VIM onderzoekt intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank

 VIM onderzoekt intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank

Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) onderzoekt de mogelijkheid om alle beschikbare informatie van verkeersborden op een intelligente manier beschikbaar te maken in de (vracht)wagen.

Het VIM stampte samen met enkele partners, de UGent, de Vlaamse overheid (MOW), de GIM en Volvo Car,  het project Vebimobe uit de grond, wat staat voor "Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank". Daarin wil men nagaan wat de verkeersbordendatabank die de Vlaamse regering in 2008 realiseerde, aan opportuniteiten biedt voor ITS (intelligente transportsystemen) en hoe deze databank op een dynamische manier geactualiseerd kan worden.

Een mogelijkheid zou zijn om de informatie die momenteel enkel beschikbaar is via verkeersborden, te integreren in het navigatiesysteem van de wagen. "Dan kan de bestuurder tijdig inspelen op werfsignalisaties, anticiperen op tijdelijke omleidingen, enzovoort", zo luidt het. "Ook kan er rekening gehouden worden met de actuele categorisatie van onze wegen, zodat er duurzame routes worden berekend die sluipverkeer vermijden, de veiligheid verhogen en de leefbaarheid verbeteren. Dit betekent uiteraard dat deze databank een correct beeld moet geven van de actuele situatie".

"De dynamische aanvulling van de verkeersbordeninformatie met structurele filedata, ongevallen, spookrijders, wegomleidingen, verkeerslichten en andere kunnen de doorstroming van het verkeer optimaliseren en dus reistijden verkorten", zegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM. "Dit kan tal van sectoren ten goede komen, denk maar aan het optimaliseren van goederenstromen en distributiekanalen, maar ook verzekeringsmaatschappijen kunnen baat hebben bij deze intelligente begeleiding."     

De totale projectkost van Vebimobe bedraagt 435.860 euro, waarvan 80 procent gedragen door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en 20 procent door de deelnemende bedrijven.

Het project loopt tot midden 2017. 

BRUSSEL 22/01 (BELGA) 


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu