Valse rijschoolattesten - "Gevaar voor verkeersveiligheid dat vermeden moet worden"

  Valse rijschoolattesten - "Gevaar voor verkeersveiligheid dat vermeden moet worden"

Bij frauduleuze praktijken zoals bij de rijschool uit Borgerhout die ervan verdacht wordt meer dan 150 valse bekwaamheidsattesten voor een voorlopig rijbewijs te hebben afgeleverd tegen betaling, moeten zowel de leverancier als de koper streng worden aangepakt. Dat zegt Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA), die onlangs op de hoogte werd gebracht van het gerechtelijk onderzoek in kwestie en daarover al een vraag stelde aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Dit is een gevaar voor de verkeersveiligheid dat in de toekomst absoluut vermeden moet worden", zegt ze.

De rijschool in kwestie is intussen failliet gegaan en de eigenaars worden nog door het gerecht opgespoord. "Ik ben blij dat politie en parket hiertegen optreden", stelt De Ridder. "D e valse attesten moeten worden ingetrokken en hopelijk worden ook de kopers zelf - cowboys die voor een beperkt bedrag onze straten onveilig mochten maken - veroordeeld. Maar ook het beleid moet actie ondernemen. Ik ben blij dat de minister gaat onderzoeken hoe hij verdere misbruiken kan voorkomen. Al zal dat niet evident zijn, want in tegenstelling tot mensen die attesten voor zichzelf vervalsen en daarop betrapt kunnen worden, gaat het hier om een erkende rijschool. Die valt moeilijker te ontmaskeren, maar ik roep gemeentes toch op om alert te zijn voor verdachte situaties."

De Ridder verwijst ook naar praktijken waarbij valse OCMW-attesten gebruikt werden om een korting bij De Lijn te verkrijgen. "Dat heeft men toen aangepakt door het systeem te digitaliseren", stelt ze.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u