Nieuw Leuvens circulatieplan legt verkeer aan banden en breidt voetgangerszone uit

  Nieuw Leuvens circulatieplan legt verkeer aan banden en breidt voetgangerszone uit

Het Leuvense stadsbestuur heeft dinsdag een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad voorgesteld dat het autoverkeer gevoelig aan banden legt en de voetgangerszone en het autoluw gebied gevoelig uitbreidt. Het betreft een ontwerpplan waarover in de periode maart-mei een uitgebreide consultatieronde georganiseerd wordt. Het zal eind mei aan de gemeenteraad worden voorgelegd en na goedkeuring voor een groot stuk eind augustus in werking treden.

Het nieuwe circulatieplan verdeelt de stad in zes zones waarvan het centrale deel een voetgangerszone en autoluw gebied is. In vergelijking met de huidige situatie worden enkele gekende pleinen zoals het Ladeuze- en Hogeschoolplein autovrij. Het Herbert Hooverplein wordt nog slechts aan een zijde door auto's berijdbaar (op de lus Blijde Inkom straat-Tiensestraat). Andere pleinen zoals het Smolders- en Damiaanplein worden autoluw. Eenmaal de Bruulparking aangelegd is in 2018 worden ook de Vismarkt en omgeving autovrij gemaakt.

Tussen de vijf zones aan de buitenkant wordt door invoering van een aantal knippen en invoering van eenrichtingsstraten nagenoeg geen autoverkeer meer mogelijk. Opvallend hierbij is dat er ook de Bondgenotenlaan eenrichtingstraat (richting centrum) wordt. Het verkeer binnen een bepaalde zone kan deze via een lus van straten vanop de ring in- en uitrijden. Aan de kop van elke lus bevindt zich een parking. De invoering van de nieuwe verkeerscirculatie in de twee westelijke zones wordt pas doorgevoerd als de geplande parking De Bruul, die zich aan het uiteinde bevindt van de lus Donkerstraat-Brusselsestraat, klaar is.

Als de gemeenteraad het plan goedkeurt worden in de vakantiemaanden de nodige maatregelen getroffen om tijdens de autovrije zondag eind augustus de nieuwe verkeerscirculatie grotendeels in gebruik te nemen. Daarna zullen er nog een aantal pleinen heraangelegd worden. Er komen ook heel wat flankerende maatregelen. Zo zal Leuven een aantal ANPR-camera's opstellen om autobestuurders te kunnen beboeten die zich niet aan de verkeersregels houden, is met De Lijn afgesproken dat de snelheid van de bussen in de Bondgenotenlaan beperkt blijft tot 20 km/uur en worden een aantal nieuwe fietsstraten in gebruik genomen. Ten behoeve van handelaars worden op een aantal plaatsen 'shop&go'-parkings aangelegd waar men maximum 30 minuten mag parkeren.

In een reactie bestempelt oppositiepartij Groen het plan op zich als positief omdat het de autoluwe zone in de binnenstad verruimt, maar de partij wijst er daarnaast op dat de geplande bouw van de Bruulparking contradictorisch is met dit opzet. "Die parking zal meer auto's aantrekken tot in het centrum. Groen vindt dat het stadsbestuur, samen met dit circulatieplan, net voluit zou moeten kiezen voor een parkeeralternatief dat gaat voor overstap in randparkings, gekoppeld aan slimme oplossingen zoals een shuttle die door de stad rijdt op drukke winkeldagen en duurzame thuisbezorging van goederen", aldus raadslid David Dessers. Groen hoopt dat de stad de nodige tijd neemt voor consultatie om het nodige draagvlak te creëren voor dit ambitieuze verkeersplan.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u