Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Twee kansen op betwisting

Er zijn volgens de gebruikte procedure twee mogelijkheden om deze boete te betwisten.

1. Je betwist de boete door dit voor te leggen bij de procureur. De procureur heeft namelijk een zeer grote vrijheid waarbinnen hij de mogelijkheid heeft om de boete te seponeren. Wij kunnen als advocatenkantoor intussen bevestigen dat de eerste betwistingen succesvol waren.

Minstens even belangrijk om hierbij te melden, en dit aspect wordt vaak weggelaten in de media, is het risico wanneer de betwisting wordt geweigerd. Dan bestaat er een kans dat de onmiddellijke inning van €509,00 wordt verhoogd naar een minnelijke schikking van ongeveer €900,00.

2. De tweede mogelijkheid vindt plaats voor de rechtbank waar de hele zaak alleen nog maar hallucinanter wordt. Zo blijkt namelijk uit een juridisch standpunt dat personen die de initiële boete betaald hebben veel moeilijker een vrijspraak kunnen bekomen dan diegene die de boete niet betaald hebben! Dit heeft alles te maken met het feit dat het Parket volgens de wet een bewijs moet leveren van de ontvangst. Mensen die de boete betaald hebben, kunnen uiteraard niet meer aangeven dat ze de boete waar de vraag tot bekendmaking van chauffeur wordt vermeld, niet hebben ontvangen...

Kafka op zijn best, maar we merken dat de rechtbank steeds op zoek gaat naar een juridische mogelijkheid tot vrijspraak. Zo zien we dat er een vrij grote kans is dat de rechtbank een opschorting verleent of een straf uitspreekt die grotendeels met uitstel is. Is dat laatste het geval, moeten wel nog steeds de kosten van dagvaarding en slachtofferhulpfonds betaald worden.

Maar zelfs met deze kosten is de kans groot dat je nog altijd minder moet betalen dan de bedragen van €509,00. Uiteraard baseren wij ons hiervoor op reeds gedane uitspraken, maar kunnen wij geen enkele garantie geven naar de toekomst toe.

Als slotconclusie willen we nog meegeven dat iedere ondernemer voor zichzelf moet uitmaken welke piste hij wil bewandelen. In dit artikel willen we helder meegeven wat je opties zijn en vooral welke risico’s hieraan verbonden zijn. Heb je vragen over dit onderwerp of ben je op zoek naar juridische bijstand? Neem vrijblijvend contact op voor een antwoord op maat!

Update 20/11/2022

FOD Justitie laat weten dat de minnelijke schikking van 509,00 euro wordt bijgestuurd. Zo blijft de identificatieplicht wel van toepassing, maar het proefproject wordt opgeschort en geëvalueerd. Zo wordt ook de procedure gebruiksvriendelijker en ook het betwisten van de boete zal voortaan digitaal kunnen gebeuren. 


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u