Adviesraden niet mals voor hervorming Vlaamse verkeersfiscaliteit

  Adviesraden niet mals voor hervorming Vlaamse verkeersfiscaliteit

Na de Inspectie Financiën tonen ook enkele adviesraden zich erg kritisch over de manier waarop de Vlaamse regering de verkeersfiscaliteit hervormt. Dat blijkt uit adviezen die Belga kon inkijken. Zowel de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) als de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) hebben kritiek op de snelheid en het gebrek aan onderbouwing van de hervorming. Vooral de Minaraad heeft ook inhoudelijke bezwaren. De raad heeft het moeilijk met de voordelen voor aardgasvoertuigen en plugin-hybrides. Met het bevoordelen van voertuigen die rijden op een fossiele brandstof als aardgas creëert de overheid "verwarring over het begrip 'schone voertuigen'", luidt het.

Vrijdag zette de Vlaamse regering definitief het licht op groen voor de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Zowel de eenmalige belasting bij de aankoop van een wagen (BIV of Belasting op Inverkeerstelling) als de jaarlijkse verkeersbelasting worden aangepast om mensen aan te sporen te kiezen voor milieuvriendelijke wagens.

Maar na een eerder kritisch advies van de Inspectie Financiën plaatsen nu ook twee adviesraden duidelijke kanttekeningen. In hun spoedadviezen nemen de Minaraad en de MORA de snelheid en gebrek aan onderbouwing op de korrel. "Door de afwezigheid van een uitgebreide effectensimulatie en door de afwezigheid van een overzicht van technologische innovaties is het moeilijk om goed onderbouwde uitspraken doen over de performantie van de hervormde BIV", schrijft de Minaraad.

Inhoudelijk betreuren beide adviesraden dat de leasewagens (nog) niet mee in de hervorming zitten en dringen ze aan op het nodige samenwerkingsakkoord met de andere regio's.

Dat aardgasvoertuigen en plugin hybrides vrijstellingen genieten, betreurt de Minaraad "sterk". Die voertuigen genieten door hun lagere CO2-uitstoot nu al van een lagere BIV en verkeersbelasting. Maar door ze helemaal vrij te stellen "creëert de overheid de situatie waarin voertuigen op aardgas of hybride aandrijving met een hogere CO2-uitstoot en gelijke luchtvervuilende emissies minder belastingen verschuldigd zijn dan zuinige benzinewagens. Daarvoor valt geen goede reden te geven", stelt de Minaraad.

Volgens de raad creëert de overheid daarmee zelfs een "achterpoort waarbij voertuigen met hoge CO2-emissies zoals bepaalde SUV's, door het inbouwen van een kleine elektromotor of aardgastank, de hogere belastingen kunnen omzeilen". In Nederland heeft een gelijkaardige trend "de belastingbetaler handenvol geld gekost".

De Minaraad vindt ook dat de overheid "verwarring creëert" rond het begrip 'schone voertuigen' door voertuigen op gas zo te bevoordelen. "Voertuigen op gas rijden nog steeds op fossiele brandstoffen, hebben slechts een beperkt milieuvoordeel, dat ook slechts een beperkte steun rechtvaardigt, die trouwens al in de berekeningswijze van de BIV/verkeersbelastingen vervat zit".

Ook de MORA heeft vragen bij de vrijstellingen voor aardgasvoertuigen en voor plugin hybride voertuigen. Vooral het feit dat die voertuigen noch op bezit, noch op gebruik worden belast, zit de raad wat dwars. "Door het vrijstellen van een verkeersbelasting wordt ook een signaal gegeven dat het bezit en gebruik van een voertuig kosteloos is voor de maatschappij. Evenwel gaan de maatschappelijke kosten verder dan enkel emissies".

BRUSSEL 31/10 06:29 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u