Zeg niet zomaar ‘fiets’ tegen een elektrische fiets!

 Zeg niet zomaar ‘fiets’ tegen een elektrische fiets!

Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe regelen voor elektrische fietsen. Voordien was er te veel onduidelijkheid omtrent de vraag tot welke wettelijke categorie deze speciale fietsen behoorden. Dit had het logische gevolg dat er eveneens onduidelijkheid was omtrent de toepasselijke reglementering. Het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 maakte een einde aan deze onduidelijkheden. In dit KB wordt er enerzijds een compleet nieuwe categorie gecreëerd en anderzijds wordt de omschrijving van bestaande categorieën aangepast. Ook het Ministerieel Besluit van 28 juli 2016 realiseerde de nodige wijzigingen.

Er dient vooreest op gewezen te worden dat er serieuze verschillen bestaan qua vermogen en maximale snelheid tussen de elektrische fietsen en ook de wetgever heeft hier rekening mee gehouden.

Drie categorieën van elektrische fietsen!

Globaal gezien kunnen we derhalve drie categorieën elektrische fietsen onderscheiden:

  • Gewone e-bike: Maximale snelheid 25 km/u, vermogen minder dan 250 Watt
  • Gemotoriseerd rijwiel: Maximale snelheid 25 km/u, vermogen minder dan 1000 Watt.
  • Speed pedelec: Maximale snelheid  45 km/u halen, en vermogen maximaal 4000 Watt.

Enkel de eerste categorie (gewone e-bike) wordt volgens de wet als fiets beschouwd. Voor eigenaars van dergelijke fietsen verandert er dan ook niets.

Eigenaars van fietsen die onder de tweede of de derde categorie vallen moeten wel aan een aantal formaliteiten of voorwaarden voldoen:

  • Gemotoriseerd rijwiel: minimumleeftijd 16 jaar.
  • Speed pedelec: helm (bromfiets- of gewone helm), speciale nummerplaat (inschrijving DIV vereist) en rijbewijs AM.

Dient je fiets verzekerd te zijn?

Ja, wanneer je fiets (tweede of derde categorie) zichzelf kan voortbewegen.

De verzekeringsplicht zoals die geldt voor bromfietsen, geldt enkel voor elektrische fietsen uit de tweede of derde categorie wanneer ze ook autonoom kunnen voortbewegen. Met andere woorden, indien de fiets ook zichzelf kan voortbewegen, zonder dat de bestuurder moet trappen, dan moet deze fiets verzekerd worden zoals alle andere motorvoertuigen die zich op de openbare weg begeven. Bijgevolg wordt dergelijke verplicht te verzekeren fiets dan eveneens gekwalificeerd als een motorvoertuig en zal de bestuurder bij een eventueel ongeval niet meer als zwakke weggebruiker aanzien worden.

Hoe zit het met éénwielers?

Ten slotte is het nog interessant om te weten dat nu ook de eenwielers zonder pedalen binnen een juridische categorie vallen, namelijk de “gemotoriseerde voortbewegingstoestellen”.

Bestuurders van dergelijke toestellen worden gelijkgeschakeld met voetgangers indien ze niet sneller dan stapvoets rijden en met fietsers indien ze dit wel doe


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u