Meer file op gewestwegen: Febiac pleit voor opwaardering regionale wegen

 Meer file op gewestwegen: Febiac pleit voor opwaardering regionale wegen

De files op de gewestwegen nemen minder snel af dan op de snelwegen in ons land, zo blijkt uit een analyse van Be-Mobile waarover De Standaard maandag bericht. Febiac, de federatie van de autosector, pleit naar aanleiding van deze vaststelling voor een opwaardering van het netwerk aan regionale wegen.

Febiac vindt de files op de gewestwegen geen verrassing, "gezien de bijzonder slordige en onoordeelkundige manier waarop de voorbije decennia met deze wegen is omgegaan". De federatie verwijst onder meer naar niet-gesynchroniseerde verkeerslichten, inconsequent aangelegde rotondes en kruisingen, ontelbare toegangen tot winkel- en bedrijvencentrale... "Alles lijkt te kunnen, maar aan doorstroming wordt nauwelijks gedacht."

Het opwaarderen van deze gewestwegen zou nochtans de mobiliteit ten goede komen. Febiac verwijst naar het feit dat bij een incident op een autostrade kan worden teruggevallen op het regionale wegennet. Voor kortere, regionale verplaatsingen zou men ook sneller kiezen voor een gewestweg. Een opwaardering van deze wegen zorgt bovendien voor meer capaciteit, aan een lagere kost dan op de hoofdwegen.

"Wij pleiten niet voor meer wegen, meer beton. Ons voorstel komt neer op het wegwerken van een aantal manifest ontbrekende schakels én in te zetten op de optimalisatie van het wegennet gekoppeld aan capaciteitsmanagement", aldus Febiac. Hierin past ook de slimme kilometerheffing, in de plaats van de huidige -forfaitaire- belasting op autobezit.

BRUSSEL 20/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u