Adviesraden niet mals voor hervorming Vlaamse verkeersfiscaliteit

  Adviesraden niet mals voor hervorming Vlaamse verkeersfiscaliteit

Na de Inspectie Financiën tonen ook enkele adviesraden zich erg kritisch over de manier waarop de Vlaamse regering de verkeersfiscaliteit hervormt. Dat blijkt uit adviezen die Belga kon inkijken. Zowel de Milieu- en Natuurraad (Minaraad) als de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) hebben kritiek op de snelheid en het gebrek aan onderbouwing van de hervorming. Vooral de Minaraad heeft ook inhoudelijke bezwaren. De raad heeft het moeilijk met de voordelen voor aardgasvoertuigen en plugin-hybrides. Met het bevoordelen van voertuigen die rijden op een fossiele brandstof als aardgas creëert de overheid "verwarring over het begrip 'schone voertuigen'", luidt het.

Vrijdag zette de Vlaamse regering definitief het licht op groen voor de hervorming van de verkeersfiscaliteit. Zowel de eenmalige belasting bij de aankoop van een wagen (BIV of Belasting op Inverkeerstelling) als de jaarlijkse verkeersbelasting worden aangepast om mensen aan te sporen te kiezen voor milieuvriendelijke wagens.

Maar na een eerder kritisch advies van de Inspectie Financiën plaatsen nu ook twee adviesraden duidelijke kanttekeningen. In hun spoedadviezen nemen de Minaraad en de MORA de snelheid en gebrek aan onderbouwing op de korrel. "Door de afwezigheid van een uitgebreide effectensimulatie en door de afwezigheid van een overzicht van technologische innovaties is het moeilijk om goed onderbouwde uitspraken doen over de performantie van de hervormde BIV", schrijft de Minaraad.

Inhoudelijk betreuren beide adviesraden dat de leasewagens (nog) niet mee in de hervorming zitten en dringen ze aan op het nodige samenwerkingsakkoord met de andere regio's.

Dat aardgasvoertuigen en plugin hybrides vrijstellingen genieten, betreurt de Minaraad "sterk". Die voertuigen genieten door hun lagere CO2-uitstoot nu al van een lagere BIV en verkeersbelasting. Maar door ze helemaal vrij te stellen "creëert de overheid de situatie waarin voertuigen op aardgas of hybride aandrijving met een hogere CO2-uitstoot en gelijke luchtvervuilende emissies minder belastingen verschuldigd zijn dan zuinige benzinewagens. Daarvoor valt geen goede reden te geven", stelt de Minaraad.

Volgens de raad creëert de overheid daarmee zelfs een "achterpoort waarbij voertuigen met hoge CO2-emissies zoals bepaalde SUV's, door het inbouwen van een kleine elektromotor of aardgastank, de hogere belastingen kunnen omzeilen". In Nederland heeft een gelijkaardige trend "de belastingbetaler handenvol geld gekost".

De Minaraad vindt ook dat de overheid "verwarring creëert" rond het begrip 'schone voertuigen' door voertuigen op gas zo te bevoordelen. "Voertuigen op gas rijden nog steeds op fossiele brandstoffen, hebben slechts een beperkt milieuvoordeel, dat ook slechts een beperkte steun rechtvaardigt, die trouwens al in de berekeningswijze van de BIV/verkeersbelastingen vervat zit".

Ook de MORA heeft vragen bij de vrijstellingen voor aardgasvoertuigen en voor plugin hybride voertuigen. Vooral het feit dat die voertuigen noch op bezit, noch op gebruik worden belast, zit de raad wat dwars. "Door het vrijstellen van een verkeersbelasting wordt ook een signaal gegeven dat het bezit en gebruik van een voertuig kosteloos is voor de maatschappij. Evenwel gaan de maatschappelijke kosten verder dan enkel emissies".

BRUSSEL 31/10 06:29 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u