Adviesraden niet mals voor hervorming Vlaamse verkeersfiscaliteit

  Adviesraden niet mals voor hervorming Vlaamse verkeersfiscaliteit

Na de Inspectie Financiën tonen ook enkele adviesraden zich erg kritisch over de manier waarop de Vlaamse regering de verkeersfiscaliteit hervormt. Dat blijkt uit adviezen die Belga kon inkijken. Zowel de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) als de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) hebben kritiek op de snelheid en het gebrek aan onderbouwing van de hervorming. Vooral de Minaraad heeft ook inhoudelijke bezwaren. De raad heeft het moeilijk met de voordelen voor aardgasvoertuigen en plugin-hybrides. Met het bevoordelen van voertuigen die rijden op een fossiele brandstof als aardgas creëert de overheid "verwarring over het begrip 'schone voertuigen'", luidt het.

Vrijdag zette de Vlaamse regering definitief het licht op groen voor de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Zowel de eenmalige belasting bij de aankoop van een wagen (BIV of Belasting op Inverkeerstelling) als de jaarlijkse verkeersbelasting worden aangepast om mensen aan te sporen te kiezen voor milieuvriendelijke wagens.

Maar na een eerder kritisch advies van de Inspectie Financiën plaatsen nu ook twee adviesraden duidelijke kanttekeningen. In hun spoedadviezen nemen de Minaraad en de MORA de snelheid en gebrek aan onderbouwing op de korrel. "Door de afwezigheid van een uitgebreide effectensimulatie en door de afwezigheid van een overzicht van technologische innovaties is het moeilijk om goed onderbouwde uitspraken doen over de performantie van de hervormde BIV", schrijft de Minaraad.

Inhoudelijk betreuren beide adviesraden dat de leasewagens (nog) niet mee in de hervorming zitten en dringen ze aan op het nodige samenwerkingsakkoord met de andere regio's.

Dat aardgasvoertuigen en plugin hybrides vrijstellingen genieten, betreurt de Minaraad "sterk". Die voertuigen genieten door hun lagere CO2-uitstoot nu al van een lagere BIV en verkeersbelasting. Maar door ze helemaal vrij te stellen "creëert de overheid de situatie waarin voertuigen op aardgas of hybride aandrijving met een hogere CO2-uitstoot en gelijke luchtvervuilende emissies minder belastingen verschuldigd zijn dan zuinige benzinewagens. Daarvoor valt geen goede reden te geven", stelt de Minaraad.

Volgens de raad creëert de overheid daarmee zelfs een "achterpoort waarbij voertuigen met hoge CO2-emissies zoals bepaalde SUV's, door het inbouwen van een kleine elektromotor of aardgastank, de hogere belastingen kunnen omzeilen". In Nederland heeft een gelijkaardige trend "de belastingbetaler handenvol geld gekost".

De Minaraad vindt ook dat de overheid "verwarring creëert" rond het begrip 'schone voertuigen' door voertuigen op gas zo te bevoordelen. "Voertuigen op gas rijden nog steeds op fossiele brandstoffen, hebben slechts een beperkt milieuvoordeel, dat ook slechts een beperkte steun rechtvaardigt, die trouwens al in de berekeningswijze van de BIV/verkeersbelastingen vervat zit".

Ook de MORA heeft vragen bij de vrijstellingen voor aardgasvoertuigen en voor plugin hybride voertuigen. Vooral het feit dat die voertuigen noch op bezit, noch op gebruik worden belast, zit de raad wat dwars. "Door het vrijstellen van een verkeersbelasting wordt ook een signaal gegeven dat het bezit en gebruik van een voertuig kosteloos is voor de maatschappij. Evenwel gaan de maatschappelijke kosten verder dan enkel emissies".

BRUSSEL 31/10 06:29 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

Woensdag 08 Maart 2023

Update Car-Pass: ontdek hier wat er is veranderd!

De Car-Pass is een document dat fraude bij verkoop van tweedehandsvoertuigen tegengaat. Dit standaarddocument kreeg onlangs een update. We bezorgen je hieronder een handig overzicht van de laatste aanpassingen.

Lees meer
 Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Woensdag 08 Maart 2023

Slachtoffer internetfraude? Ontdek hier wat je moet doen!

Het aantal slachtoffers van internetfraude neemt nog elke dag toe. Oplichters worden dan ook steeds creatiever en professioneler. In dit artikel bespreken we kort de meest voorkomende vormen van internetfraude, enkele tips om te voorkomen dat jij het volgende slachtoffer wordt en welke juridische stappen ondernomen kunnen worden als het te laat is.

Lees meer
 Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

Maandag 13 Februari 2023

Een rijverbod ondergaan; mag ik nog een elektrische step besturen?

De elektronische step is al volledig ingeburgerd in het straatbeeld en als transportmiddel. Toch is het tot op vandaag niet duidelijk of elektrische fietsen/steps al dan niet toegelaten zijn wanneer je een rijverbod moet ondergaan. Een rijverbod betekent zoveel als een verbod om een motorvoertuig te besturen. Volgens de Wegcode wordt een motorvoertuig omschreven als “elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden”. Een elektrische step of fiets, waarbij de motor ondersteunend werkt, valt daar niet geheel onder.

Lees meer
close menu 1u