VBO wil slimme kilometerheffing en efficiënter spoor voor betere mobiliteit

 VBO wil slimme kilometerheffing en efficiënter spoor voor betere mobiliteit

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft een globaal masterplan opgesteld om de mobiliteitsknoop in België te ontwarren. Dat omvat vijftig maatregelen, zoals een slimme kilometerheffing in alle voertuigen en een efficiënter gebruik van het spoor. "Het is een globaal plan, want iedereen is getroffen", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, dinsdag bij de voorstelling van het plan. "Met een of twee maatregelen los je het mobiliteitsvraagstuk niet op."

"Files kosten ons 22 miljoen euro per dag", aldus Timmermans, die ook op de milieu-impact door de uitstoot van CO2 wees. "De globale kost van de stilstand, dus alle aspecten samen, wordt geraamd op 2 procent van het bbp, of 8 miljard euro per jaar. Ook de investerin gen in de infrastructuur zijn door de jaren heen omlaag gegaan. De knipperlichten staan dus op rood."

Het VBO werkte vijftig maatregelen uit om het mobiliteitsprobleem aan te pakken. Een van die maatregelen is een slimme kilometerheffing in alle voertuigen, variabel volgens het uur, de dag en de plaats. Die belasting moet dus gericht zijn op het gebruik van de wagen in plaats van het bezit ervan.

"We moeten dan denken over het schrappen van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting", aldus Olivier Van der Maren, executive manager van het competentiecentrum Duurzame ontwikkeling en Mobiliteit. Volgens Timmermans moet een mentaliteitswijziging bekomen worden.

De werkgeversorganisatie is voorstander van een mobiliteitsbudget, dat de werkgever aan de werknemers biedt en waarmee zij op een "flexibelere wijze" kunnen inspelen op welke vervoerswijze zij nodig hebben, aldus Timmermans. Van een afschaffing van de bedrijfswagen wil de organisatie niet weten. Dat zou leiden tot een hogere brutoloonkost en nadelig zijn voor de jobcreatie in de privésector, klonk het.

"Er zullen altijd mensen zijn die voor hun werk een wagen nodig hebben", onderstreepte Timmermans. Het mobiliteitsbudget kan volgens het VBO ook een aanvulling zijn of alternatief vormen voor de bedrijfswagen.

Het VBO pleit nog voor een efficiënter gebruik van het spoor. Zo moet het aanbod worden opgevoerd op assen met grote passagiersstromen, maar wil de werkgeversorganisatie ook nadenken over andere vervoersmodi op weinig gebruikte spoorbeddingen, bijvoorbeeld bussen die van station tot station rijden. Ook wil het VBO een vereenvoudiging van de tarieven bij het spoor.

De organisatie denkt ook aan een nieuw arbeidsrecht. Verplaatsingen tijdens spitsuren kunnen vermeden worden door bijvoorbeeld flexibele uurroosters. Ook denkt de werkgeversorganisatie aan telewerk. Daarvoor is wel "een mentaliteitsverandering, een cultuurverandering nodig bij zowel werkgever als werknemer", stelde Van der Maren.

Daarnaast wil het VBO de mogelijkheden en de impact onderzoeken van nieuwe vormen van arbeid, gebaseerd op prestaties in de plaats van gepresteerde uren. Bovendien kunnen de openingsuren van scholen en crèches aangepast worden om de verplaatsingen meer in de tijd te kunnen spreiden. "Werkbaar werk is ook wendbaar werk", zei Timmermans.

Het VBO wil ook een optimalere toegang totde stad door "stille nachtleveringen". Daar is weliswaar een wettelijk kader voor nodig. Ook is voldoende parkeerplaats nodig voor het laden en lossen. Het VBO zet in op "comodaliteit": de combinatie van verschillende transportmodi. Daarbij gaat het om een service rond en in de periferie van de steden zoals auto- en fietsenparkings, gekoppeld aan mobiliteitsdiensten in de steden zoals fietsen, bus, tram, metro en taxi.

"We moeten ook meer open staan voor nieuwe technologieën", zei Van der Maren. Zo wijst het VBO op stoplichten die zich aanpassen aan het verkeer.

Het plan is al voorgelegd aan de ministers van Mobiliteit. Het VBO zal het ook overhandigen aan de minister-presidenten en de partijvoorzitters. Op 25 april nodigt de werkgeversorganisatie ook alle betrokken partners uit om tot een interfederaal plan te komen. "Laten we alle krachten mobiliseren om het mobiliteitsprobleem op te lossen", aldus nog Timmermans. Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u