Zeg niet zomaar ‘fiets’ tegen een elektrische fiets!

 Zeg niet zomaar ‘fiets’ tegen een elektrische fiets!

Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe regelen voor elektrische fietsen. Voordien was er te veel onduidelijkheid omtrent de vraag tot welke wettelijke categorie deze speciale fietsen behoorden. Dit had het logische gevolg dat er eveneens onduidelijkheid was omtrent de toepasselijke reglementering. Het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 maakte een einde aan deze onduidelijkheden. In dit KB wordt er enerzijds een compleet nieuwe categorie gecreëerd en anderzijds wordt de omschrijving van bestaande categorieën aangepast. Ook het Ministerieel Besluit van 28 juli 2016 realiseerde de nodige wijzigingen.

Er dient vooreest op gewezen te worden dat er serieuze verschillen bestaan qua vermogen en maximale snelheid tussen de elektrische fietsen en ook de wetgever heeft hier rekening mee gehouden.

Drie categorieën van elektrische fietsen!

Globaal gezien kunnen we derhalve drie categorieën elektrische fietsen onderscheiden:

  • Gewone e-bike: Maximale snelheid 25 km/u, vermogen minder dan 250 Watt
  • Gemotoriseerd rijwiel: Maximale snelheid 25 km/u, vermogen minder dan 1000 Watt.
  • Speed pedelec: Maximale snelheid  45 km/u halen, en vermogen maximaal 4000 Watt.

Enkel de eerste categorie (gewone e-bike) wordt volgens de wet als fiets beschouwd. Voor eigenaars van dergelijke fietsen verandert er dan ook niets.

Eigenaars van fietsen die onder de tweede of de derde categorie vallen moeten wel aan een aantal formaliteiten of voorwaarden voldoen:

  • Gemotoriseerd rijwiel: minimumleeftijd 16 jaar.
  • Speed pedelec: helm (bromfiets- of gewone helm), speciale nummerplaat (inschrijving DIV vereist) en rijbewijs AM.

Dient je fiets verzekerd te zijn?

Ja, wanneer je fiets (tweede of derde categorie) zichzelf kan voortbewegen.

De verzekeringsplicht zoals die geldt voor bromfietsen, geldt enkel voor elektrische fietsen uit de tweede of derde categorie wanneer ze ook autonoom kunnen voortbewegen. Met andere woorden, indien de fiets ook zichzelf kan voortbewegen, zonder dat de bestuurder moet trappen, dan moet deze fiets verzekerd worden zoals alle andere motorvoertuigen die zich op de openbare weg begeven. Bijgevolg wordt dergelijke verplicht te verzekeren fiets dan eveneens gekwalificeerd als een motorvoertuig en zal de bestuurder bij een eventueel ongeval niet meer als zwakke weggebruiker aanzien worden.

Hoe zit het met éénwielers?

Ten slotte is het nog interessant om te weten dat nu ook de eenwielers zonder pedalen binnen een juridische categorie vallen, namelijk de “gemotoriseerde voortbewegingstoestellen”.

Bestuurders van dergelijke toestellen worden gelijkgeschakeld met voetgangers indien ze niet sneller dan stapvoets rijden en met fietsers indien ze dit wel doe


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu