Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Verkeersongeval

Een domweg verkeersongeval aan een gevaarlijk kruispunt in Vlaanderen lag aan de basis. Helaas bleek de schade aan de betrokken voertuigen niet mals. De kosten werden geraamd op meer dan €20.000,00 euro. De persoon die het ongeval veroorzaakte reed, volgens de verzekeraar, niet met een geldig rijbewijs waardoor het uitoefenen van regres een mogelijkheid werd.

Situaties waar regres kan worden uitgeoefend

Zoals eerder aangehaald kan regres niet zomaar worden uitgeoefend, maar is dit afhankelijk van specifieke voorwaarden. Zo kan regres toegepast worden als er sprake is van rijden in staat van dronkenschap, zonder (geldig) rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, deelnemen aan straatracen of niet in orde zijn met de keuring.

Intentie tijdig kenbaar maken

Als een verzekeraar, zoals in dit geval, van plan is om regres uit te oefenen, moeten ze de intentie tot regres kenbaar maken. Belangrijk aspect hiervan is dat dit moet gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de omstandigheden waarop zij haar beslissing baseert.

In dit specifieke dossier werd de intentie tot regres pas na 2 maanden kenbaar gemaakt aan de verzekerde. Aangezien de motivatie tot regres betrekking had op het hebben van een ongeldig rijbewijs, en alle feiten bekend waren vanaf het moment dat het strafdossier werd ontvangen, werd de termijn van 2 maanden als laattijdig beschouwd. Hierdoor werd het regres ook niet aanvaard en moest de verzekerde het hoge bedrag niet terugbetalen aan zijn verzekeraar!

Belgisch beleid

De aandachtige lezer heeft het vast en zeker al opgemerkt: het niet vastleggen wanneer een intentie al dan niet te laat is, zorgt voor heel wat discussie tussen beide partijen. Hier wordt door de wetgever geen termijn voorgeschreven waardoor het aan de interpretatie van de Politierechter wordt overgelaten.

Zo is het goed mogelijk dat Politierechter X uit Antwerpen een termijn van 2 maanden tussen een ongeval en het kenbaar maken van de regresintentie wél te aanvaarden vindt en Politierechter Y uit Dendermonde niet.

 

Net daarom is het belangrijk om steeds advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat van Intolaw om uw mogelijkheden te kennen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wens je juridisch advies over jouw situatie? Aarzel dan niet en neem contact op via deze pagina!


Neem contact met ons op

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u