Toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van politiediensten voor 2015

 Toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van politiediensten voor 2015

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat 248.000 euro aan de FOD Mobiliteit en Vervoer toekent voor het toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor 2015. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit Jacqueline Galant stelden het ontwerp voor.

Dankzij de financiering kan de FOD Mobiliteit en Vervoer de Europese richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersgerelateerde verkeersovertredingen omzetten. Ze is ook onmisbaar voor de verbeteringsprojecten op het vlak van het vervolgingsbeleid zoals de doorgedreven bestrijding van recidive.

Het ontwerp bestendigt ook de investering in personeel bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, aangezien drie aangeworven medewerkers van niveau A in dienst kunnen blijven en een bijkomende medewerker van niveau B kan worden aangeworven zoals gepland in het personeelsplan.

03/07 (BELGAMEDIASUPPORT)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u