Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

 Regres ongegrond verklaard: verzekeraar moet kost van € 23.000,00 zelf betalen!

Wanneer je een verkeersongeval veroorzaakt zal je Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (BA-verzekering) de kosten aan de tegenpartij vergoeden. In sommige gevallen zal jouw verzekeraar achteraf deze kosten terugvorderen bij jou. Dit kan enkel en alleen in specifieke situaties. Als verzekerde kan je een regresvordering ook aanvechten wanneer de voorwaarden niet werden gerespecteerd. Een gespecialiseerde advocaat kan hier dan ook een absolute meerwaarde betekenen gezien de hoge kosten. Dankzij onze tussenkomst werd een regresvordering van een verzekeraar ter waarde van € 23.000,00 ongegrond verklaard!

Verkeersongeval

Een domweg verkeersongeval aan een gevaarlijk kruispunt in Vlaanderen lag aan de basis. Helaas bleek de schade aan de betrokken voertuigen niet mals. De kosten werden geraamd op meer dan €20.000,00 euro. De persoon die het ongeval veroorzaakte reed, volgens de verzekeraar, niet met een geldig rijbewijs waardoor het uitoefenen van regres een mogelijkheid werd.

Situaties waar regres kan worden uitgeoefend

Zoals eerder aangehaald kan regres niet zomaar worden uitgeoefend, maar is dit afhankelijk van specifieke voorwaarden. Zo kan regres toegepast worden als er sprake is van rijden in staat van dronkenschap, zonder (geldig) rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, deelnemen aan straatracen of niet in orde zijn met de keuring.

Intentie tijdig kenbaar maken

Als een verzekeraar, zoals in dit geval, van plan is om regres uit te oefenen, moeten ze de intentie tot regres kenbaar maken. Belangrijk aspect hiervan is dat dit moet gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de omstandigheden waarop zij haar beslissing baseert.

In dit specifieke dossier werd de intentie tot regres pas na 2 maanden kenbaar gemaakt aan de verzekerde. Aangezien de motivatie tot regres betrekking had op het hebben van een ongeldig rijbewijs, en alle feiten bekend waren vanaf het moment dat het strafdossier werd ontvangen, werd de termijn van 2 maanden als laattijdig beschouwd. Hierdoor werd het regres ook niet aanvaard en moest de verzekerde het hoge bedrag niet terugbetalen aan zijn verzekeraar!

Belgisch beleid

De aandachtige lezer heeft het vast en zeker al opgemerkt: het niet vastleggen wanneer een intentie al dan niet te laat is, zorgt voor heel wat discussie tussen beide partijen. Hier wordt door de wetgever geen termijn voorgeschreven waardoor het aan de interpretatie van de Politierechter wordt overgelaten.

Zo is het goed mogelijk dat Politierechter X uit Antwerpen een termijn van 2 maanden tussen een ongeval en het kenbaar maken van de regresintentie wél te aanvaarden vindt en Politierechter Y uit Dendermonde niet.

 

Net daarom is het belangrijk om steeds advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat van Intolaw om uw mogelijkheden te kennen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of wens je juridisch advies over jouw situatie? Aarzel dan niet en neem contact op via deze pagina!


Neem contact met ons op

Actueel

 Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

Woensdag 08 Maart 2023

Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

De Car-Pass is een document dat fraude bij verkoop van tweedehandsvoertuigen tegengaat. Dit standaarddocument kreeg onlangs een update. We bezorgen je hieronder een handig overzicht van de laatste aanpassingen.

Lees meer
 Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Woensdag 08 Maart 2023

Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Het aantal slachtoffers van internetfraude neemt nog elke dag toe. Oplichters worden dan ook steeds creatiever en professioneler. In dit artikel bespreken we kort de meest voorkomende vormen van internetfraude, enkele tips om te voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt en welke juridische stappen ondernomen kunnen worden als het te laat is.

Lees meer
 Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

Maandag 13 Februari 2023

Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

De elektronische step is al volledig ingeburgerd in het straatbeeld en als transportmiddel. Toch is het tot op vandaag niet duidelijk of elektrische fietsen/steps al dan niet toegelaten zijn wanneer je een rijverbod moet ondergaan. Een rijverbod betekent zoveel als een verbod om een motorvoertuig te besturen. Volgens de Wegcode wordt een motorvoertuig omschreven als “elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden”. Een elektrische step of fiets, waarbij de motor ondersteunend werkt, valt daar niet geheel onder.

Lees meer
close menu 1u