Wat is een familiale verzekering?

 Wat is een  familiale verzekering?

“Wie door zijn schuld schade veroorzaakt aan een ander, moet die schade vergoeden.”

Volgens de wet moet u de schade aan derden vergoeden als u daarvoor burgerlijk aansprakelijk bent. Dat wil zeggen: als de schade door uw schuld, of door uw nalatigheid of onvoorzichtigheid is veroorzaakt. De familiale verzekering verzekert u hier evenwel tegen en vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent. De familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid op basis van art 1382 -1386bis van het Burgerlijk Wetboek, en geldt meestal wereldwijd.

Enkele concrete situaties waarbij u de familiale verzekering kan aangespreken

  • U veroorzaakt als voetganger of fietser een ongeval: wanneer u zonder kijken de straat over steekt en daardoor een ongeval veroorzaakt, dan bent u aansprakelijk en zal u uw familiale verzekering kunnen aanspreken om de lichamelijke schade van de slachtoffers en de materiële schade aan de voertuigen te vergoeden.
  • Schade door dieren: de familiale verzekering komt tussen wanneer uw huisdier schade toebrengt aan een derde.
  • Schade toegebracht door uw kinderen. U bent als ouder burgerrechtelijk aansprakelijk en wanneer uw kinderen schade toebrengen aan derden zal u in vele gevallen beroep kunnen doen op uw familiale verzekering

Indien u wenst te weten of uw familiale verzekering hierin tussenkomt kan u onderstaand contactformulier invullen.


Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u