Mijn rechten als eigenaar

 Mijn rechten als eigenaar

A. Controlerecht van elke individuele mede-eigenaar

Het feit dat een commissaris van de rekeningen wordt aangesteld, doet geen afbreuk aan het controlerecht van de individuele mede-eigenaar. De commissaris van de rekeningen heeft de taak om deze controles te verrichten, de individuele mede-eigenaar heeft het recht. Hierbij is het inzagerecht voor de individuele mede-eigenaar wel beperkt tot de niet-privatieve documenten van de mede-eigendom.

Elke eigenaar heeft het recht de niet-privatieve documenten in te kijken.  

B. Wie zijn de andere mede-eigenaars?

Ik wens met andere eigenaars te overleggen, maar ik beschik niet over hun coördinaten. Hoe kan ik deze te weten komen?

De syndicus is ertoe gehouden op het eerste verzoek de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen. Het telefoonnummer en een eventueel e-mailadres vallen hier niet onder, en mogen bijgevolg niet verspreid worden door de syndicus.

Elke eigenaar heeft het recht de identiteit en adresgegevens van de andere mede-eigenaars te verkrijgen.  

C. Ik ga verkopen. (Wanneer) krijg ik het betaalde geld terug?

Een onderscheid dient gemaakt te worden over welke gelden het gaat.

  • Wanneer het gaat om werkkapitaal, blijft de individuele mede-eigenaar eigenaar van het gestorte kapitaal, dat als het ware slechts ter beschikking wordt gesteld van de mede-eigendom. Na verkoop zal de afrekening door de syndicus worden opgesteld (vaak na afloop van het boekjaar), en zal er in verhouding tot de periode waarin men eigenaar was dienen bij te dragen aan de kosten van het boekjaar.
  • Wanneer het gaat om reservekapitaal, dan is de Vereniging van Mede-Eigenaars eigenaar van het kapitaal. Bij verkoop verandert er dan ook niets, de verkoper heeft geen recht om zijn aandeel daarin terug te krijgen. Uiteraard kan de aanwezigheid van een reservekapitaal als verkoopargument dienen, aangezien het grote financiële verrassingen voor eventuele kopers onwaarschijnlijker maakt.

Bij verkoop heeft de verkoper recht om zijn aandeel in het werkkapitaal terug te krijgen. Het reservekapitaal daarentegen is en blijft echter eigendom van de VME.  

 


Actueel

 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
close menu 1u