Kilometerheffing - Laatste horde voor invoering kilometerheffing vrachtwagens genomen

  Kilometerheffing - Laatste horde voor invoering kilometerheffing vrachtwagens genomen

Vanaf 1 oktober kunnen de vrachtwageneigenaars het "bakje", de "on board unit", bestellen waarmee de kilometerheffing geregistreerd zal worden. De heffing zelf gaat van start op 1 april volgend jaar. Wie de kilometerheffing aan zijn laars lapt, riskeert een boete van 1.000 euro.

De heffing wordt bestierd door Viapass, de interregionale entiteit die de kilometerheffing reguleert en controleert voor de drie gewesten. Viapass schat het aantal gebruikers van die on board units (OBU) op 800.000, van wie 150.000 Belgische gebruikers. De OBU zal via de satelliet en een ingebouwd kaartsysteem bepalen waar de vrachtwagen (vanaf 3,5 ton) zich bevindt en zo de heffing bepalen.

De controle zal gebeuren via een 40-tal portieken over de wegen, die aan de hand van camera's de vrachtwagens registreren. Daarnaast zullen er 22 mobiele controlesystemen zijn, vergelijkbaar met een mobiele flitscamera. Tot slot worden 40 wagens met camera de baan opgestuurd.

Viapass schat dat maximaal 3 procent door de mazen van het net kan glippen. "Als de gebruiker het dan toch in zijn hoofd haalt te frauderen, dan moet u weten dat de gewestelijke boete 1.000 euro bedraagt", aldus Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass.

De tarieven worden bepaald aan de hand van de afgelegde afstand, het type weg (er geldt overal hetzelfde tarief, behalve op de Brusselse gewest- en gemeentewegen: uit milieuoogpunt moeten vrachtwagens meer betalen in de stad), het gewicht en de emissieklasse van het voertuig. Bepaalde wegen rond de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge zijn tolvrij omwille van de economische activiteiten in die gebieden.

Het systeem wordt nu verder getest door Satellic, de huisoperator die de installaties bouwt en het systeem beheert. De OBU's bestellen kan via de website www.satellic.be en de servicepunten die uitgerold worden. Er wordt gestart met vijftig serviceautomaten en dat moeten er meer dan honderd worden. Ook de verdeling gaat morgen/donderdag dan van start. Bedrijven kunnen zo het tolsysteem testen, tot het gebruik ervan verplicht wordt. Op 1 oktober gaat ook een callcenter open.

Viapass verzekert dat ook andere operatoren dan Satellic kunnen instappen als provider en zo gebruikmaken van de tolinfrastructuur, al wordt dit betwist door transportfederatie UPTR. Begin 2011 beslisten de drie gewesten om de kilometerheffing in te voeren. Satellic won een Europese aanbesteding en is de hoofdprovider van het hele systeem. De joint venture van T-Systems (Deutsche Telecom) en de Oostenrijkse bouwgroep Strabag staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating.

BRUSSEL 30/09 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u