Binnenkort mag ook administratief politiepersoneel pv's opstellen

 Binnenkort mag ook administratief politiepersoneel pv's opstellen

Om meer politiemensen op straat te krijgen, zullen binnenkort ook administratieve politiemedewerkers processen-verbaal kunnen opstellen om verkeersovertredingen af te handelen. Dat staat in het tweede potpourri-wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) waarover de Kamer volgende week stemt. Zijn kabinet bevestigt het bericht over het voorstel dat vrijdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen staat.

Als het voorstel wordt goedgekeurd, kunnen de leden van het administratief en logistiek kader van de federale politie binnenkort de bevoegdheid van agent van gerechtelijke politie krijgen en zullen ze wettelijk in staat zijn om een pv op te stellen. "Het gaat niet om een algemene vaststellingsbevoegdheid voor misdrijven," benadrukt het kabinet-Geens, "de administratieve politiemedewerkers zullen enkel de mogelijkheid krijgen om verkeersvaststellingen te doen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd." Het gaat bijvoorbeeld om snelheidsovertredingen die vastgelegd worden door onbemande camera's, trajectcontroles en roodlichtcamera's.

Geens benadrukt dat hij met zijn voorstel tegemoetkomt aan een vraag van de politiediensten zelf. "Reeds jaren zijn ze vragende partij om de administratieve medewerkers binnen de federale en lokale verkeersverwerkingscentra deze bevoegdheid te geven zodat ze niet enkel en alleen de administratie rond verzending en opvolging kunnen doen, maar ook ingeschakeld kunnen worden in het ganse proces van vaststelling en afhandeling van een verkeersinbreuk." Door alle 'backoffice-activiteiten' voor verkeersinbreuken zo veel mogelijk door administratieve medewerkers te laten uitvoeren, moeten meer politiemensen de straat op kunnen.

De tweede potpourri-wet werd dinsdag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsontwerp voert een aantal hervormingen door voornamelijk in het strafrecht en de strafvordering en biedt onder meer de mogelijkheid om alle misdaden te correctionaliseren. Dat moet het aantal assisenprocessen fors doen teruglopen.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u