Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Verkeersongeval

Een domweg verkeersongeval aan een gevaarlijk kruispunt in Vlaanderen lag aan de basis. Helaas bleek de schade aan de betrokken voertuigen niet mals. De kosten werden geraamd op meer dan €20.000,00 euro. De persoon die het ongeval veroorzaakte reed, volgens de verzekeraar, niet met een geldig rijbewijs waardoor het uitoefenen van regres een mogelijkheid werd.

Situaties waar regres kan worden uitgeoefend

Zoals eerder aangehaald kan regres niet zomaar worden uitgeoefend, maar is dit afhankelijk van specifieke voorwaarden. Zo kan regres toegepast worden als er sprake is van rijden in staat van dronkenschap, zonder (geldig) rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, deelnemen aan straatracen of niet in orde zijn met de keuring.

Intentie tijdig kenbaar maken

Als een verzekeraar, zoals in dit geval, van plan is om regres uit te oefenen, moeten ze de intentie tot regres kenbaar maken. Belangrijk aspect hiervan is dat dit moet gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de omstandigheden waarop zij haar beslissing baseert.

In dit specifieke dossier werd de intentie tot regres pas na 2 maanden kenbaar gemaakt aan de verzekerde. Aangezien de motivatie tot regres betrekking had op het hebben van een ongeldig rijbewijs, en alle feiten bekend waren vanaf het moment dat het strafdossier werd ontvangen, werd de termijn van 2 maanden als laattijdig beschouwd. Hierdoor werd het regres ook niet aanvaard en moest de verzekerde het hoge bedrag niet terugbetalen aan zijn verzekeraar!

Belgisch beleid

De aandachtige lezer heeft het vast en zeker al opgemerkt: het niet vastleggen wanneer een intentie al dan niet te laat is, zorgt voor heel wat discussie tussen beide partijen. Hier wordt door de wetgever geen termijn voorgeschreven waardoor het aan de interpretatie van de Politierechter wordt overgelaten.

Zo is het goed mogelijk dat Politierechter X uit Antwerpen een termijn van 2 maanden tussen een ongeval en het kenbaar maken van de regresintentie wél te aanvaarden vindt en Politierechter Y uit Dendermonde niet.

 

Net daarom is het belangrijk om steeds advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat van Intolaw om uw mogelijkheden te kennen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wens je juridisch advies over jouw situatie? Aarzel dan niet en neem contact op via deze pagina!


Neem contact met ons op

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u