Rood licht niet overal even rood!

 Rood licht niet overal even rood!

Het is voor alle weggebruikers verboden om een rood licht te negeren. Toch levert dit quasi absolute verbod niet steeds dezelfde straf op. De straf is vooral afhankelijk van de plaats waar je de overtreding begaat. 

Door het rood licht rijden is een verkeersovertreding van de 3e graad. Voor deze overtredingen heeft het parket de keuze om je meteen te dagvaarden voor de politierechtbank of je een minnelijke schikking (boete) voor te stellen.

Sommige parketten stellen sowieso eerst een onmiddellijke inning voor, terwijl deze beslissing bij andere parketten afhangt van het aantal seconden dat het licht reeds op rood stond. Doorgaans ligt de grens op 3 of 4 seconden, maar dit is niet overal het geval. Bovendien spelen er vaak ook nog andere factoren mee bij de beslissing om iemand al dan niet te dagvaarden. Het strafrechtelijk verleden of het feit dat de bestuurder zijn of haar rijbewijs minder dan 2 jaar in het bezit heeft kunnen bijvoorbeeld van doorslaggevend belang zijn.

Het bedrag van de minnelijke schikking bedraagt 184 euro. Indien je gedagvaard wordt mag je je meteen aan een veel hoger bedrag verwachten. De minimum geldboete bedraagt voor de rechtbank namelijk 240 euro en kan in theorie oplopen tot 4.000 euro. Bovendien moet er sowieso een verplichte bijdrage betaald worden aan het slachtofferfonds van 200 euro. De rechter heeft ook de mogelijkheid om een rijverbod van minimum 8 dagen op te leggen, maar is hier niet toe verplicht volgens de wet.

Voor een overzicht van het vervolgingsbeleid per arrondissement zie https://www.intolaw.be/verkeersrecht/verkeersinbreuk/rood-licht#.WSLkI-vyhhE.


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u