De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

 De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

Zowel in de B2C als in de B2B context worden ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. In dit artikel geven we enkele handvaten mee om de wanbetaling van facturen door ondernemingen (B2B) tegen te gaan.
Hoewel het aanpakken van wanbetalers slechts een issue is op langere termijn, is het sterk aangewezen om hierop te anticiperen bij het schrijven van uw algemene voorwaarden.
Indien er toch geen algemene voorwaarden werden opgenomen aangaande het niet-betalen van een factuur van een onderneming ten aanzien van een andere onderneming, is er een wettelijk vangnet voorzien. Dit wettelijk vangnet is verankerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals hierna besproken.

  1. DE BETALINGSTERMIJN

NIEUW !   -  De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd recent gewijzigd (bij wet van 14 augustus 2021). Hierna zetten wij kort de basisprincipes uiteen:

 

Één van de grootste veranderingen met betrekking tot de betalingstermijn in een B2B-context, is dat de betalingstermijn begint te lopen de dag van ontvangst van factuur, waarbij de factuur te betalen is binnen 30 kalenderdagen. Met andere woorden: er is geen uitzondering meer voor de grote ondernemingen.

Een beding in de algemene voorwaarden of een andere overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn, wordt voor niet-geschreven gehouden. Dat laatste wil zeggen dat een rechter geen rekening moet houden met een conventioneel vastgelegde betalingstermijn van > 60 kalenderdagen.

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging?

  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen wanneer zij betalingstermijnen opleggen > 60 dagen;
     
  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen als zij de startdatum van de betalingstermijn op een later moment laten aanvangen dan de dag van de ontvangst van de factuur (bijvoorbeeld verboden op te nemen in de algemene voorwaarden B2B: “14 dagen na ontvangst van deze factuur begint de betalingstermijn te lopen”)

Wanneer is deze wetswijziging van toepassing?

Vanaf 1 februari 2022.

  1. DE INTERESTEN EN FORFETAIRE VERGOEDING

Als er geen algemene voorwaarden werden opgenomen omtrent de interesten en de forfaitaire vergoeding wanneer een onderneming weigert te betalen aan een andere onderneming, zijn volgende basisprincipes van toepassing:

Heeft u als onderneming twijfel bij de geldigheid van uw algemene voorwaarden of hulp nodig bij het begrijpen van deze wettelijke principes? Aarzel niet om onze advocaten ondernemingsrecht en contractenrecht te contacteren.


Neem contact met ons op

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u