Gents mobiliteitsplan meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

 Gents mobiliteitsplan meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

In Gent is het mobiliteitsplan dinsdagavond meerderheid (sp.a, Groen, Open Vld) tegen oppositie (CD&V, N-VA, VB) goedgekeurd. Een cruciaal onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan is het circulatieplan voor de binnenstad.

Na de zomer van 2016 zal de binnenstad in zeven sectoren opgedeeld worden, waarbij het doorgaand verkeer maximaal geweerd zal worden door op enkele strategische plaatsen te knippen. Met het nieuwe Mobiliteitsplan wil het stadsbestuur de leefkwaliteit in de stad verhogen en tegelijkertijd de bereikbaarheid verbeteren. Sinds 22 april is er, op enkele assen na, al een veralgemeende zone 30 in Gent ingevoerd.

Het mobiliteitsplan kwam in het voorjaar al op de agenda, maar de stemming werd uitgesteld nadat Veli Yüksel (CD&V) opmerkte dat het participatie- en inspraaktraject niet volgens de letter van de wet verliep. Ook nu vindt CD&V dat schepen Watteeuw duidelijk moet maken wat er in de onmiddellijke omgeving van de Gentenaars zal veranderen. "We zien een groeiende groep die zich zorgen maakt en zich begint te organiseren. We zien een groeiende polarisatie, met Gentenaars tegen Gentenaars. Met discussies die scheuren maken in het sociale weefsel van sommige wijken, en van deze stad," aldus Yüksel.

CD&V deelde wel de mening dat een nieuw beleid noodzakelijk is. Na gesprekken met Gentenaars en organisaties en deskundigen besluit de partij dat het plan op veel vlakken ernstig tekortschiet. "Het is onvoldragen, onevenwichtig en onrealistisch." De partij vraagt de oprichting van een stuurgroep "Mobiliteitsplan", voor de opvolging, bijsturing en afstemming met alle betrokkenen.

Ook N-VA deelde de mening dat er te weinig inspraak was voor de inwoners, raadslid Isabelle De Clercq hoopt wel dat inwoners snel inzage krijgen in de circulatieplannen. Ook vond ze dat het parkeerplan, mobiliteitsplan en de circulatieplannen beter als één geheel werden ingediend.

Siegfried Bracke (N-VA) haalde in zijn tussenkomst de open brief van burgemeester Termont aan. Volgens hem moeten eerst alle randvoorwaarden zijn vervuld, zoals onder meer beter openbaar vervoer, randparkings en een betere doorstroming op de R40, vooraleer het plan wordt ingevoerd. Ook vreest N-VA dat het plan geschreven is voor centrumbewoners, dertigers die met de fiets rijden, alle rechten bij de bewoners legt en geen rekening houdt met externen maar ook personen met een handicap of senioren door het grote voetgangersgebied.

Aan de stemming ging 2,5 uur debat vooraf. De driepartijencoalitie sp.a, Groen en Open Vld keurden het plan goed. CD&V, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

GENT 29/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u