Heeft u recht op schadevergoeding?

Heeft u recht op schadevergoeding?

Aansprakelijkheid van zorgverlener/zorginstelling

 

Burgerlijke rechtbank: indien er sprake is van een medische fout kan u zich richten tot de burgerlijke rechtbank.

 

Om de beroepsbeoefenaar aansprakelijk te kunnen stellen, dienen in principe drie elementen bewezen te worden:

 1. Een fout
 2. Schade
 3. Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

Bij bewijs van deze drie elementen, heeft u als slachtoffer recht op een integrale schadevergoeding. Het bewijs van deze drie componenten is echter vaak moeilijk en zeer delicaat.

 

Dit geldt des te meer wanneer er verschillende partijen betrokken zijn bij de medische behandeling: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Dit maakt dat bij de zoektocht naar de medische aansprakelijkheid rekening moet worden gehouden met een complex geheel van verschillende (rechts)regels. Wij gaan na op welke manier u uw zorgverstrekker dan wel zorginstelling voor de geleden schade kan aanspreken. 

 

Het is hierbij belangrijk om zo snel mogelijk een kopie van uw medisch dossier op te vragen en advies in te winnen over uw kansen om een rechtszaak te winnen.

 

Om deze inschatting te kunnen maken, werken wij samen met eigen deskundigen.

 

Strafrechtbank: er kan ook sprake zijn van strafrechtelijke aansprakelijkheid bij handelingen door een zorgverstrekker die strafbaar zijn volgens het strafrecht.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Opzettelijke slagen en verwondingen (art. 392, 398 ev. Sw.)
 • Onopzettelijke slagen en verwondingen (art. 418 ev. Sw.)
 • Schuldig hulpverzuim (art. 422bis Sw.)
 • Schending van het beroepsgeheim (art. 488 Sw.)

U kan hiervoor klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter om op die manier een schadevergoeding trachten te bekomen.

 

Geen (bewezen) aansprakelijkheid van zorgverlener

 

Zoals reeds vermeld kan u ook schade lijden ten gevolge van een medisch ongeval zónder dat er enige aansprakelijkheid van de zorgverstrekker of de zorginstelling aanwezig is óf kan worden aangetoond.

 

Voor de vergoeding van de schade in dergelijke gevallen werd het Fonds voor Medische Ongevallen in het leven geroepen. De procedure van het Fonds is gratis.

 

Let wel op: Het Fonds is alleen bevoegd voor schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

 

Er zijn daarnaast strikte voorwaarden bepaald waaraan de schade moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding. De schade van het slachtoffer moet immers voldoende ernstig zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding door het Fonds. Onder “ernstig” verstaat het Fonds:

 • een patiënt die lijdt aan een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
 • een patiënt die gedurende minstens zes maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden volledig invalide is;
 • een patiënt die overleden is;
 • bijzonder ernstige verstoringen in de levensomstandigheden, ook economisch, die het gevolg zijn van het medisch ongeval

Indien u dit wenst, kunnen wij u bijstaan in de procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen

 

Ontvang een gratis deskundig advies!

Ons team bestaat uit 7 advocaten. Meester Goetghebuer en Meester Leemans bouwden doorheen de jaren een rijke ervaring op binnen diverse dossiers betreffende medisch recht. Meester Leemans behaalde onder meer het Postgraduaat ‘Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek’ aan de Universiteit van Antwerpen.

Tijdens een eerste gratis gesprek bekijken we uw dossier en kunnen u een deskundige inschatting geven betreffende uw mogelijkheden. U beslist nadien of wij uw dossier verder mogen opvolgen.

Vul onderstaand formulier in en u wordt door één van onze advocaten gecontacteerd.

Medisch recht

Vul het formulier in

Vragen over een overtreding of een ongeval? Hulp nodig bij dagvaarding?

Onze experten staan klaar om gratis uw vragen te beantwoorden! Contacteer ze via:

Wij zijn bereikbaar 7/7, elke dag van 08.30 tot 22.00, ook tijdens het weekend.

Actueel

 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
 Letselschade na een (verkeers)ongeval: wat nu?

Dinsdag 01 Juni 2021

Letselschade na een (verkeers)ongeval: wat nu?

Wanneer u betrokken bent in een ongeval, wordt er eerst gekeken welke partij hiervoor aansprakelijk is. Uiteraard zal die persoon moeten opdraaien voor de kosten. Maar op welke vergoeding heeft u als slachtoffer nu precies recht?

Lees meer
 Waarvoor ben ik verzekerd bij een schadegeval? Alle verzekeringen op een rijtje.

Dinsdag 18 Mei 2021

Waarvoor ben ik verzekerd bij een schadegeval? Alle verzekeringen op een rijtje.

Elk jaar betaal je een stevige som geld aan verzekeringspremies, maar weet je ook welke risico’s hiermee worden gedekt? Met al deze verschillende polissen is het niet eenvoudig om het bos nog door de bomen te zien. De experten van Intolaw zetten daarom de belangrijkste verzekeringen nog eens op een rijtje in verband met verkeersongevallen.

Lees meer
close menu