Locatie per locatie onderzoeken of verkeerslicht kan weggenomen worden

 Locatie per locatie onderzoeken of verkeerslicht kan weggenomen worden

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) erkent dat sommige verkeerslichten weg kunnen, maar doet liever geen uitspraken over percentages of aantallen. Beter is locatie per locatie ter bekijken of een verkeerslicht weg kan.

Touring stelt dat vijftig procent van de verkeerslichten verwijderd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de veiligheid. Volgens VAB kunnen in de bebouwde kom zelfs negen van de tien lichten verdwijnen.

Het BIVV wil vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid liever geen uitspraken doen over percentages of aantallen. "We vinden dat locatie per locatie moet onderzocht worden of verkeerslichten weggenomen kunnen worden, in functie van verkeersstromen en urbanisatie", zo zegt woordvoerster Karin Genoe.

De organisatie wijst ook op de rol die verkeerslichten spelen bij het gevoel van verkeersveiligheid. "Verkeerslichten zijn aangelegd om conflicten tussen weggebruikers te vermijden, waardoor voetgangers en fietsers zich ook veiliger voelen. Uit onze Nationale VerkeersOnVeiligheidsEnquête bleek dat ouders eerder een verkeersonveilig gevoel hebben als het erop aankomt om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan. Denk dan een aantal verkeerslichten weg in de zones rond scholen, en ze zullen misschien nog minder geneigd zijn om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan", zo klinkt het bij Genoe.

Net als VAB en Touring denkt de BIVV dat verkeerslichten op knippermodus zetten een oplossing kan zijn, maar dat enkel 's nachts en in welomschreven omstandigheden. "Als je zones hebt waar overdag belangrijke kruisende verkeersstromen gescheiden worden door verkeerslichten, en waar 's nachts weinig of geen verkeer is, biedt de knipperlichtmodus 's nachts een oplossing", aldus Genoe.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u