Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

 Eerherstel of rehabilitatie: de gevolgen en voorwaarden

Heb je in jouw leven één of meerdere misdrijven gepleegd? Dan brengt dit een aantal gevolgen met zich mee. Zo kan het moeilijk zijn om een nieuwe job te vinden of om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning. Door middel van een strafrechtelijke procedure, met name rehabilitatie of eerherstel, kan je met een schone lei beginnen. Op grond van artikel 621 tot 634 van het wetboek van Strafvordering is het namelijk mogelijk om jouw eerdere veroordelingen uit te wissen.

De gevolgen van eerherstel, wat betekent dit concreet?

Concreet betekent dit dat je gratie kan krijgen voor bepaalde veroordelingen. Met andere woorden wordt jouw strafregister opnieuw uitgewist.

Let op, dit is niet van toepassing op alle veroordelingen. Bijvoorbeeld voor een politiestraf (een gevangenisstraf van 1-7 dagen, een werkstraf van 20-45 uren en/of een geldboete van 1-25 euro) kan je geen gratie aanvragen aangezien deze na 3 jaar automatisch uit jouw dossier worden gewist. We spreken hier van een automatisch eerherstel.

Wanneer je gratie hebt verkregen, komt de veroordeling niet meer in het strafregister voor. Er wordt wel aangegeven dat je gratie hebt gekregen. Rechters zullen er bijgevolg niet langer kennis van kunnen nemen of zich er zelfs maar op kunnen beroepen als basis voor recidive. Het is dus een zeer interessante procedure.

Voorwaarden genadeverzoek

Er hangen natuurlijk wel enkele voorwaarden vast aan een gratieverzoek vooraleer deze kan worden ingediend:

  • Je mag in de afgelopen 10 jaar nog geen gratieverzoek hebben ingediend.
  • De veroordelingen tot gevangenisstraf of tot intrekking van een vergunning moeten ten uitvoer zijn gelegd, tenzij zij zijn uitgesproken met opschorting of voorwaardelijk.
  • De boetes moeten reeds zijn betaald, tenzij ze voorwaardelijk zijn opgelegd of wanneer ze zijn kwijtgescholden.
  • De vonnissen moeten verjaard zijn.
  • De slachtoffers moeten schadeloos zijn gesteld.
  • De kosten van het geding moeten betaald zijn.
  • Wanneer je verplicht bent tot terugbetaling, moet je dat volbracht hebben.
  • Je moet een vaste verblijfplaats hebben. Je moet daarvoor niet op dezelfde plaats gewoond hebben, maar je moet wel altijd een woning gehad hebben.
  • Je moet verbetering en goed gedrag getoond hebben, wat concreet betekent dat je geen nieuwe feiten mag gepleegd hebben.

Proeftijdperiode

Naast bovenstaande strafrechtelijke procedure, zijn er proeftijdperioden. De termijn van deze proefperiode is afhankelijk van de veroordeling en kan gaan van 3 jaar tot 10 jaar.

Tijdens deze periode mag je geen strafbare feiten plegen die leiden tot een andere veroordeling dan een politiestraf, een correctionele geldboete of een correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan één maand.

Wanneer dat wel het geval is, zal het verzoek onontvankelijk worden verklaard.

Indiening van het verzoek

Bij het indienen van jouw verzoek is het belangrijk dat je nauwkeuring aangeeft voor welke veroordelingen je eerherstel vraagt. Wanneer je jouw verzoek indient bij de Procureur des Konings van het arrondissement waar je officieel ingeschreven bent, vraagt hij je om enkele noodzakelijke documenten voor te leggen. De Procureur des Konings zal deze documenten vervolgens doorsturen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

De procureur kan vooreerst besluiten dat jouw verzoek wettig. Anderzijds kan hij besluiten dat jouw verzoek ontoereikend is. In het laatste geval zal de rechtbank zowel jij, je advocaat en de Procureur des Konings horen over de bijzonderheden.

Wanneer jouw verzoek wordt afgewezen om de reden dat de rechter het ongegrond acht of omdat je niet op de hoorzittingen bent verschenen kan je pas twee jaar na de datum van afwijzing een nieuw verzoek indienen.

Het is hierbij steeds belangrijk om aan de rechter gedragsverbeteringen aan te tonen.

Zit je nog met vragen over de aanvraag van eerherstel of ben je opzoek naar juridische bijstand, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Neem contact met ons op

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u