Zeg niet zomaar ‘fiets’ tegen een elektrische fiets!

 Zeg niet zomaar ‘fiets’ tegen een elektrische fiets!

Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe regelen voor elektrische fietsen. Voordien was er te veel onduidelijkheid omtrent de vraag tot welke wettelijke categorie deze speciale fietsen behoorden. Dit had het logische gevolg dat er eveneens onduidelijkheid was omtrent de toepasselijke reglementering. Het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 maakte een einde aan deze onduidelijkheden. In dit KB wordt er enerzijds een compleet nieuwe categorie gecreëerd en anderzijds wordt de omschrijving van bestaande categorieën aangepast. Ook het Ministerieel Besluit van 28 juli 2016 realiseerde de nodige wijzigingen.

Er dient vooreest op gewezen te worden dat er serieuze verschillen bestaan qua vermogen en maximale snelheid tussen de elektrische fietsen en ook de wetgever heeft hier rekening mee gehouden.

Drie categorieën van elektrische fietsen!

Globaal gezien kunnen we derhalve drie categorieën elektrische fietsen onderscheiden:

  • Gewone e-bike: Maximale snelheid 25 km/u, vermogen minder dan 250 Watt
  • Gemotoriseerd rijwiel: Maximale snelheid 25 km/u, vermogen minder dan 1000 Watt.
  • Speed pedelec: Maximale snelheid  45 km/u halen, en vermogen maximaal 4000 Watt.

Enkel de eerste categorie (gewone e-bike) wordt volgens de wet als fiets beschouwd. Voor eigenaars van dergelijke fietsen verandert er dan ook niets.

Eigenaars van fietsen die onder de tweede of de derde categorie vallen moeten wel aan een aantal formaliteiten of voorwaarden voldoen:

  • Gemotoriseerd rijwiel: minimumleeftijd 16 jaar.
  • Speed pedelec: helm (bromfiets- of gewone helm), speciale nummerplaat (inschrijving DIV vereist) en rijbewijs AM.

Dient je fiets verzekerd te zijn?

Ja, wanneer je fiets (tweede of derde categorie) zichzelf kan voortbewegen.

De verzekeringsplicht zoals die geldt voor bromfietsen, geldt enkel voor elektrische fietsen uit de tweede of derde categorie wanneer ze ook autonoom kunnen voortbewegen. Met andere woorden, indien de fiets ook zichzelf kan voortbewegen, zonder dat de bestuurder moet trappen, dan moet deze fiets verzekerd worden zoals alle andere motorvoertuigen die zich op de openbare weg begeven. Bijgevolg wordt dergelijke verplicht te verzekeren fiets dan eveneens gekwalificeerd als een motorvoertuig en zal de bestuurder bij een eventueel ongeval niet meer als zwakke weggebruiker aanzien worden.

Hoe zit het met éénwielers?

Ten slotte is het nog interessant om te weten dat nu ook de eenwielers zonder pedalen binnen een juridische categorie vallen, namelijk de “gemotoriseerde voortbewegingstoestellen”.

Bestuurders van dergelijke toestellen worden gelijkgeschakeld met voetgangers indien ze niet sneller dan stapvoets rijden en met fietsers indien ze dit wel doe


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u