Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Twee kansen op betwisting

Er zijn volgens de gebruikte procedure twee mogelijkheden om deze boete te betwisten.

1. Je betwist de boete door dit voor te leggen bij de procureur. De procureur heeft namelijk een zeer grote vrijheid waarbinnen hij de mogelijkheid heeft om de boete te seponeren. Wij kunnen als advocatenkantoor intussen bevestigen dat de eerste betwistingen succesvol waren.

Minstens even belangrijk om hierbij te melden, en dit aspect wordt vaak weggelaten in de media, is het risico wanneer de betwisting wordt geweigerd. Dan bestaat er een kans dat de onmiddellijke inning van €509,00 wordt verhoogd naar een minnelijke schikking van ongeveer €900,00.

2. De tweede mogelijkheid vindt plaats voor de rechtbank waar de hele zaak alleen nog maar hallucinanter wordt. Zo blijkt namelijk uit een juridisch standpunt dat personen die de initiële boete betaald hebben veel moeilijker een vrijspraak kunnen bekomen dan diegene die de boete niet betaald hebben! Dit heeft alles te maken met het feit dat het Parket volgens de wet een bewijs moet leveren van de ontvangst. Mensen die de boete betaald hebben, kunnen uiteraard niet meer aangeven dat ze de boete waar de vraag tot bekendmaking van chauffeur wordt vermeld, niet hebben ontvangen...

Kafka op zijn best, maar we merken dat de rechtbank steeds op zoek gaat naar een juridische mogelijkheid tot vrijspraak. Zo zien we dat er een vrij grote kans is dat de rechtbank een opschorting verleent of een straf uitspreekt die grotendeels met uitstel is. Is dat laatste het geval, moeten wel nog steeds de kosten van dagvaarding en slachtofferhulpfonds betaald worden.

Maar zelfs met deze kosten is de kans groot dat je nog altijd minder moet betalen dan de bedragen van €509,00. Uiteraard baseren wij ons hiervoor op reeds gedane uitspraken, maar kunnen wij geen enkele garantie geven naar de toekomst toe.

Als slotconclusie willen we nog meegeven dat iedere ondernemer voor zichzelf moet uitmaken welke piste hij wil bewandelen. In dit artikel willen we helder meegeven wat je opties zijn en vooral welke risico’s hieraan verbonden zijn. Heb je vragen over dit onderwerp of ben je op zoek naar juridische bijstand? Neem vrijblijvend contact op voor een antwoord op maat!

Update 20/11/2022

FOD Justitie laat weten dat de minnelijke schikking van 509,00 euro wordt bijgestuurd. Zo blijft de identificatieplicht wel van toepassing, maar het proefproject wordt opgeschort en geëvalueerd. Zo wordt ook de procedure gebruiksvriendelijker en ook het betwisten van de boete zal voortaan digitaal kunnen gebeuren. 


Neem contact met ons op

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u