Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Verkeersongeval

Een domweg verkeersongeval aan een gevaarlijk kruispunt in Vlaanderen lag aan de basis. Helaas bleek de schade aan de betrokken voertuigen niet mals. De kosten werden geraamd op meer dan €20.000,00 euro. De persoon die het ongeval veroorzaakte reed, volgens de verzekeraar, niet met een geldig rijbewijs waardoor het uitoefenen van regres een mogelijkheid werd.

Situaties waar regres kan worden uitgeoefend

Zoals eerder aangehaald kan regres niet zomaar worden uitgeoefend, maar is dit afhankelijk van specifieke voorwaarden. Zo kan regres toegepast worden als er sprake is van rijden in staat van dronkenschap, zonder (geldig) rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, deelnemen aan straatracen of niet in orde zijn met de keuring.

Intentie tijdig kenbaar maken

Als een verzekeraar, zoals in dit geval, van plan is om regres uit te oefenen, moeten ze de intentie tot regres kenbaar maken. Belangrijk aspect hiervan is dat dit moet gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de omstandigheden waarop zij haar beslissing baseert.

In dit specifieke dossier werd de intentie tot regres pas na 2 maanden kenbaar gemaakt aan de verzekerde. Aangezien de motivatie tot regres betrekking had op het hebben van een ongeldig rijbewijs, en alle feiten bekend waren vanaf het moment dat het strafdossier werd ontvangen, werd de termijn van 2 maanden als laattijdig beschouwd. Hierdoor werd het regres ook niet aanvaard en moest de verzekerde het hoge bedrag niet terugbetalen aan zijn verzekeraar!

Belgisch beleid

De aandachtige lezer heeft het vast en zeker al opgemerkt: het niet vastleggen wanneer een intentie al dan niet te laat is, zorgt voor heel wat discussie tussen beide partijen. Hier wordt door de wetgever geen termijn voorgeschreven waardoor het aan de interpretatie van de Politierechter wordt overgelaten.

Zo is het goed mogelijk dat Politierechter X uit Antwerpen een termijn van 2 maanden tussen een ongeval en het kenbaar maken van de regresintentie wél te aanvaarden vindt en Politierechter Y uit Dendermonde niet.

 

Net daarom is het belangrijk om steeds advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat van Intolaw om uw mogelijkheden te kennen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wens je juridisch advies over jouw situatie? Aarzel dan niet en neem contact op via deze pagina!


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u