Systeem van bedrijfswagens mag worden aangepast voor werkgevers

 Systeem van bedrijfswagens mag worden aangepast voor werkgevers

De huidige fiscale regeling voor bedrijfswagens mag worden vervangen door een mobiliteitsbudget. Dat zei het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) donderdag in het Vlaams Parlement, waar een eerste keer werd gedebatteerd over de toekomst van De Lijn.

In het parlement werd een eerste hoorzitting gehouden over de omslag die de Vlaamse vervoermaatschappij moet maken. De Vlaamse regering wil basismobiliteit als streefdoel vervangen door basisbereikbaarheid. De Lijn moet meer vraaggestuurd werken en focussen op woon-werk- en woon-schoolverkeer. Morgen/vrijdag gaat alvast een nieuwe dienstregeling in, met minder busverkeer op zondag.

In haar tussenkomst pleitte VOKA donderdag voor de invoering van een aantrekkelijk mobiliteitsbudget, waarmee een werknemer op een fiscaal gunstige manier zelf kan kiezen hoe hij naar het werk komt. "Wij geloven hierin", zei Goedele Sannen van het Netwerk. "Verruim de mobiliteitsopties voor een werknemer, maak de andere modi even aantrekkelijk als de wagen."

Vorig jaar bleek uit een studie van de OESO nog dat bedrijfswagens nergens zo mild worden belast als in ons land. Een bedrijfswagen krijgt in België een maandelijkse fiscale subsidie van 230 euro. De werkgevers wezen er toen op dat de lagere belasting op bedrijfswagens moet bekeken worden in het kader van de hoge lasten op arbeid.

VOKA pleitte donderdag in het parlement ook voor een intelligente kilometerheffing voor personenwagens. Die moet de verkeersstromen slim sturen en zorgen dat de vervuiler betaalt.

BRUSSEL 30/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u