Gentse campagne over zone 30 moet mentaliteit ombuigen

 Gentse campagne over zone 30 moet mentaliteit ombuigen

De Stad Gent en de Gentse politie starten een sensibiliseringscampagne rond de zone 30 die vanaf 22 april in de hele binnenstad in voege treedt. "We moeten de mentaliteit van de autobestuurders wijzigen.", zegt burgemeester Daniël Termont (sp.a). "We roepen iedereen op om de zone 30 te steunen door een persoonlijke uitdaging aan te gaan. De komende maanden zullen we motiveren en sensibiliseren, maar in juni hangt wie meer dan 30 rijdt er zeker aan."

Vanaf 22 april 2015 wordt het volledige gebied binnen de stadsring R40 één grote zone 30, uitgezonderd de assen Nieuwewandeling - Blaisantvest, Gustaaf Callierlaan - Franklin Rooseveltlaan en de Zuiderparklaan. Om dit te verduidelijken, lanceert de Stad Gent een grote sensibiliseringscampagne onder de noemer "Gent daagt uit". "Omdat de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur, zal het een veel veiligere en aangenamere binnenstad worden.", zegt burgemeester Termont. "We moeten de mentaliteit van de autobestuurders wijzigen. Voor sommige automobilisten wordt 30 rijden waarschijnlijk een verschrikkelijke opdracht, maar iedereen moet zich aan de snelheid houden. De komende maanden zullen we motiveren en sensibiliseren, maar in juni hangt wie meer dan 30 rijdt er zeker aan. De politie zal een grote inspanning doen om de handhaving waar te maken."

Gent roept iedereen op een persoonlijke uitdaging aan te gaan en zo de zone 30 te steunen. Een aantal bekende Gentenaars lanceerden al een eigen uitdaging en beloofden in leuke filmpjes een tegenprestatie, als er zoveel mogelijk autobestuurders zich aan de nieuwe snelheidsbeperking houden. Zo beloofde Koen Crucke om liedjes te zingen in de Veldstraat en zweert schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) om eigenhandig 30 fietsen van Gentenaars te herstellen. "We willen een gemeenschapsgevoel rond de zone 30 creëren.", aldus Watteeuw. "Alle woningen binnen de stadsring krijgen een affiche in de bus, waarmee bewoners kunnen tonen dat ze de zone 30 steunen. Ze kunnen op de affiche hun eigen uitdaging noteren en die aan het raam hangen. Dat kan bijvoorbeeld pannenkoeken bakken zijn voor de hele straat, of de buurt proper vegen, om het even wat. Binnen enkele maanden zal iedereen zien dat deze stad veiliger en leefbaarder geworden is."

De Gentse lokale politie zal de campagne ondersteunen en zal in een eerste fase sensibiliserend optreden. "Tijdens de maand mei zullen bemande camera's opgesteld worden verspreid over de binnenstad. Automobilisten die te hard rijden, zullen onderschept worden en gewezen worden op de overtreding die ze begaan hebben zonder ervoor beboet te worden. Vanaf juni zal verbaliserend opgetreden worden en zullen de overtreders een proces-verbaal ontvangen.", zegt het stadsbestuur. De politie zal ook een nieuwe flitspaal in gebruik nemen die gemakkelijk in smalle straten kan ingezet worden.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u