Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Verkeersongeval

Een domweg verkeersongeval aan een gevaarlijk kruispunt in Vlaanderen lag aan de basis. Helaas bleek de schade aan de betrokken voertuigen niet mals. De kosten werden geraamd op meer dan €20.000,00 euro. De persoon die het ongeval veroorzaakte reed, volgens de verzekeraar, niet met een geldig rijbewijs waardoor het uitoefenen van regres een mogelijkheid werd.

Situaties waar regres kan worden uitgeoefend

Zoals eerder aangehaald kan regres niet zomaar worden uitgeoefend, maar is dit afhankelijk van specifieke voorwaarden. Zo kan regres toegepast worden als er sprake is van rijden in staat van dronkenschap, zonder (geldig) rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, deelnemen aan straatracen of niet in orde zijn met de keuring.

Intentie tijdig kenbaar maken

Als een verzekeraar, zoals in dit geval, van plan is om regres uit te oefenen, moeten ze de intentie tot regres kenbaar maken. Belangrijk aspect hiervan is dat dit moet gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de omstandigheden waarop zij haar beslissing baseert.

In dit specifieke dossier werd de intentie tot regres pas na 2 maanden kenbaar gemaakt aan de verzekerde. Aangezien de motivatie tot regres betrekking had op het hebben van een ongeldig rijbewijs, en alle feiten bekend waren vanaf het moment dat het strafdossier werd ontvangen, werd de termijn van 2 maanden als laattijdig beschouwd. Hierdoor werd het regres ook niet aanvaard en moest de verzekerde het hoge bedrag niet terugbetalen aan zijn verzekeraar!

Belgisch beleid

De aandachtige lezer heeft het vast en zeker al opgemerkt: het niet vastleggen wanneer een intentie al dan niet te laat is, zorgt voor heel wat discussie tussen beide partijen. Hier wordt door de wetgever geen termijn voorgeschreven waardoor het aan de interpretatie van de Politierechter wordt overgelaten.

Zo is het goed mogelijk dat Politierechter X uit Antwerpen een termijn van 2 maanden tussen een ongeval en het kenbaar maken van de regresintentie wél te aanvaarden vindt en Politierechter Y uit Dendermonde niet.

 

Net daarom is het belangrijk om steeds advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat van Intolaw om uw mogelijkheden te kennen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wens je juridisch advies over jouw situatie? Aarzel dan niet en neem contact op via deze pagina!


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Vrijdag 18 November 2022

Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Lees meer
 Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Woensdag 16 November 2022

Betrapt met je GSM achter het stuur? Rijverbod!

Het parket van Oost-Vlaanderen organiseert een nieuwe actieweek. Alle Oost-Vlaamse politiezones zullen extra controles uitvoeren op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Gebruik je een mobiel apparaat niet in de daartoe bestemde houder, dan riskeer je een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen. De actieweek loopt van 17 november tot 25 november, u bent gewaarschuwd!

Lees meer
close menu 1u