Wallonië hanteert identieke kilometerheffing voor vrachtwagens als Vlaanderen

 Wallonië hanteert identieke kilometerheffing voor vrachtwagens als Vlaanderen

De kilometerheffing voor zware vrachtwagens zal in Wallonië even duur zijn als in Vlaanderen. De heffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton moet vanaf april 2016 het eurovignet vervangen. De tarieven zullen variëren van 7,4 tot 20 eurocent, naargelang het gewicht en de vervuiling, met een basistarief van 11,3 cent.

Met de eenvormigheid komt de Waalse regering tegemoet aan een vraag van de sector, stelde minister van Begroting Christophe Lacroix donderdag bij de bekendmaking van de tarieven.

De meest vervuilende vrachtwagens in de lichtste categorie zullen 14,6 cent per kilometer betalen, terwijl de zwaarste trucks die het minst vervuilen 12,8 eurocent per kilometer moeten ophoesten. De Waalse regering rekent op 200 tot 220 miljoen euro inkomsten per jaar. Dat geld zal naar het onderhoud van het wegennet gaan.

Daar ligt volgens de regering in Namen een groot verschil met de kilometertaks. De heffing gaat volledig naar het gebruik (het onderhoud van de wegen in dit geval) en is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting en van de BTW, terwijl de taks naar de algemene middelen gaat. Vlaanderen compenseert de heffing via een verlaging van de verkeersbelasting voor zware vrachtwagens. In Wallonië staat nog overleg gepland met verschillende sectoren die aan zware concurrentie onderhevig zijn over de compenserende maatregelen.

Welk budget de regering-Magnette achter de hand houdt voor die compensaties, wil ze nog niet kwijt. Ze wil haar kruit nog niet verschieten in de aanloop naar de onderhandelingen. Die riskeren nog pittig te zullen worden. Verschillende transportfederaties hebben immers de druk opgevoerd door voor 18 juni een manifestatie aan te kondigen.

De heffing zal gelden op hetzelfde netwerk als waarop het eurovignet geldt, maar dan wel aangevuld met een aantal sectoren. Het gaat om 300 kilometer meer dan de 1.950 kilometer waarop het eurovignet betrekking heeft. Dat moet sluipverkeer langs gewestwegen voorkomen.

Van alle voertuigen die in Wallonië rondrijden, is 88 procent buiten het gewest ingeschreven. Daarvan heeft 44 procent een buitenlandse nummerplaat.

NAMEN 11/06 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u