Elektrische vrachtwagens krijgen gunstig tarief voor kilometerheffing

 Elektrische vrachtwagens krijgen gunstig tarief voor kilometerheffing

Bij het invoeren van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april van volgend jaar zullen elektrische vrachtwagens een gunstig tarief krijgen. Dat antwoordde Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) op een schriftelijke vraag van sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke. Turtelboom onderzoekt ook fiscale stimulansen voor elektrische vrachtwagens.

Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton zullen vanaf april op belangrijke verkeersassen een kilometerheffing moeten betalen. Die moet ervoor zorgen dat de wegen gefinancierd worden door de gebruikers. Ook de talrijke buitenlandse vrachtwagens die over onze wegen rijden, zullen daardoor moeten meebetalen. Een aantal criteria bepalen de hoogte van het tarief. Naast gewicht en wegtype speelt ook de CO2-uitstoot een belangrijke rol. Vervuilende vrachtwagens zullen in principe meer betalen. Voor elektrische vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton - waarvan er momenteel in Vlaanderen nog maar een tiental zijn ingeschreven - was het gunstige tarief in de regelgeving niet duidelijk opgenomen. Een amendement van sp.a net voor de zomer is daarover weggestemd. Maar de Vlaamse regering gaat de verduidelijking nu toch inschrijven in het programmadecreet bij de begroting van volgend jaar, schrijft minister Turtelboom. Deze voertuigen behoren dan tot de EURO-emissieklasse "EURO 6 of hoger".

"Daarnaast wordt onderzocht in welke mate er een stimulans voor milieuvriendelijke voertuigen, waaronder elektrische voertuigen, in de kilometerheffing voor vrachtwagens kan voorzien worden.", antwoordde Turtelboom nog. Er zijn naast de 10 elektrische vrachtwagens ook 20 elektrische landbouwtractoren die onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing vallen. Voor deze voertuigen kan men een vrijstelling aanvragen als ze slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Ten slotte zijn er 1.290 elektrische voertuigen, gekwalificeerd als landbouwmaterieel of industrieel materieel, die onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing zouden kunnen vallen. Hiervoor zal echter van geval tot geval bekeken moeten worden of deze voertuigen ook effectief belastbaar zijn onder deze kilometerheffing. Dat zal niet zo zijn als het om werktuigen gaat die niet bedoeld zijn voor goederenvervoer én er evenmin voor gebruikt worden.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u