Onbetaalde verkeersboetes automatisch met 35% verhoogd

 Onbetaalde verkeersboetes automatisch met 35% verhoogd

Mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) heeft een plan klaar dat komaf moet maken met onbetaalde boetes. Bij buitenlandse chauffeurs zal meer overgegaan worden tot een onmiddellijke inning. Onbetaalde boetes zullen ook automatisch met 35% worden verhoogd. De minister wil ook laten onderzoeken of verplichte opleidingen ingevoerd kunnen worden als alternatief voor een boete.

De minister wil ons verkeer veiliger maken en is van mening dat elke vastgestelde overtreding bestraft moet worden. "Overtredingen zullen voor iedereen op dezelfde manier behandeld moeten worden om discriminatie tussen Belgische en Europese burgers te vermijden.", aldus Galant. In het plan is daarom de onmiddellijke inning voorzien voor alle overtreders, zowel Belgische als Europese. Een recente richtlijn vergemakkelijkt het uitwisselen van informatie tussen de Europese landen. De verschillende lidstaten kunnen alle EU-burgers vervolgen voor 8 soorten verkeersovertredingen, gaande van overdreven snelheid, het gebruik van alcohol en/of drugs achter het stuur tot het niet dragen van de gordel of al rijdend gsm'en.

Via onderhandelde akkoorden met onze buurlanden wil Galant de lijst met overtredingen uitbreiden met onder andere foutparkeren. Met Frankrijk is er al zo'n overeenkomst. Een tweede belangrijke vernieuwing is dat onbetaalde boetes automatisch met 35% worden verhoogd en dat ze na 30 dagen "uitvoerbaar worden": als de boete niet binnen de 30 dagen wordt betaald, mag de overheid alle middelen inzetten, bijvoorbeeld via de inhouding op terug te storten belastingen.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u