Circulatieplan Brussel - "Eigenlijke test volgt midden september, na de zomervakantie"

 Circulatieplan Brussel - "Eigenlijke test volgt midden september, na de zomervakantie"

Voor Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet was het te verwachten dat de invoering van het nieuwe circulatieplan en het verkeersvrij maken van de centrale lanen voor problemen zou zorgen. De mensen zullen hun gedrag moeten aanpassen, zei hij maandagnamiddag in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement op interpellaties van Cieltje Van Achter (N-VA) en Céline Delforge (Ecolo). De eigenlijke test voor het plan volgt eigenlijk midden september, na de zomervakantie, aldus nog de minister. "De voetgangerszone is definitief - ze kan enkel groter worden - het circulatieplan is evolutief", vatte Pascal Smet samen.

Smet erkende dat het nieuwe circulatieplan binnen de Vijfhoek voor extra hinder zorgde op de kleine ring en de invalswegen, maar volgens hem viel de toestand binnen de Vijfhoek en bij de MIVB mee. De nieuwe situatie zal een impact hebben op de werking van de MIVB: de reistijd van de buslijnen zal naargelang het traject met 5 tot 10 minuten stijgen, wat voor de openbare vervoersmaatschappij de inzet van tien extra bussen zal vergen. Voor de minister is het van belang dat de bussen vloeiend rijden. Maar het heeft volgens hem geen zin om reeds na één of twee weken aanpassingen door te voeren. Men moet wachten tot de toestand gestabiliseerd is, maar men moet ook niet acht maanden wachten (tot het einde van de eindfase), voegde hij eraan toe.

Smet benadrukte dat hij in permanent overleg is met de stad Brussel over het circulatieplan. Bij het opstellen van het plan werd door de stad de impact bestudeerd binnen de Vijfhoek. Buiten de Vijfhoek werd enkel de impact op de gewestwegen, niet die op de gemeentewegen van de andere gemeenten bestudeerd, antwoordde hij op een vraag van Van Achter. Die was verbaasd dat er geen studie over de impact op het openbaar vervoer gebeurd was. De minister beperkte zich in zijn antwoord tot de mededeling dat men een lichte toename van het aantal reizigers verwachtte. "De MIVB registreert alles automatisch en op basis van de ingewonnen gegevens kan er bijgestuurd worden", zei Pascal Smet.

Dat de voetgangerszone en het circulatieplan precies nu werd ingevoerd, is niet toevallig, zo verduidelijkte minister Smet. De invoering valt immers samen met de overschakeling door de MIVB naar de zomerdienstregeling. Omdat er momenteel al een aantal scholen gesloten zijn en heel wat mensen reeds op vakantie vertrokken zijn, zal het volgens hem overigens pas midden september duidelijk worden wat de precieze gevolgen zijn. Dan herneemt het normale leven immers en zit het verkeer opnieuw op volle capaciteit.

Heel wat commissieleden sloten zich maandagnamiddag aan bij de interpellaties van Van Achter en Delforge. Zo vond Carla Dejonghe (Open Vld) het jammer dat de dynamische parkeerborden nog steeds niet geïnstalleerd zijn. Smet kondigde aan dat het systeem binnen enkele maanden op punt zal staan. Wel heeft hij een akkoord met alle actoren om de nodige gegevens - onder meer over het aantal beschikbare plaatsen - ter beschikking te stellen. Pascal Smet zei te hopen dat de borden en applicaties binnen een goed jaar werken.

Bruno De Lille (Groen) betreurde dat er aan de rand van de voetgangerszone onnodige concurrentie gecreëerd wordt tussen de verschillende vervoersmodi - fiets, wagen, openbaar vervoer... De Lille had ook kritiek op de 'miniring' en op het feit dat de fietssuggestiestroken in de praktijk niet gebruikt kunnen worden omdat het verkeer erop stilstaat. "We zullen zien of en hoe we dit zullen aanpassen", aldus Smet, die nog zei dat het voor de fietsers zondag en maandag niet evident was op de centrale lanen, omdat er teveel voetgangers waren...

BRUSSEL 29/06 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u