Enkel in Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden in 2015

 Enkel in Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden in 2015

In 2015 is het aantal letselongevallen op de Belgische wegen met 2,8 procent gedaald tot 40.053. Het aantal doden ter plaatse nam echter toe met 4,7 procent tot 627 (599 in 2014). De tendens is vooral verontrustend in Wallonië, waar het aantal doden steeg met 14,6 procent. In Vlaanderen daalde het aantal doden met 4 procent. Verder stelt het BIVV in de meest recente verkeersveiligheidsbarometer een zorgwekkende stijging vast van het aantal doden bij motorfietsers: van 70 naar 92.

Vorig jaar steeg voor het eerst sinds 2011 opnieuw het aantal doden ter plaatse. Om het definitieve aantal verkeersdoden te kennen, moeten ook de personen worden meegeteld die binnen 30 dagen na het ongeval aan hun letsels overlijden. Dit aantal zou volgens de schattingen van het BIVV in 2015 ongeveer 755 bedragen, tegenover 727 geregistreerde doden in 2014. "Deze stijging betekent dat België zich nog verder verwijdert van de doelstellingen die tegen 2020 werden vastgelegd, namelijk maximum 420 doden.", aldus het BIVV. Het aantal gewonden op de Belgische wegen nam met 2,6 procent af naar 51.631 (53.023 in 2014).

Enkel het Vlaamse Gewest kent een daling van het aantal doden ter plaatse: van 328 naar 315. "Dit aantal schommelt lichtjes sinds 2012, maar is over het algemeen stabiel. Volgens onze schattingen zou het aantal doden 30 dagen na het ongeval ongeveer neerkomen op 390.", aldus het BIVV. Vlaanderen zou het daarmee iets beter doen dan de 393 verkeersdoden in 2014.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts noemt de lichte daling voor Vlaanderen "bemoedigend", maar beseft dat we nog een eind zijn verwijderd van de maximaal 200 verkeersdoden die Vlaanderen in 2020 wil tellen. De N-VA-minister is van plan om structurele maatregelen te nemen om het aantal doden verder terug te dringen. "Zo hervormen we de rijopleiding en zorgen we voor strenge controles. Wij hebben als Vlamingen blijkbaar een kordate hand nodig, en die moeten we dan maar krijgen."

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest nam het aantal doden ter plaatse toe van 17 naar 21 in 2015. "Een aantal dat niet veel meer varieert sinds 2010." Het aantal doden na 30 dagen schat het BIVV tussen 25 en 30. Tegenover 2014 werden er in Wallonië 37 doden meer geregistreerd: 291 ten opzichte van 254. De stijging van 14,6 procent betekent het einde van een aanhoudende daling sinds 2011. Het BIVV schat het totale aantal doden na 30 dagen in 2015 op ongeveer 335. In Vlaanderen stijgt het aantal doden enkel in Oost-Vlaanderen (van 64 naar 79). Antwerpen en Limburg behaalden dan weer een laagterecord, met respectievelijk 62 en 55 doden ter plaatse.

De opmerkelijkste stijging van het aantal doden gebeurde bij de motorfietsers (van 70 naar 92) en bij ongevallen met lichte vrachtwagens (van 53 naar 69). Daartegenover was er een forse afname van het aantal verkeersdoden bij vrachtwagenongevallen (van 122 naar 94). Het valt op dat in Vlaanderen het aantal doden bij inzittenden van een personenwagen een tegenovergestelde evolutie kende (van 166 naar 141) in vergelijking met het Waalse Gewest (van 156 naar 182).

Bij alle weggebruikerscategorieën is er een afname (of een stagnering) van het aantal letselongevallen. Bij de bromfietsers (-5,4 procent) en de motorfietsers (-5,3 procent) is de daling het grootst en bereikt hiermee het laagste cijfer ooit. Het BIVV registreerde meer letselongevallen (2,9 procent) en doden ter plaatse (+12) op autosnelwegen. "Die toename van het aantal doden maakt een einde aan de aanhoudende daling die we sinds 2012 konden waarnemen."

Positief in deze barometer is de daling met 4,5 procent van het aantal letselongevallen met jonge bestuurders (18-24 jaar), wat een absoluut laagterecord is. De daling deed zich het sterkst voor tijdens de weeknachten (10,9 procent).

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u