Locatie per locatie onderzoeken of verkeerslicht kan weggenomen worden

 Locatie per locatie onderzoeken of verkeerslicht kan weggenomen worden

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) erkent dat sommige verkeerslichten weg kunnen, maar doet liever geen uitspraken over percentages of aantallen. Beter is locatie per locatie ter bekijken of een verkeerslicht weg kan.

Touring stelt dat vijftig procent van de verkeerslichten verwijderd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de veiligheid. Volgens VAB kunnen in de bebouwde kom zelfs negen van de tien lichten verdwijnen.

Het BIVV wil vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid liever geen uitspraken doen over percentages of aantallen. "We vinden dat locatie per locatie moet onderzocht worden of verkeerslichten weggenomen kunnen worden, in functie van verkeersstromen en urbanisatie", zo zegt woordvoerster Karin Genoe.

De organisatie wijst ook op de rol die verkeerslichten spelen bij het gevoel van verkeersveiligheid. "Verkeerslichten zijn aangelegd om conflicten tussen weggebruikers te vermijden, waardoor voetgangers en fietsers zich ook veiliger voelen. Uit onze Nationale VerkeersOnVeiligheidsEnquête bleek dat ouders eerder een verkeersonveilig gevoel hebben als het erop aankomt om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan. Denk dan een aantal verkeerslichten weg in de zones rond scholen, en ze zullen misschien nog minder geneigd zijn om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan", zo klinkt het bij Genoe.

Net als VAB en Touring denkt de BIVV dat verkeerslichten op knippermodus zetten een oplossing kan zijn, maar dat enkel 's nachts en in welomschreven omstandigheden. "Als je zones hebt waar overdag belangrijke kruisende verkeersstromen gescheiden worden door verkeerslichten, en waar 's nachts weinig of geen verkeer is, biedt de knipperlichtmodus 's nachts een oplossing", aldus Genoe.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u