De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

 De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

Zowel in de B2C als in de B2B context worden ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. In dit artikel geven we enkele handvaten mee om de wanbetaling van facturen door ondernemingen (B2B) tegen te gaan.
Hoewel het aanpakken van wanbetalers slechts een issue is op langere termijn, is het sterk aangewezen om hierop te anticiperen bij het schrijven van uw algemene voorwaarden.
Indien er toch geen algemene voorwaarden werden opgenomen aangaande het niet-betalen van een factuur van een onderneming ten aanzien van een andere onderneming, is er een wettelijk vangnet voorzien. Dit wettelijk vangnet is verankerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals hierna besproken.

  1. DE BETALINGSTERMIJN

NIEUW !   -  De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd recent gewijzigd (bij wet van 14 augustus 2021). Hierna zetten wij kort de basisprincipes uiteen:

 

Één van de grootste veranderingen met betrekking tot de betalingstermijn in een B2B-context, is dat de betalingstermijn begint te lopen de dag van ontvangst van factuur, waarbij de factuur te betalen is binnen 30 kalenderdagen. Met andere woorden: er is geen uitzondering meer voor de grote ondernemingen.

Een beding in de algemene voorwaarden of een andere overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn, wordt voor niet-geschreven gehouden. Dat laatste wil zeggen dat een rechter geen rekening moet houden met een conventioneel vastgelegde betalingstermijn van > 60 kalenderdagen.

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging?

  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen wanneer zij betalingstermijnen opleggen > 60 dagen;
     
  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen als zij de startdatum van de betalingstermijn op een later moment laten aanvangen dan de dag van de ontvangst van de factuur (bijvoorbeeld verboden op te nemen in de algemene voorwaarden B2B: “14 dagen na ontvangst van deze factuur begint de betalingstermijn te lopen”)

Wanneer is deze wetswijziging van toepassing?

Vanaf 1 februari 2022.

  1. DE INTERESTEN EN FORFETAIRE VERGOEDING

Als er geen algemene voorwaarden werden opgenomen omtrent de interesten en de forfaitaire vergoeding wanneer een onderneming weigert te betalen aan een andere onderneming, zijn volgende basisprincipes van toepassing:

Heeft u als onderneming twijfel bij de geldigheid van uw algemene voorwaarden of hulp nodig bij het begrijpen van deze wettelijke principes? Aarzel niet om onze advocaten ondernemingsrecht en contractenrecht te contacteren.


Neem contact met ons op

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u