Vluchtmisdrijf - "Hogere straffen niet nodig, maar maak werk van wat op tafel ligt"

  Vluchtmisdrijf - "Hogere straffen niet nodig, maar maak werk van wat op tafel ligt"

De strafmaat voor vluchtmisdrijf hoeft niet per se omhoog, indien de mogelijkheden die in de wet voorzien zijn en zaken die nu al op tafel liggen, ook effectief worden toegepast. Die boodschap viel woensdag in de Kamer te horen bij politierechters en parketmagistraten. Daarbij werd erg fors gepleit voor de invoering van een rijbewijs met punten, maar ook voor een betere strafuitvoering.

De Kamercommissie Infrastructuur organiseerde woensdag een reeks hoorzittingen over het fenomeen vluchtmisdrijf. De voorbije weken en maanden kwamen geregeld ongevallen met vluchtmisdrijf in het nieuws, soms met dodelijke afloop. In 2014 was sprake van 205 ongevallen met vluchtmisdrijf, waarvan twaalf waarbij doden of gewonden vielen.

Volgens Christian Popelier, die namens de politie naar het parlement was afgezakt, is het fenomeen de voorbije jaren evenwel niet sterk gedaald of toegenomen, maar gaat het om een probleem dat al langer aansleept. Wel nam het aantal gevallen met dodelijke slachtoffers toe van negentien feiten in 2010 naar 26 in 2014. Die 26 gevallen maakten ongeveer 4 procent uit van het totaal aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers.

Opvallend is dat zowel de Brugse parketmagistrate Sabine Langenbick als de uitgenodigde politierechters niet expliciet pleiten voor hogere straffen. "Werk eerst af wat in de wet ingeschreven staat", aldus Langebick, die aandrong op een Kruispuntbank voor rijbewijzen, zodat de politie bij wegcontroles kan controlen of iemand al dan niet een rijverbod heeft. Ook het rijbewijs met punten kan volgens haar soelaas brengen. "Sommige veelplegers betalen de ene onmiddellijke inning na de andere. Een rijbewijs met punten zou hen wèl treffen."

De Leuvense politierechter Kathleen Stinckens zat op dezelfde lijn. Indien de politiek de strafmaat wil verhogen, raak dan aan de maximumstraffen, maar niet aan de minimumstraffen, zodat de rechters nog enige beoordelingsvrijheid behouden, liet Stinckens noteren. Maar vooraleer over te gaan tot alweer een wetswijziging, pleit ze ervoor eerst alles op alles te zetten met wat nu al in de pijplijn zit.

Net als haar Brugse collega Peter Vandamme hamerde ze op het belang van de strafuitvoering. "Het is om wanhopig van te worden" dat sommige straffen niet of nauwelijks worden uitgevoerd, zei Vandamme. "In bepaalde arrondissementen wordt meer dan de helft van de boetes niet betaald. Ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn." Ook vroeg Vandamme zich af welke zin het heeft iemand een celstraf op te leggen, als op voorhand al vaststaat dat die niet wordt uitgevoerd. "Zou het niet zinvoller zijn iemand een korte straf van acht of vijftien dagen op te leggen, die effectief moet worden uitgezeten en een schokeffect kan teweeg brengen, in plaats van theoretische straffen van acht maanden waarvan geen seconde wordt uitgezeten?"

Vandamme en de Dendermondse politierechter Peter D'Hondt braken nog een lans voor de invoering van het rijbewijs met punten. "Het is tijd dat men koppen telt. Wie er niet voor is, is tegen", aldus D'Hondt, die ook brandhout maakte van de rijopleidingen in ons land. "Geen enkele van de vragen die in roulatie zijn, gaan over het gedrag na het ongeval", klaagde D'Hondt. Het rijexamen noemde hij in één beweging door "een quiz, waarop je vaak beter scoort met chance dan met verstand".

D'Hondt pleit er ook voor om, naast een theoretische en praktische proef, ook te peilen naar de sociale vaardigheden. Langebick stelde dat er "aan het begin van de rit" nog heel wat werk op de plank ligt. "Het rijbewijs halen op achttien jaar is nu zowat een evidentie", stelde ze. "Binnen het onderwijs moet het mogelijk zijn verkeersopvoeding te geven. Jongeren zien niet altijd de mogelijke implicaties van rijden met een opgefokte brommer."

Vincent Leus, die zijn dochter verloor bij een verkeersongeval, vroeg zich af wanneer men gaat beginnen de uitvalswegen af te zetten en te controleren na evenementen. "Met Waregem Koerse is er niet één mens die daar nuchter buitenkomt", luidde het.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u