Wat dient u te bewijzen?

 Wat dient u te bewijzen?

U dient als slachtoffer het bewijs te leveren van een fout van de zorgverlener, het bestaan van de schade en het causaal verband tussen de fout en de schade. Het gebruik van dergelijke foutaansprakelijkheid is in de medische sector echter ver van ideaal. Bij medische (be)handelingen kunnen verschillende partijen betrokken zijn: de behandelende arts(en), het verpleegkundig personeel, het medisch team, het ziekenhuis… De verschillende zorgverstrekkers hebben elk hun specifieke taken. Het bewijs van een fout, schade en het causaal verband is dan ook vaak moeilijk en zeer delicaat.

Complexiteit aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is complex:

  • Wie kan in aansprakelijkheid worden aangesproken?
  • Wie is de bewaarder van de gebrekkige zaak?
  • Gaat het om een contractuele of extracontractuele verbintenis?

Het instellen van een rechtszaak is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Idealiter laat u zich hierin bijstaan door een advocaat.


Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u