Voetgangerszone Brussel - BRAL ziet positieve evolutie in circulatieplan stad Brussel

 Voetgangerszone Brussel - BRAL ziet positieve evolutie in circulatieplan stad Brussel

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) is gematigd positief over de wijzigingen die de stad Brussel heeft aangebracht aan het circulatieplan dat met de uitbreiding van de voetgangerszone gepaard gaat. "Veel zal afhangen van hoe men de testfase evalueert", zegt stafmedewerker Joost Vandenbroele.

BRAL noteert enkele wijzigingen ten opzichte van de plannen die in januari werden goedgekeurd door de Brusselse gemeenteraad. "Verschillende straten waar in de oorspronkelijke plannen twee baanvakken voorzien waren, zoals de Arteveldestraat of de Bogaardenstraat, voorzien nu slechts één autobaanvak en twee fietspaden", zegt Vandenbroele, die vermoedt dat de resultaten van de Technum-studie die stad en gewest lieten uitvoeren bevestigden wat BRAL en een groot aantal bewoners al vermoedden: dat de bestemmingslus tot een "miniring" zou verworden en samen met de nieuwe parkings een aanzuigeffect zou hebben op het autoverkeer.

Aan de oproep van minister Pascal Smet om het woord "Miniring" nu te laten vallen, weigert BRAL voorlopig echter gehoor te geven: "Enkele essentiële straten, zoals de Wolvengracht behouden twee baanvakken. Zolang het plan geen zekerheid biedt over het effectief doorknippen van het transitverkeer en het verminderen van het autoverkeer, blijven we spreken over een miniring", aldus Joost Vandenbroele.

Omdat nog weinig definitief is vastgelegd, beschouwt de stadsbeweging de analyse van de testfase als een cruciaal moment voor het project, waarbij men ook naar de evaluatie van de bewoners moet luisteren. Wat de invulling van de voetgangerszone betreft, vreest BRAL dat de nieuwe plannen vooral dienen om meer toeristen naar het centrum te lokken, wat de leefbaarheid voor de bewoners, in tegenstelling tot wat het schepencollege beweert, niet ten goede zal komen.

BRUSSEL 20/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu