U bent slachtoffer van een zedenmisdrijf?

 U bent slachtoffer van een zedenmisdrijf?

U of uw kinderen zijn slachtoffer van een zedenmisdrijf, aanranding van de eerbaarheid of verkrachting? Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen.

 • Welke rechten heeft u?
 • Volstaat een verklaring bij de politie?
 • Wie kan mij verder helpen?

Op deze pagina vindt u alvast heel wat nuttige informatie. Heeft u nog vragen dan kan u deze stellen aan ons team. We verwijzen u hiervoor graag door naar het formulier onderaan deze pagina.

Wat is aanranding van de eerbaarheid (art. 372 SW. en volgende)?

De wet omschrijft en bestraft aanranding van de eerbaarheid als volgt:

Art. 372.

 • Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar.
 • De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, maar niet ontvoogd is door het huwelijk, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft.

Art. 373.

 •  De aanranding van de eerbaarheid, met geweld of bedreiging gepleegd op personen van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.
 •  Wordt de aanranding gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar.
 •  Is de minderjarige geen volle zestien jaar oud, dan is de straf (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar.

Art. 374. Aanranding bestaat, zodra er een begin van uitvoering is.

Wat is verkrachting (art. 375 SW. en volgende)?

De wet omschrijft en bestraft verkrachting als volgt:

Art. 375. Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt.

 •   Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.
 •   Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.
 •   Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt. In dat geval is de straf opsluiting van vijftien tot twintig jaar.
 •   De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is.

Art. 376.

 • Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid de dood veroorzaakt van de persoon op wie zij is gepleegd, wordt de schuldige gestraft met (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar.
 • Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid is voorafgegaan door of gepaard gegaan met de handelingen bedoeld in artikel 417ter , eerste lid, of opsluiting, wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar.
 • Indien de verkrachting of de aanranding van de eerbaarheid gepleegd is op een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was]1, of onder bedreiging van een wapen of een  op een wapen gelijkend voorwerp, wordt de schuldige gestraft met dwangarbeid van tien tot vijftien jaar.

Aangifte

In de eerste plaats raden wij aan om bij de politie een verklaring te gaan afleggen.

Zonder aangifte is de kans klein dat de dader zal worden vervolgd en gestraft.

Hoe verloopt de procedure en wat zijn uw rechten ?

Indien u het slachtoffer bent van een zedenmisdrijf, een aanranding van de eerbaarheid of verkrachting is het aangewezen om klacht neer te leggen, dan wel klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter.

Als slachtoffers heeft u verschillende rechten :

 • Recht op een eerbiedige en correcte behandeling
 • Recht op informatie gedurende de strafprocedure
 • Recht om informatie te geven
 • Het recht op juridische ondersteuning en rechtsbijstand van een advocaat
 • Recht op hulp en schadevergoeding
 • Recht op bescherming en respect voor het privé-leven

U heeft recht op schadeloosstelling

Als slachtoffer van een zedenmisdrijf, een aanranding van de eerbaarheid of verkrachting kan u aanspraak maken op een schadevergoeding.
U dient hiervoor een vordering te stellen waarover de rechter zich dient uit te spreken.

De schade kan materiëel en immateriëel van aard zijn.

 • materiële schade kan bestaan uit (terug)betaling van medische kosten, verplaatsingskosten, kosten van professionele hukpverlening, ...
 • immateriële schade (morele schade) is de schade die verband houdt met de fysieke pijn, esthetische schade, genoegenschade, ...

Straat- en/of contactverbod

Bij een straatverbod krijgt de verdachte een verbod zich in een bepaald gebied op te houden. Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een hele gemeente.

Een contactverbod houdt in dat het de verdachte verboden is het slachtoffer aan te spreken of op te bellen (het verbod heeft ook betrekking op contact via e-mail, schrijven en fax).

De rol van een advocaat

 • Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het volledige strafproces.
 • Een advocaat kan de schadevergoeding realiseren en deze juridisch onderbouwen.
 • Een advocaat biedt bijstand aan slachtoffers vanaf de aangifte tot de uitspraak.

 


Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u