Verhoudingsgewijs nergens meer fietsdoden in Europa dan in Vlaanderen

 Verhoudingsgewijs nergens meer fietsdoden in Europa dan in Vlaanderen

Vlaanderen haalde met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners in 2013 de slechtste score van heel Europa. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de European Transport Safety Council (ETSC). Net als in de rest van Europa is het aantal verkeersdoden onder voetgangers en fietsers op 10 jaar afgenomen, maar minder sterk dan onder voertuiginzittenden. Vooral de fietsveiligheid is onrustwekkend, aldus de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Eerst het goede nieuws: het aantal verkeersdoden bij voetgangers in het Vlaamse landsgedeelte daalde tussen 2002 en 2012 met 19 procent en het aantal bij fietsers met 28 procent. Maar het aantal verkeersdoden bij voertuiginzittenden nam in dezelfde periode met 56 procent af. Meer nog: terwijl het aantal verkeersdoden bij voertuiginzittenden (-18 procent) en voetgangers (-23 procent) tussen 2010 en 2013 daalde, nam het aantal bij fietsers met 8 procent toe. "Met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners halen we de slechtste score van heel Europa.", aldus de VSV.

Volgens hen worden de cijfers voor fietsers sterk beïnvloed door het fietsgebruik. Nederland, het fietsland bij uitstek, heeft ook een hoog aantal fietsdoden per miljoen inwoners (8,3). Maar Denemarken, een ander land waar veel gefietst wordt, doet het dan weer opmerkelijk goed (5,1). Het Europese gemiddelde is 4,2. Een stijging van het aantal voetgangers en fietsers kan de risico's voor deze groepen doen dalen omdat gemotoriseerde weggebruikers dan hun aanwezigheid meer opmerken, aldus de ETSC. "Vlaanderen is de derde fietsregio in Europa, na Nederland en Denemarken. In vergelijking met onze buren moeten we echter nog een grote inhaalbeweging maken inzake fietsveiligheid. Ik investeer daarom gericht in nieuwe fietsinfrastructuur ten dienste van het woon-school- en woon-werkverkeer. Fietsen moet vlotter kunnen en vooral veel veiliger worden.", zegt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

Groen beaamt dat Vlaanderen moet investeren in fietspaden en veiligere kruispunten. "Maar de minister moet ook vooruitkijken en de situatie niet verergeren. Weyts besliste immers om de kilometerheffing voor vrachtwagens bijna uitsluitend in te voeren op autosnelwegen. Daardoor is het gevaar zeer groot dat het sluipverkeer van vrachtwagens op heel wat gewestwegen zal toenemen.", aldus Vlaams fractieleider Björn Rzoska. "De gewestwegen zijn nu al een gevaarlijke plaats voor fietsers en kinderen."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u