Politiebonden roepen leden op deel te nemen aan boeteloze week

 Politiebonden roepen leden op deel te nemen aan boeteloze week

Met de start van een nieuwe boeteloze week, vandaag/maandag, hopen de politiebonden (VSOA Politie, NSPV, ACV Politie en ACOD) aandacht te krijgen voor het moeilijke pensioendossier en de bescherming van hun statuut. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag in een persmededeling. De bonden roepen alle personeelsleden op om een week lang "eerder verkeersopvoedkundig en minder repressief op te treden". De voor donderdag geplande flitsmarathon dreigt daarmee in het water te vallen.

De bonden wijzen op de problematiek rond hun statuut, "vooral dan het systeem van de toelagen en de vergoedingen voor de onregelmatige prestaties", klinkt het. Daarnaast is er dus ook de pensioenregeling. De meeste politieagenten konden tot voor kort met 58 jaar op pensioen, maar een arrest van het Grondwettelijk Hof zette die regeling op losse schroeven. De bonden onderhandelen daarover met de regering, maar voorlopig zonder resultaat.

Hoe die boeteloze week in zijn werk zal gaan? De vakbonden denken aan "een verbale - of een 'gecontroleerde' opmerking". Dat kan voor "overtredingen waar het appreciatierecht toegepast kan worden". Voor overtredingen die echt niet door de beugel kunnen, zoals roekeloos rijgedrag, niet-verzekerden en strafbare alcoholintoxicatie, moeten nog altijd boetes uitgeschreven worden, menen de bonden. "Op die manier brengen we de verkeersveiligheid niet in het gedrang, maar zal de staatskas wat minder gevuld worden. Bijkomend geeft het aan onze mensen de gelegenheid om uit te leggen waarvoor ze actie voeren", aldus het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Tijdens deze week is ook een staking gepland voor alle agenten die op de dag van de flitsmarathon ingezet worden voor het flitsen van voertuigen, worden er op 23 en 24 april stiptheidscontroles uitgevoerd en staat op 24 april een grote betoging gepland in Brussel.

BRUSSEL 20/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u