Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

 Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

Heb je in jouw leven één of meerdere misdrijven gepleegd? Dan brengt dit een aantal gevolgen met zich mee. Zo kan het moeilijk zijn om een nieuwe job te vinden of om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Door middel van een strafrechtelijke procedure, met name rehabilitatie of eerherstel, kan je met een schone lei beginnen. Op grond van artikel 621 tot 634 van het wetboek van Strafvordering is het namelijk mogelijk om jouw eerdere veroordelingen uit te wissen.

De gevolgen van eerherstel, wat betekent dit concreet?

Concreet betekent dit dat je gratie kan krijgen voor bepaalde veroordelingen. Met andere woorden wordt jouw strafregister opnieuw uitgewist.

Let op, dit is niet van toepassing op alle veroordelingen. Bijvoorbeeld voor een politiestraf (een gevangenisstraf van 1-7 dagen, een werkstraf van 20-45 uren en/of een geldboete van 1-25 euro) kan je geen gratie aanvragen aangezien deze na 3 jaar automatisch uit jouw dossier worden gewist. We spreken hier van een automatisch eerherstel.

Wanneer je gratie hebt verkregen, komt de veroordeling niet meer in het strafregister voor. Er wordt wel aangegeven dat je gratie hebt gekregen. Rechters zullen er bijgevolg niet langer kennis van kunnen nemen of zich er zelfs maar op kunnen beroepen als basis voor recidive. Het is dus een zeer interessante procedure.

Voorwaarden genadeverzoek

Er hangen natuurlijk wel enkele voorwaarden vast aan een gratieverzoek vooraleer deze kan worden ingediend:

  • Je mag in de afgelopen 10 jaar nog geen gratieverzoek hebben ingediend.
  • De veroordelingen tot gevangenisstraf of tot intrekking van een vergunning moeten ten uitvoer zijn gelegd, tenzij zij zijn uitgesproken met opschorting of voorwaardelijk.
  • De boetes moeten reeds zijn betaald, tenzij ze voorwaardelijk zijn opgelegd of wanneer ze zijn kwijtgescholden.
  • De vonnissen moeten verjaard zijn.
  • De slachtoffers moeten schadeloos zijn gesteld.
  • De kosten van het geding moeten betaald zijn.
  • Wanneer je verplicht bent tot terugbetaling, moet je dat volbracht hebben.
  • Je moet een vaste verblijfplaats hebben. Je moet daarvoor niet op dezelfde plaats gewoond hebben, maar je moet wel altijd een woning gehad hebben.
  • Je moet verbetering en goed gedrag getoond hebben, wat concreet betekent dat je geen nieuwe feiten mag gepleegd hebben.

Proeftijdperiode

Naast bovenstaande strafrechtelijke procedure, zijn er proeftijdperioden. De termijn van deze proefperiode is afhankelijk van de veroordeling en kan gaan van 3 jaar tot 10 jaar.

Tijdens deze periode mag je geen strafbare feiten plegen die leiden tot een andere veroordeling dan een politiestraf, een correctionele geldboete of een correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan één maand.

Wanneer dat wel het geval is, zal het verzoek onontvankelijk worden verklaard.

Indiening van het verzoek

Bij het indienen van jouw verzoek is het belangrijk dat je nauwkeuring aangeeft voor welke veroordelingen je eerherstel vraagt. Wanneer je jouw verzoek indient bij de Procureur des Konings van het arrondissement waar je officieel ingeschreven bent, vraagt hij je om enkele noodzakelijke documenten voor te leggen. De Procureur des Konings zal deze documenten vervolgens doorsturen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

De procureur kan vooreerst besluiten dat jouw verzoek wettig. Anderzijds kan hij besluiten dat jouw verzoek ontoereikend is. In het laatste geval zal de rechtbank zowel jij, je advocaat en de Procureur des Konings horen over de bijzonderheden.

Wanneer jouw verzoek wordt afgewezen om de reden dat de rechter het ongegrond acht of omdat je niet op de hoorzittingen bent verschenen kan je pas twee jaar na de datum van afwijzing een nieuw verzoek indienen.

Het is hierbij steeds belangrijk om aan de rechter gedragsverbeteringen aan te tonen.

Zit je nog met vragen over de aanvraag van eerherstel of ben je opzoek naar juridische bijstand, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Neem contact met ons op

Actueel

 GSM-gebruik achter het stuur: wat riskeer je?

Woensdag 03 Mei 2023

GSM-gebruik achter het stuur: wat riskeer je?

𝗡𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝟮𝟬% 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗲𝗹𝘁 𝗻𝗼𝗴 𝘀𝘁𝗲𝗲𝗱𝘀 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝘃𝗿𝗶𝗷 𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗮𝗿 𝗹𝗶𝗲𝗳𝘀𝘁 𝟮𝟱% 𝗹𝗲𝗲𝘀𝘁 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝘁 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗿𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻. Opmerkelijke cijfers wanneer je beseft dat het gebruik van een gsm de oorzaak is van 8% van alle verkeersongevallen. Uitgedrukt in cijfers komt dit neer op 50 doden en 4.500 slachtoffers. Reden genoeg voor de wetgever om de controles hierop gevoelig te versterken. Een omzendbrief van het parket van Oost-Vlaanderen gaat over de nieuwe richtlijnen die de verschillende politiediensten mee hebben gekregen om deze cijfers drastisch te doen dalen.

Lees meer
 Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

Woensdag 08 Maart 2023

Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

De Car-Pass is een document dat fraude bij verkoop van tweedehandsvoertuigen tegengaat. Dit standaarddocument kreeg onlangs een update. We bezorgen je hieronder een handig overzicht van de laatste aanpassingen.

Lees meer
 Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Woensdag 08 Maart 2023

Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Het aantal slachtoffers van internetfraude neemt nog elke dag toe. Oplichters worden dan ook steeds creatiever en professioneler. In dit artikel bespreken we kort de meest voorkomende vormen van internetfraude, enkele tips om te voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt en welke juridische stappen ondernomen kunnen worden als het te laat is.

Lees meer
close menu 1u