Aantal verkeersdoden in Europa daalt nog amper

 Aantal verkeersdoden in Europa daalt nog amper

De Europese Unie lijkt het moeilijk te zullen krijgen om haar doelstelling het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren, te realiseren. In 2014 lieten ongeveer 25.700 mensen het leven op de Europese wegen, amper 1 procent minder dan het jaar voordien. "Deze cijfers zijn een wake-upcall", zegt commissaris voor Transport Violeta Bulc. België scoort slechter dan het Europese gemiddelde.

De EU heeft het zich tot doel gesteld de 31.500 verkeersdoden van 2010 met de helft terug te dringen tegen 2020. De voorlopige cijfers van 2014 geven echter weinig reden tot optimisme. Er stierven 25.700 mensen in het verkeer, 300 minder dan in 2013. Sinds 2010 daalde het sterftecijfer met 18 procent, maar de dalende trend lijkt te zijn stilgevallen.

Per miljoen inwoners vielen er in 2014 50,5 verkeersdoden (tegenover 51 in 2013). België zit met een sterftecijfer van 64 flink boven dat Europese gemiddelde. Slechts acht Europese landen doen het nog slechter, met Letland (105) als de eenzame uitschieter.

Ook wat betreft het aantal om het leven gekomen fietsers en motorrijders zit België in de onderste helft van de Europese ranglijst. Wat betreft de veiligheid van voetgangers, doet België het wel goed. Veertien procent van het aantal verkeersdoden waren voetgangers, enkel Nederland en Finland doen beter.

Vorige week raakte al bekend dat het totale aantal verkeersdoden in België in 2014 lichtjes is gedaald: van 724 naar 715. In Vlaanderen vielen vorig jaar opnieuw meer doden: naar schatting 400, tegenover de 384 van 2013.

Volgens de Europese Commissie bewijzen de cijfers dat er extra inspanningen nodig zijn om de Europese doelstelling te halen. "De meeste dagdagelijkse verkeersveiligheidsmaatregelen worden op lokaal of nationaal niveau genomen, bijvoorbeeld via het doen naleven van de verkeersregels, bewustmakingscampagnes en het aanleggen en onderhouden van infrastructuur."

BRUSSEL 24/03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Schade door slecht wegdek?

Schade door slecht wegdek?

De slechte staat van de wegen in België is een feit dat niet ontkent kan worden. En niet alleen de wegen maar ook de fietspaden of voetpaden laten te wensen over. Wat kan u doen wanneer u schade geleden heeft ten gevolge van de slechte staat van de weg?

Lees meer
 Medische en psychologische herstelproeven

Medische en psychologische herstelproeven

Bij zware overtredingen zoals dronkenschap en rijden onder invloed van drugs of bij recidive wordt er door de rechtbank medische en/of psychologische testen opgelegd. U dient te slagen voor deze herstelproeven om uw rijbewijs terug te krijgen.

Lees meer
 GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Dinsdag 14 December 2021

GSM achter het stuur wordt strenger bestraft

Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) hebben een wetsvoorstel ingediend waardoor het gebruik van een smartphone achter het stuur strenger wordt bestraft. Vanaf volgend jaar wordt deze overtreding beschouwd als een overtreding van de derde graad. Een direct gevolg daarvan is dat de boete verhoogd wordt van 116 euro naar 174 euro.

Lees meer
close menu 1u