Antwerpse fietsersbond wil na dodelijk ongeval verkeerslichten op kruispunt Brusselstraat‏

 Antwerpse fietsersbond wil na dodelijk ongeval verkeerslichten op kruispunt Brusselstraat‏

De Fietsersbond Antwerpen wil dat er op korte termijn verkeerslichten worden geplaatst op het kruispunt met de Brusselstraat. Die eis komt er na een dodelijk ongeval met een 28-jarige fietster op 13 februari. Volgens de organisatie is de inrichting van het recent aangelegde kruispunt zeer ongelukkig en vormt het een bron van meer ernstige ongevallen.

"Fietsers zijn, sinds de heraanleg van de fietspaden op deze locatie en het verleggen van de route van tram 4 door de Brusselstraat, verplicht om de twee naast elkaar lopende tramsporen in de Brusselstraat te kruisen. Deze fietsers worden enkel door middel van een verkeersbord juist voor de sporen gewezen op het gevaar van deze kruising en hun verplichting om de trams er voorrang te verlenen. Zij dienen hierbij niet enkel oog te hebben voor de snel rijdende tram die duidelijk zichtbaar uit de andere richting komt maar ook voor de tram die 'langs achter' uit dezelfde richting komt rijden. Zulke kruisingen zijn dan ook erg gevaarlijk en het is onverantwoord om deze slechts met verkeersborden te beveiligen", luidt het.

Volgens de fietsersbond is er maar één manier om het kruispunt veilig te maken, en dat is door het plaatsen van verkeerslichten: "Door middel van door de trams aangestuurde verkeerslichten kan men tot een situatie komen die zowel voor de kruisende fietsers veilig en comfortabel is alsook de trams van een vlotte en veilige doorstroming voorziet."

In afwachting van de verkeerslichten verklaart de organisatie zich alvast bereid om mee te denken over de voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden om de situatie intussen al minder gevaarlijk te maken.

BRUSSEL 23/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u