Gents mobiliteitsplan meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

 Gents mobiliteitsplan meerderheid tegen oppositie goedgekeurd

In Gent is het mobiliteitsplan dinsdagavond meerderheid (sp.a, Groen, Open Vld) tegen oppositie (CD&V, N-VA, VB) goedgekeurd. Een cruciaal onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan is het circulatieplan voor de binnenstad.

Na de zomer van 2016 zal de binnenstad in zeven sectoren opgedeeld worden, waarbij het doorgaand verkeer maximaal geweerd zal worden door op enkele strategische plaatsen te knippen. Met het nieuwe Mobiliteitsplan wil het stadsbestuur de leefkwaliteit in de stad verhogen en tegelijkertijd de bereikbaarheid verbeteren. Sinds 22 april is er, op enkele assen na, al een veralgemeende zone 30 in Gent ingevoerd.

Het mobiliteitsplan kwam in het voorjaar al op de agenda, maar de stemming werd uitgesteld nadat Veli Yüksel (CD&V) opmerkte dat het participatie- en inspraaktraject niet volgens de letter van de wet verliep. Ook nu vindt CD&V dat schepen Watteeuw duidelijk moet maken wat er in de onmiddellijke omgeving van de Gentenaars zal veranderen. "We zien een groeiende groep die zich zorgen maakt en zich begint te organiseren. We zien een groeiende polarisatie, met Gentenaars tegen Gentenaars. Met discussies die scheuren maken in het sociale weefsel van sommige wijken, en van deze stad," aldus Yüksel.

CD&V deelde wel de mening dat een nieuw beleid noodzakelijk is. Na gesprekken met Gentenaars en organisaties en deskundigen besluit de partij dat het plan op veel vlakken ernstig tekortschiet. "Het is onvoldragen, onevenwichtig en onrealistisch." De partij vraagt de oprichting van een stuurgroep "Mobiliteitsplan", voor de opvolging, bijsturing en afstemming met alle betrokkenen.

Ook N-VA deelde de mening dat er te weinig inspraak was voor de inwoners, raadslid Isabelle De Clercq hoopt wel dat inwoners snel inzage krijgen in de circulatieplannen. Ook vond ze dat het parkeerplan, mobiliteitsplan en de circulatieplannen beter als één geheel werden ingediend.

Siegfried Bracke (N-VA) haalde in zijn tussenkomst de open brief van burgemeester Termont aan. Volgens hem moeten eerst alle randvoorwaarden zijn vervuld, zoals onder meer beter openbaar vervoer, randparkings en een betere doorstroming op de R40, vooraleer het plan wordt ingevoerd. Ook vreest N-VA dat het plan geschreven is voor centrumbewoners, dertigers die met de fiets rijden, alle rechten bij de bewoners legt en geen rekening houdt met externen maar ook personen met een handicap of senioren door het grote voetgangersgebied.

Aan de stemming ging 2,5 uur debat vooraf. De driepartijencoalitie sp.a, Groen en Open Vld keurden het plan goed. CD&V, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

GENT 29/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u