VBO wil slimme kilometerheffing en efficiënter spoor voor betere mobiliteit

 VBO wil slimme kilometerheffing en efficiënter spoor voor betere mobiliteit

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft een globaal masterplan opgesteld om de mobiliteitsknoop in België te ontwarren. Dat omvat vijftig maatregelen, zoals een slimme kilometerheffing in alle voertuigen en een efficiënter gebruik van het spoor. "Het is een globaal plan, want iedereen is getroffen", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, dinsdag bij de voorstelling van het plan. "Met een of twee maatregelen los je het mobiliteitsvraagstuk niet op."

"Files kosten ons 22 miljoen euro per dag", aldus Timmermans, die ook op de milieu-impact door de uitstoot van CO2 wees. "De globale kost van de stilstand, dus alle aspecten samen, wordt geraamd op 2 procent van het bbp, of 8 miljard euro per jaar. Ook de investerin gen in de infrastructuur zijn door de jaren heen omlaag gegaan. De knipperlichten staan dus op rood."

Het VBO werkte vijftig maatregelen uit om het mobiliteitsprobleem aan te pakken. Een van die maatregelen is een slimme kilometerheffing in alle voertuigen, variabel volgens het uur, de dag en de plaats. Die belasting moet dus gericht zijn op het gebruik van de wagen in plaats van het bezit ervan.

"We moeten dan denken over het schrappen van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting", aldus Olivier Van der Maren, executive manager van het competentiecentrum Duurzame ontwikkeling en Mobiliteit. Volgens Timmermans moet een mentaliteitswijziging bekomen worden.

De werkgeversorganisatie is voorstander van een mobiliteitsbudget, dat de werkgever aan de werknemers biedt en waarmee zij op een "flexibelere wijze" kunnen inspelen op welke vervoerswijze zij nodig hebben, aldus Timmermans. Van een afschaffing van de bedrijfswagen wil de organisatie niet weten. Dat zou leiden tot een hogere brutoloonkost en nadelig zijn voor de jobcreatie in de privésector, klonk het.

"Er zullen altijd mensen zijn die voor hun werk een wagen nodig hebben", onderstreepte Timmermans. Het mobiliteitsbudget kan volgens het VBO ook een aanvulling zijn of alternatief vormen voor de bedrijfswagen.

Het VBO pleit nog voor een efficiënter gebruik van het spoor. Zo moet het aanbod worden opgevoerd op assen met grote passagiersstromen, maar wil de werkgeversorganisatie ook nadenken over andere vervoersmodi op weinig gebruikte spoorbeddingen, bijvoorbeeld bussen die van station tot station rijden. Ook wil het VBO een vereenvoudiging van de tarieven bij het spoor.

De organisatie denkt ook aan een nieuw arbeidsrecht. Verplaatsingen tijdens spitsuren kunnen vermeden worden door bijvoorbeeld flexibele uurroosters. Ook denkt de werkgeversorganisatie aan telewerk. Daarvoor is wel "een mentaliteitsverandering, een cultuurverandering nodig bij zowel werkgever als werknemer", stelde Van der Maren.

Daarnaast wil het VBO de mogelijkheden en de impact onderzoeken van nieuwe vormen van arbeid, gebaseerd op prestaties in de plaats van gepresteerde uren. Bovendien kunnen de openingsuren van scholen en crèches aangepast worden om de verplaatsingen meer in de tijd te kunnen spreiden. "Werkbaar werk is ook wendbaar werk", zei Timmermans.

Het VBO wil ook een optimalere toegang totde stad door "stille nachtleveringen". Daar is weliswaar een wettelijk kader voor nodig. Ook is voldoende parkeerplaats nodig voor het laden en lossen. Het VBO zet in op "comodaliteit": de combinatie van verschillende transportmodi. Daarbij gaat het om een service rond en in de periferie van de steden zoals auto- en fietsenparkings, gekoppeld aan mobiliteitsdiensten in de steden zoals fietsen, bus, tram, metro en taxi.

"We moeten ook meer open staan voor nieuwe technologieën", zei Van der Maren. Zo wijst het VBO op stoplichten die zich aanpassen aan het verkeer.

Het plan is al voorgelegd aan de ministers van Mobiliteit. Het VBO zal het ook overhandigen aan de minister-presidenten en de partijvoorzitters. Op 25 april nodigt de werkgeversorganisatie ook alle betrokken partners uit om tot een interfederaal plan te komen. "Laten we alle krachten mobiliseren om het mobiliteitsprobleem op te lossen", aldus nog Timmermans. Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u