Binnen drie jaar eerste zelfrijdende Lijn-bus

 Binnen drie jaar eerste zelfrijdende Lijn-bus

In 2018 zet De Lijn een eerste zelfrijdende bus in, op een parcours rond de luchthaven van Zaventem. Het gaat om een proefproject, waarmee de openbaarvervoermaatschappij wil vermijden dat de autosector een kapitale voorsprong neemt.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts aast al langer op een project met zelfrijdende voertuigen in Vlaanderen. Dat werd gevonden rond de luchthaven, waar veel verkeer is op private wegen tussen de parkings, de bedrijven en het hoofdgebouw. Omdat het sensu stricto niet om openbare weg gaat, is er geen aanpassing van de wetgeving nodig.

In 2018 moeten de zelfrijdende bussen rond de klok een traject van 5 kilometer bedienen. "De bedoeling is om elk uur zo'n 250 reizigers te vervoeren aan een snelheid van 15 tot 20 kilometer per uur, tussen de personeelsparking, de parkings in de cargozone en de bedrijven op de luchthaven", zegt Roger Kesteloot, topman van De Lijn. De bus zal niet over een eigen bedding rijden en dus deelnemen aan het reguliere verkeer.

De voorbereiding kost 360.000 euro, een bedrag dat voor de helft door De Lijn en voor de helft door de luchthaven wordt gedragen. Na de zomer wordt een lastenboek voor de constructeur van het voertuig opgemaakt, waarna bedrijven zich kunnen inschrijven voor de aanbesteding. "Het zou positief zijn als de Vlaamse industrie interesse toont", zegt Kesteloot. Daarbij wordt in de eerste plaats naar Van Hool gekeken, maar de specialist uit Lier moet zich nog over het dossier buigen.

Kesteloot benadrukt dat het niet de bedoeling is buschauffeurs te vervangen en banen te schrappen. "Dit moet een aanvullend aanbod worden, in situaties waar dat anders onbetaalbaar zou zijn."

Ben Weyts is tevreden dat er snel een project komt. "Het is belangrijk dat we het voortouw nemen, dat we de bus kunnen positioneren als modern vervoersmiddel", zegt hij. "Dit wordt een ervaring die de toeristen op Zaventem zal bijblijven."

Tegelijk werkt de minister, samen met zijn federale ambtgenoot Jacqueline Galant, aan een aanpassing van de wetgeving waardoor zelfrijdende voertuigen op de openbare weg worden toegelaten, maar dat is een werk van lange adem. Nu vereist de wet immers dat in elk voertuig een bestuurder aanwezig is. "De snelste oplossing is wellicht de interpretatie van het woord bestuurder verbreden, waardoor dat ook bijvoorbeeld een computer kan betekenen", zegt de N-VA'er. Daarvoor zou een aanvullend protocol bij de Conventie van Wenen moeten worden opgesteld, wat in een Europese context moet gebeuren.

ZAVENTEM 23/04 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u