Mijn rechten als eigenaar

A. Controlerecht van elke individuele mede-eigenaar

Het feit dat een commissaris van de rekeningen wordt aangesteld, doet geen afbreuk aan het controlerecht van de individuele mede-eigenaar. De commissaris van de rekeningen heeft de taak om deze controles te verrichten, de individuele mede-eigenaar heeft het recht. Hierbij is het inzagerecht voor de individuele mede-eigenaar wel beperkt tot de niet-privatieve documenten van de mede-eigendom.

Elke eigenaar heeft het recht de niet-privatieve documenten in te kijken.  

B. Wie zijn de andere mede-eigenaars?

Ik wens met andere eigenaars te overleggen, maar ik beschik niet over hun coördinaten. Hoe kan ik deze te weten komen?

De syndicus is ertoe gehouden op het eerste verzoek de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen. Het telefoonnummer en een eventueel e-mailadres vallen hier niet onder, en mogen bijgevolg niet verspreid worden door de syndicus.

Elke eigenaar heeft het recht de identiteit en adresgegevens van de andere mede-eigenaars te verkrijgen.  

C. Ik ga verkopen. (Wanneer) krijg ik het betaalde geld terug?

Een onderscheid dient gemaakt te worden over welke gelden het gaat.

  • Wanneer het gaat om werkkapitaal, blijft de individuele mede-eigenaar eigenaar van het gestorte kapitaal, dat als het ware slechts ter beschikking wordt gesteld van de mede-eigendom. Na verkoop zal de afrekening door de syndicus worden opgesteld (vaak na afloop van het boekjaar), en zal er in verhouding tot de periode waarin men eigenaar was dienen bij te dragen aan de kosten van het boekjaar.
  • Wanneer het gaat om reservekapitaal, dan is de Vereniging van Mede-Eigenaars eigenaar van het kapitaal. Bij verkoop verandert er dan ook niets, de verkoper heeft geen recht om zijn aandeel daarin terug te krijgen. Uiteraard kan de aanwezigheid van een reservekapitaal als verkoopargument dienen, aangezien het grote financiële verrassingen voor eventuele kopers onwaarschijnlijker maakt.

Bij verkoop heeft de verkoper recht om zijn aandeel in het werkkapitaal terug te krijgen. Het reservekapitaal daarentegen is en blijft echter eigendom van de VME.