Privatisering taken geen antwoord op desinvesteringen bij politie

 Privatisering taken geen antwoord op desinvesteringen bij politie

De overname van bepaalde veiligheidstaken door de privésector is geen antwoord op de desinvesteringen in de politie. Die boodschap brachten de vakbonden dinsdag tijdens een hoorzitting in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. De vakbonden sluiten echter niet de deur voor het debat dat met een wetsvoorstel van Open Vld wordt heropend.

Het deze legislatuur opnieuw ingediende wetsvoorstel van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu wil politiecapaciteit vrijmaken door bepaalde politietaken over te laten aan de private sector. Het gaat onder meer om toezicht en bescherming van gebouwen en sites, begeleiding en transport, het beheer van flitspalen en de afhandeling van verkeersovertredingen en het transport van gedetineerden.

Voor voorzitter Vincent Gilles van het liberale VSOA mag het debat gevoerd worden, maar met "de gerechtelijke kwaliteit als limiet". Zo wijst hij erop dat de kwaliteitsnormen voor private veiligheidsagenten nog niet voldoen. Ook moet er volgens hem gekeken worden naar de concrete uitvoering van de taken, wetende dat de private sector uiteindelijk altijd rentabiliteit als doelstelling heeft. Het gaat uiteindelijk om diensten aan de bevolking. Ook zijn collega Vincent Houssin tekent voorbehoud aan. Zo moest de private sector de politie in de jaren negentig om hulp vragen voor de bewaking van geldtransporten. "Er waren 59 aanvallen in 1995, vandaag geen enkele meer."

Ook Eric Picqueur van de socialistische ACOD wil over de complementariteit met de private sector praten, maar volgens hem kan beter gewacht worden op het plan van Jambon over de kerntaken van de politie. "Eerst moeten de kerntaken van de politie opgelijst worden", pas dan kan er over een zekere externalisering beslist worden, meent de vakbondsman, die erop wees dat er momenteel 3.000 mensen in het operationele kader van de politie ontbreken om de essentiële taken uit te voeren. Stéphane Deldicque van ACV haalde eveneens uit naar de desinvesteringen in de politie. Het kerntakendebat is volgens hem een fout debat, want "het politieapparaat heeft zijn limiet bereikt".

BRUSSEL 08/12 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u