Elektrische vrachtwagens krijgen gunstig tarief voor kilometerheffing

 Elektrische vrachtwagens krijgen gunstig tarief voor kilometerheffing

Bij het invoeren van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april van volgend jaar zullen elektrische vrachtwagens een gunstig tarief krijgen. Dat antwoordde Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld) op een schriftelijke vraag van sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Joris Vandenbroucke. Turtelboom onderzoekt ook fiscale stimulansen voor elektrische vrachtwagens.

Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton zullen vanaf april op belangrijke verkeersassen een kilometerheffing moeten betalen. Die moet ervoor zorgen dat de wegen gefinancierd worden door de gebruikers. Ook de talrijke buitenlandse vrachtwagens die over onze wegen rijden, zullen daardoor moeten meebetalen. Een aantal criteria bepalen de hoogte van het tarief. Naast gewicht en wegtype speelt ook de CO2-uitstoot een belangrijke rol. Vervuilende vrachtwagens zullen in principe meer betalen. Voor elektrische vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton - waarvan er momenteel in Vlaanderen nog maar een tiental zijn ingeschreven - was het gunstige tarief in de regelgeving niet duidelijk opgenomen. Een amendement van sp.a net voor de zomer is daarover weggestemd. Maar de Vlaamse regering gaat de verduidelijking nu toch inschrijven in het programmadecreet bij de begroting van volgend jaar, schrijft minister Turtelboom. Deze voertuigen behoren dan tot de EURO-emissieklasse "EURO 6 of hoger".

"Daarnaast wordt onderzocht in welke mate er een stimulans voor milieuvriendelijke voertuigen, waaronder elektrische voertuigen, in de kilometerheffing voor vrachtwagens kan voorzien worden.", antwoordde Turtelboom nog. Er zijn naast de 10 elektrische vrachtwagens ook 20 elektrische landbouwtractoren die onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing vallen. Voor deze voertuigen kan men een vrijstelling aanvragen als ze slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Ten slotte zijn er 1.290 elektrische voertuigen, gekwalificeerd als landbouwmaterieel of industrieel materieel, die onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing zouden kunnen vallen. Hiervoor zal echter van geval tot geval bekeken moeten worden of deze voertuigen ook effectief belastbaar zijn onder deze kilometerheffing. Dat zal niet zo zijn als het om werktuigen gaat die niet bedoeld zijn voor goederenvervoer én er evenmin voor gebruikt worden.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
close menu 1u