De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

 De aangepaste wet van 2 augustus 2002: wanneer moet een schuldenaar betalen en welke interesten en forfaitaire vergoeding kan ik aanrekenen?

Zowel in de B2C als in de B2B context worden ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. In dit artikel geven we enkele handvaten mee om de wanbetaling van facturen door ondernemingen (B2B) tegen te gaan.
Hoewel het aanpakken van wanbetalers slechts een issue is op langere termijn, is het sterk aangewezen om hierop te anticiperen bij het schrijven van uw algemene voorwaarden.
Indien er toch geen algemene voorwaarden werden opgenomen aangaande het niet-betalen van een factuur van een onderneming ten aanzien van een andere onderneming, is er een wettelijk vangnet voorzien. Dit wettelijk vangnet is verankerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals hierna besproken.

  1. DE BETALINGSTERMIJN

NIEUW !   -  De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties werd recent gewijzigd (bij wet van 14 augustus 2021). Hierna zetten wij kort de basisprincipes uiteen:

 

Één van de grootste veranderingen met betrekking tot de betalingstermijn in een B2B-context, is dat de betalingstermijn begint te lopen de dag van ontvangst van factuur, waarbij de factuur te betalen is binnen 30 kalenderdagen. Met andere woorden: er is geen uitzondering meer voor de grote ondernemingen.

Een beding in de algemene voorwaarden of een andere overeenkomst dat voorziet in een langere betalingstermijn, wordt voor niet-geschreven gehouden. Dat laatste wil zeggen dat een rechter geen rekening moet houden met een conventioneel vastgelegde betalingstermijn van > 60 kalenderdagen.

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging?

  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen wanneer zij betalingstermijnen opleggen > 60 dagen;
     
  • Ondernemingen moeten hun algemene voorwaarden aanpassen als zij de startdatum van de betalingstermijn op een later moment laten aanvangen dan de dag van de ontvangst van de factuur (bijvoorbeeld verboden op te nemen in de algemene voorwaarden B2B: “14 dagen na ontvangst van deze factuur begint de betalingstermijn te lopen”)

Wanneer is deze wetswijziging van toepassing?

Vanaf 1 februari 2022.

  1. DE INTERESTEN EN FORFETAIRE VERGOEDING

Als er geen algemene voorwaarden werden opgenomen omtrent de interesten en de forfaitaire vergoeding wanneer een onderneming weigert te betalen aan een andere onderneming, zijn volgende basisprincipes van toepassing:

Heeft u als onderneming twijfel bij de geldigheid van uw algemene voorwaarden of hulp nodig bij het begrijpen van deze wettelijke principes? Aarzel niet om onze advocaten ondernemingsrecht en contractenrecht te contacteren.


Neem contact met ons op

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u