Belg is verdeeld over rijbewijs met punten

 Belg is verdeeld over rijbewijs met punten

Uit de resultaten van de vierde Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat de Belg een verdeelde mening heeft over de invoering van een rijbewijs met punten: een kleine 46 procent is voor, 42 procent is tegen. Ongeveer 8 op de 10 Belgen zijn voorstander van een nultolerantie voor alcohol bij onervaren bestuurders, maar voor een veralgemening tot alle automobilisten bestaat er geen draagvlak.

In de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête onderzoekt het BIVV het weggedrag en (on)veiligheidsgevoel van de Belg. Daarvoor bevroeg men 5.000 weggebruikers, voor het eerst ook uit onze buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten werden bekendgemaakt door federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), die meteen ook een ontnuchterend cijfer meegaf. "In 2015 vielen er ongeveer 755 doden op de weg. Dat is een verhoging van 4 procent in vergelijking met vorig jaar, maar het zijn er vooral veel te veel. De doelstelling is om tegen 2020 het aantal verkeersdoden terug te dringen tot 420. Maar om die doelstelling te halen zijn er nog grote inspanningen nodig."

Van alle weggebruikers voelen tweewielers zich het meest onveilig op de Belgische wegen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de brom- en motorfietsers, gevolgd door de fietsers. Het valt op dat Belgen, vaker dan hun buren, aangeven geconfronteerd te worden met onhoffelijk gedrag en onoplettende bestuurders. "De respondenten uit alle landen zeggen de afgelopen 10 jaar een toename te hebben gezien van mensen die afgeleid zijn achter het stuur. Het gebruik van de gsm, gps en de nieuwe technologie in de wagen zorgen ervoor dat men meer is afgeleid. Daardoor voelen mensen zich onveiliger in het verkeer, en tegelijkertijd geven Belgen het ook aan als oorzaak van ongevallen.", zo verklaart Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van de BIVV.

Volgens de Belg zijn overdreven snelheid en alcohol de belangrijkste oorzaken van ongevallen. De top 5 wordt verder aangevuld door verstrooidheid, drugs en agressiviteit. Ook halen Belgen meer dan hun buren het slechte onderhoud van de wegen aan als oorzaak van ongevallen. En hoewel de gevaren bekend zijn, betekent het niet dat weggebruikers geen risicogedrag vertonen. Bijna 20 procent van de respondenten geeft toe de voorbije 30 dagen een of meerdere keren onder invloed van alcohol achter het stuur te hebben gezeten. "80 procent van de Belgen vindt nultolerantie voor beginnende bestuurders wenselijk, maar van een veralgemeende nultolerantie is slechts 1 op de 8 Belgen voorstander.", aldus Genoe.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Woensdag 08 December 2021

Ondernemingsrecht: welke rechten heeft mijn onderneming?

Als onderneming kan je terugvallen op heel wat rechten, maar wat is dit ondernemingsrecht nu precies? Een brede waaier aan begrippen dekken het woord ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht is dus het geheel van regels die met elkaar gemeen hebben dat zij betrekking hebben op het ondernemingsleven. Ondernemingsrecht is nog volop in beweging. Zo zijn er nog heel wat rechtsregels die binnenkort in werking zullen treden om (kleine) ondernemingen beter te beschermen. Net zoals er een zwakkere contractspartij is in de relatie verhuurder-huurder, of in de relatie tussen een onderneming en een consument, zijn er steeds meer regels om kleinere ondernemingen te ‘beschermen’ tegen de machtspositie van grotere ondernemingen.

Lees meer
 Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Dinsdag 07 December 2021

Europa legt uniforme regels vast in verband met crowdfunding

Vanaf November 2021 gelden uniforme regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven. Deze nieuwe afspraken, bepaald door de Europese Commissie, gelden voor biedingen tot 5 miljoen euro.

Lees meer
 Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Vrijdag 01 Oktober 2021

Waarop letten bij het opstellen van algemene voorwaarden (B2C) ?

Het belangrijkste basisprincipe bij algemene voorwaarden is dat de bedingen op een transparante, duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld (art. VI.82 WER juncto art. VI.37 WER). Zo niet kan een onderneming zich op glad ijs bevinden

Lees meer
close menu 1u