Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

 Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

Heb je in jouw leven één of meerdere misdrijven gepleegd? Dan brengt dit een aantal gevolgen met zich mee. Zo kan het moeilijk zijn om een nieuwe job te vinden of om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Door middel van een strafrechtelijke procedure, met name rehabilitatie of eerherstel, kan je met een schone lei beginnen. Op grond van artikel 621 tot 634 van het wetboek van Strafvordering is het namelijk mogelijk om jouw eerdere veroordelingen uit te wissen.

De gevolgen van eerherstel, wat betekent dit concreet?

Concreet betekent dit dat je gratie kan krijgen voor bepaalde veroordelingen. Met andere woorden wordt jouw strafregister opnieuw uitgewist.

Let op, dit is niet van toepassing op alle veroordelingen. Bijvoorbeeld voor een politiestraf (een gevangenisstraf van 1-7 dagen, een werkstraf van 20-45 uren en/of een geldboete van 1-25 euro) kan je geen gratie aanvragen aangezien deze na 3 jaar automatisch uit jouw dossier worden gewist. We spreken hier van een automatisch eerherstel.

Wanneer je gratie hebt verkregen, komt de veroordeling niet meer in het strafregister voor. Er wordt wel aangegeven dat je gratie hebt gekregen. Rechters zullen er bijgevolg niet langer kennis van kunnen nemen of zich er zelfs maar op kunnen beroepen als basis voor recidive. Het is dus een zeer interessante procedure.

Voorwaarden genadeverzoek

Er hangen natuurlijk wel enkele voorwaarden vast aan een gratieverzoek vooraleer deze kan worden ingediend:

  • Je mag in de afgelopen 10 jaar nog geen gratieverzoek hebben ingediend.
  • De veroordelingen tot gevangenisstraf of tot intrekking van een vergunning moeten ten uitvoer zijn gelegd, tenzij zij zijn uitgesproken met opschorting of voorwaardelijk.
  • De boetes moeten reeds zijn betaald, tenzij ze voorwaardelijk zijn opgelegd of wanneer ze zijn kwijtgescholden.
  • De vonnissen moeten verjaard zijn.
  • De slachtoffers moeten schadeloos zijn gesteld.
  • De kosten van het geding moeten betaald zijn.
  • Wanneer je verplicht bent tot terugbetaling, moet je dat volbracht hebben.
  • Je moet een vaste verblijfplaats hebben. Je moet daarvoor niet op dezelfde plaats gewoond hebben, maar je moet wel altijd een woning gehad hebben.
  • Je moet verbetering en goed gedrag getoond hebben, wat concreet betekent dat je geen nieuwe feiten mag gepleegd hebben.

Proeftijdperiode

Naast bovenstaande strafrechtelijke procedure, zijn er proeftijdperioden. De termijn van deze proefperiode is afhankelijk van de veroordeling en kan gaan van 3 jaar tot 10 jaar.

Tijdens deze periode mag je geen strafbare feiten plegen die leiden tot een andere veroordeling dan een politiestraf, een correctionele geldboete of een correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan één maand.

Wanneer dat wel het geval is, zal het verzoek onontvankelijk worden verklaard.

Indiening van het verzoek

Bij het indienen van jouw verzoek is het belangrijk dat je nauwkeuring aangeeft voor welke veroordelingen je eerherstel vraagt. Wanneer je jouw verzoek indient bij de Procureur des Konings van het arrondissement waar je officieel ingeschreven bent, vraagt hij je om enkele noodzakelijke documenten voor te leggen. De Procureur des Konings zal deze documenten vervolgens doorsturen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

De procureur kan vooreerst besluiten dat jouw verzoek wettig. Anderzijds kan hij besluiten dat jouw verzoek ontoereikend is. In het laatste geval zal de rechtbank zowel jij, je advocaat en de Procureur des Konings horen over de bijzonderheden.

Wanneer jouw verzoek wordt afgewezen om de reden dat de rechter het ongegrond acht of omdat je niet op de hoorzittingen bent verschenen kan je pas twee jaar na de datum van afwijzing een nieuw verzoek indienen.

Het is hierbij steeds belangrijk om aan de rechter gedragsverbeteringen aan te tonen.

Zit je nog met vragen over de aanvraag van eerherstel of ben je opzoek naar juridische bijstand, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Neem contact met ons op

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u