Belg is verdeeld over rijbewijs met punten

 Belg is verdeeld over rijbewijs met punten

Uit de resultaten van de vierde Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat de Belg een verdeelde mening heeft over de invoering van een rijbewijs met punten: een kleine 46 procent is voor, 42 procent is tegen. Ongeveer 8 op de 10 Belgen zijn voorstander van een nultolerantie voor alcohol bij onervaren bestuurders, maar voor een veralgemening tot alle automobilisten bestaat er geen draagvlak.

In de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête onderzoekt het BIVV het weggedrag en (on)veiligheidsgevoel van de Belg. Daarvoor bevroeg men 5.000 weggebruikers, voor het eerst ook uit onze buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten werden bekendgemaakt door federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), die meteen ook een ontnuchterend cijfer meegaf. "In 2015 vielen er ongeveer 755 doden op de weg. Dat is een verhoging van 4 procent in vergelijking met vorig jaar, maar het zijn er vooral veel te veel. De doelstelling is om tegen 2020 het aantal verkeersdoden terug te dringen tot 420. Maar om die doelstelling te halen zijn er nog grote inspanningen nodig."

Van alle weggebruikers voelen tweewielers zich het meest onveilig op de Belgische wegen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de brom- en motorfietsers, gevolgd door de fietsers. Het valt op dat Belgen, vaker dan hun buren, aangeven geconfronteerd te worden met onhoffelijk gedrag en onoplettende bestuurders. "De respondenten uit alle landen zeggen de afgelopen 10 jaar een toename te hebben gezien van mensen die afgeleid zijn achter het stuur. Het gebruik van de gsm, gps en de nieuwe technologie in de wagen zorgen ervoor dat men meer is afgeleid. Daardoor voelen mensen zich onveiliger in het verkeer, en tegelijkertijd geven Belgen het ook aan als oorzaak van ongevallen.", zo verklaart Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van de BIVV.

Volgens de Belg zijn overdreven snelheid en alcohol de belangrijkste oorzaken van ongevallen. De top 5 wordt verder aangevuld door verstrooidheid, drugs en agressiviteit. Ook halen Belgen meer dan hun buren het slechte onderhoud van de wegen aan als oorzaak van ongevallen. En hoewel de gevaren bekend zijn, betekent het niet dat weggebruikers geen risicogedrag vertonen. Bijna 20 procent van de respondenten geeft toe de voorbije 30 dagen een of meerdere keren onder invloed van alcohol achter het stuur te hebben gezeten. "80 procent van de Belgen vindt nultolerantie voor beginnende bestuurders wenselijk, maar van een veralgemeende nultolerantie is slechts 1 op de 8 Belgen voorstander.", aldus Genoe.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u