Vlaamse regering neemt belangrijke horde in realisatie Limburgse Noord-Zuidverbinding

 Vlaamse regering neemt belangrijke horde in realisatie Limburgse Noord-Zuidverbinding

De Vlaamse regering heeft vrijdag een cruciale horde genomen in de realisatie van de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Bijna een jaar nadat de (vorige) Vlaamse regering koos voor het omleidingstracé, heeft de regering-Bourgeois nu het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) principieel goedgekeurd.

Dat heeft minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vrijdagavond bekendgemaakt. Het GRUP, zeg maar de ruimtelijke inkleuring van de plannen, gaat nu naar de Raad van State. Na dat advies volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding sleept al jaren aan. In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering al om de belangrijke verbindingsas tussen Eindhoven en Hasselt aan te pakken met een omleidingsweg die de dorpksernen van Houthalen-Helchteren ontzag. Maar in 2013 vernietigde de Raad van State het GRUP en het plan-MER voor die omleidingsweg. Het tracé zou belangrijke schade veroorzaken aan natuurgebieden die beschermd zijn door Europa.

De vorige Vlaamse regering werkte een nieuw ontwerp-GRUP uit en koos daarbij voor het omleidingsscenario in plaats van het doortochtscenario (een tracé met tunnels onder het centrum van Houthalen-Helchteren). Op 4 april 2014 werd het GRUP met het omleidingstracé voorlopig vastgesteld. Nadien volgde een openbaar onderzoek waarin 27 opmerkingen, bezwaren en adviezen werden geformuleerd. Volgens minister Schauvliege is de regering tegemoetgekomen aan die opmerkingen. "Zij hebben er wel toe geleid dat een aantal stedenbouwkundige voorschriften scherper werden geformuleerd", aldus de CD&V-minister.

Na een lange dag van vergaderen en druk overleg heeft de Vlaamse regering vrijdag de knoop doorgehakt. Het dossier ligt gevoelig omdat rekening moet worden gehouden met zowel de economische factoren als de leefkwaliteit van de omwonenden en ook met de natuur en het leefmilieu. Zo bevat het besluit een reeks milderende milieumaatregelen. Het GRUP gaat nu naar de Raad van State. Over ongeveer een maand wordt de definitieve goedkeuring van de regering verwacht. "Dan kan het Agentschap Wegen en Verkeer het gekozen tracé in detail uitwerken om zo tot een concreet uitvoeringplan te komen. Op basis daarvan zal een aannemer worden gezocht, die een bouwvergunning moet aanvragen. Ook in deze fase volgt nog een inspraakmoment", luidt het.

Minister Schauvliege: "De Vlaamse regering zal naar aanleiding van de aanleg van een omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren voldoende aandacht besteden aan de behoeften en wensen van zowel landbouw als natuur in een ruimere landinrichting. Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering een belangrijke stap heeft gezet in een betere ontsluiting van Limburg.

BRUSSEL 06/02 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u