De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

 De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

Zowel in de B2C als in de B2B context worden ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. In dit artikel geven we enkele handvaten mee om de wanbetaling van facturen door ondernemingen (B2B) tegen te gaan.
Hoewel het aanpakken van wanbetalers slechts een issue is op langere termijn, is het sterk aangewezen om hierop te anticiperen bij het schrijven van uw algemene voorwaarden.
Indien er toch geen algemene voorwaarden werden opgenomen aangaande het niet-betalen van een factuur van een onderneming ten aanzien van een andere onderneming, is er een wettelijk vangnet voorzien. Dit wettelijk vangnet is verankerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals hierna besproken.

  1. DE BETALINGSTERMIJN

NIEUW !   -  De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd recent gewijzigd (bij wet van 14 augustus 2021). Hierna zetten wij kort de basisprincipes uiteen:

 

Één van de grootste veranderingen met betrekking tot de betalingstermijn in een B2B-context, is dat de betalingstermijn begint te lopen de dag van ontvangst van factuur, waarbij de factuur te betalen is binnen 30 kalenderdagen. Met andere woorden: er is geen uitzondering meer voor de grote ondernemingen.

Een beding in de algemene voorwaarden of een andere overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn, wordt voor niet-geschreven gehouden. Dat laatste wil zeggen dat een rechter geen rekening moet houden met een conventioneel vastgelegde betalingstermijn van > 60 kalenderdagen.

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging?

  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen wanneer zij betalingstermijnen opleggen > 60 dagen;
     
  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen als zij de startdatum van de betalingstermijn op een later moment laten aanvangen dan de dag van de ontvangst van de factuur (bijvoorbeeld verboden op te nemen in de algemene voorwaarden B2B: “14 dagen na ontvangst van deze factuur begint de betalingstermijn te lopen”)

Wanneer is deze wetswijziging van toepassing?

Vanaf 1 februari 2022.

  1. DE INTERESTEN EN FORFETAIRE VERGOEDING

Als er geen algemene voorwaarden werden opgenomen omtrent de interesten en de forfaitaire vergoeding wanneer een onderneming weigert te betalen aan een andere onderneming, zijn volgende basisprincipes van toepassing:

Heeft u als onderneming twijfel bij de geldigheid van uw algemene voorwaarden of hulp nodig bij het begrijpen van deze wettelijke principes? Aarzel niet om onze advocaten ondernemingsrecht en contractenrecht te contacteren.


Neem contact met ons op

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u