Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Twee kansen op betwisting

Er zijn volgens de gebruikte procedure twee mogelijkheden om deze boete te betwisten.

1. Je betwist de boete door dit voor te leggen bij de procureur. De procureur heeft namelijk een zeer grote vrijheid waarbinnen hij de mogelijkheid heeft om de boete te seponeren. Wij kunnen als advocatenkantoor intussen bevestigen dat de eerste betwistingen succesvol waren.

Minstens even belangrijk om hierbij te melden, en dit aspect wordt vaak weggelaten in de media, is het risico wanneer de betwisting wordt geweigerd. Dan bestaat er een kans dat de onmiddellijke inning van €509,00 wordt verhoogd naar een minnelijke schikking van ongeveer €900,00.

2. De tweede mogelijkheid vindt plaats voor de rechtbank waar de hele zaak alleen nog maar hallucinanter wordt. Zo blijkt namelijk uit een juridisch standpunt dat personen die de initiële boete betaald hebben veel moeilijker een vrijspraak kunnen bekomen dan diegene die de boete niet betaald hebben! Dit heeft alles te maken met het feit dat het Parket volgens de wet een bewijs moet leveren van de ontvangst. Mensen die de boete betaald hebben, kunnen uiteraard niet meer aangeven dat ze de boete waar de vraag tot bekendmaking van chauffeur wordt vermeld, niet hebben ontvangen...

Kafka op zijn best, maar we merken dat de rechtbank steeds op zoek gaat naar een juridische mogelijkheid tot vrijspraak. Zo zien we dat er een vrij grote kans is dat de rechtbank een opschorting verleent of een straf uitspreekt die grotendeels met uitstel is. Is dat laatste het geval, moeten wel nog steeds de kosten van dagvaarding en slachtofferhulpfonds betaald worden.

Maar zelfs met deze kosten is de kans groot dat je nog altijd minder moet betalen dan de bedragen van €509,00. Uiteraard baseren wij ons hiervoor op reeds gedane uitspraken, maar kunnen wij geen enkele garantie geven naar de toekomst toe.

Als slotconclusie willen we nog meegeven dat iedere ondernemer voor zichzelf moet uitmaken welke piste hij wil bewandelen. In dit artikel willen we helder meegeven wat je opties zijn en vooral welke risico’s hieraan verbonden zijn. Heb je vragen over dit onderwerp of ben je op zoek naar juridische bijstand? Neem vrijblijvend contact op voor een antwoord op maat!

Update 20/11/2022

FOD Justitie laat weten dat de minnelijke schikking van 509,00 euro wordt bijgestuurd. Zo blijft de identificatieplicht wel van toepassing, maar het proefproject wordt opgeschort en geëvalueerd. Zo wordt ook de procedure gebruiksvriendelijker en ook het betwisten van de boete zal voortaan digitaal kunnen gebeuren. 


Neem contact met ons op

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u