BOB-campagnes blijven bestaan in Vlaanderen

 BOB-campagnes blijven bestaan in Vlaanderen

De vertrouwde BOB-campagnes zullen niet uit het straatbeeld verdwijnen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) kwamen tot een akkoord over de campagnes. Deze komen voortaan in juni en december.

Wat voorafging: in maart dreigde na 20 jaar mogelijk een einde te komen aan de BOB-campagnes, bedacht door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) tegen rijden onder invloed. Aanleiding was de verschuiving van de mediacampagnes van het federale naar het Vlaamse niveau, waar minister Weyts voortaan wou werken met een aanbesteding. Het BIVV stelde dat het eigenaar is van het merk. Het diende een voorstel in, maar had toen naar eigen zeggen nog geen antwoord ontvangen. Weyts begon los van deze aanbesteding met hen gesprekken over het gebruik van BOB. Deze gesprekken hebben nu een akkoord opgeleverd. Vlaanderen gaat wat campagnes tegen rijden onder invloed betreft verder met BOB. Er werd in het verleden al geld gepompt in de BOB-campagnes, dus het zou niet verstandig zijn om een nieuwe campagne op te starten en nog eens extra geld te investeren.

De aanbesteding voor de andere aspecten van verkeersveiligheid, zoals het dragen van de veiligheidsgordel en overdreven snelheid, blijft wel open. Hier geldt het principe van de vrije markt. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. "Ik ben blij dat we BOB aan boord houden voor de verkeersveiligheidscampagnes én tegelijkertijd ook kosten besparen.", aldus nog minister Weyts.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u