Rood licht niet overal even rood!

 Rood licht niet overal even rood!

Het is voor alle weggebruikers verboden om een rood licht te negeren. Toch levert dit quasi absolute verbod niet steeds dezelfde straf op. De straf is vooral afhankelijk van de plaats waar je de overtreding begaat. 

Door het rood licht rijden is een verkeersovertreding van de 3e graad. Voor deze overtredingen heeft het parket de keuze om je meteen te dagvaarden voor de politierechtbank of je een minnelijke schikking (boete) voor te stellen.

Sommige parketten stellen sowieso eerst een onmiddellijke inning voor, terwijl deze beslissing bij andere parketten afhangt van het aantal seconden dat het licht reeds op rood stond. Doorgaans ligt de grens op 3 of 4 seconden, maar dit is niet overal het geval. Bovendien spelen er vaak ook nog andere factoren mee bij de beslissing om iemand al dan niet te dagvaarden. Het strafrechtelijk verleden of het feit dat de bestuurder zijn of haar rijbewijs minder dan 2 jaar in het bezit heeft kunnen bijvoorbeeld van doorslaggevend belang zijn.

Het bedrag van de minnelijke schikking bedraagt 184 euro. Indien je gedagvaard wordt mag je je meteen aan een veel hoger bedrag verwachten. De minimum geldboete bedraagt voor de rechtbank namelijk 240 euro en kan in theorie oplopen tot 4.000 euro. Bovendien moet er sowieso een verplichte bijdrage betaald worden aan het slachtofferfonds van 200 euro. De rechter heeft ook de mogelijkheid om een rijverbod van minimum 8 dagen op te leggen, maar is hier niet toe verplicht volgens de wet.

Voor een overzicht van het vervolgingsbeleid per arrondissement zie https://www.intolaw.be/verkeersrecht/verkeersinbreuk/rood-licht#.WSLkI-vyhhE.


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u