Belg is verdeeld over rijbewijs met punten

 Belg is verdeeld over rijbewijs met punten

Uit de resultaten van de vierde Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat de Belg een verdeelde mening heeft over de invoering van een rijbewijs met punten: een kleine 46 procent is voor, 42 procent is tegen. Ongeveer 8 op de 10 Belgen zijn voorstander van een nultolerantie voor alcohol bij onervaren bestuurders, maar voor een veralgemening tot alle automobilisten bestaat er geen draagvlak.

In de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête onderzoekt het BIVV het weggedrag en (on)veiligheidsgevoel van de Belg. Daarvoor bevroeg men 5.000 weggebruikers, voor het eerst ook uit onze buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten werden bekendgemaakt door federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), die meteen ook een ontnuchterend cijfer meegaf. "In 2015 vielen er ongeveer 755 doden op de weg. Dat is een verhoging van 4 procent in vergelijking met vorig jaar, maar het zijn er vooral veel te veel. De doelstelling is om tegen 2020 het aantal verkeersdoden terug te dringen tot 420. Maar om die doelstelling te halen zijn er nog grote inspanningen nodig."

Van alle weggebruikers voelen tweewielers zich het meest onveilig op de Belgische wegen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de brom- en motorfietsers, gevolgd door de fietsers. Het valt op dat Belgen, vaker dan hun buren, aangeven geconfronteerd te worden met onhoffelijk gedrag en onoplettende bestuurders. "De respondenten uit alle landen zeggen de afgelopen 10 jaar een toename te hebben gezien van mensen die afgeleid zijn achter het stuur. Het gebruik van de gsm, gps en de nieuwe technologie in de wagen zorgen ervoor dat men meer is afgeleid. Daardoor voelen mensen zich onveiliger in het verkeer, en tegelijkertijd geven Belgen het ook aan als oorzaak van ongevallen.", zo verklaart Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van de BIVV.

Volgens de Belg zijn overdreven snelheid en alcohol de belangrijkste oorzaken van ongevallen. De top 5 wordt verder aangevuld door verstrooidheid, drugs en agressiviteit. Ook halen Belgen meer dan hun buren het slechte onderhoud van de wegen aan als oorzaak van ongevallen. En hoewel de gevaren bekend zijn, betekent het niet dat weggebruikers geen risicogedrag vertonen. Bijna 20 procent van de respondenten geeft toe de voorbije 30 dagen een of meerdere keren onder invloed van alcohol achter het stuur te hebben gezeten. "80 procent van de Belgen vindt nultolerantie voor beginnende bestuurders wenselijk, maar van een veralgemeende nultolerantie is slechts 1 op de 8 Belgen voorstander.", aldus Genoe.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u