Verplichte terugkomdag voor het behalen van het rijbewijs

 Verplichte terugkomdag voor het behalen van het rijbewijs

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft de krijtlijnen voor de hervormde rijopleiding klaar. Een rijexamen afleggen na drie maanden zal niet meer kunnen. De oefenperiode wordt verlengd. De exacte termijn daarvoor ligt nog niet vast, maar er is sprake van minstens 9 maanden. Er komt ook een verplichte terugkeerdag, een soort bijscholingsdag. Die zou plaatsvinden na 6 tot 9 maanden oefenen. Het systeem van de vrije begeleiding blijft bestaan. De nieuwe opleiding moet in 2017 van start gaan en moet helpen om het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Het is een open deur intrappen, maar Vlaanderen scoort nog altijd niet goed op het vlak van verkeersveiligheid. In 2014 vielen er nog 400 verkeersdoden. "Een schande", meent mobiliteitsminister Weyts. In de statistieken blijven de jongeren oververtegenwoordigd. Het verkeer is de voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 24.

Minister Weyts wil daar iets aan doen en beginnende bestuurders beter wapenen tegen de risico's in het verkeer. Daarvoor komen er aanpassingen aan het theoretisch en praktisch rijexamen. In het theoretisch examen zullen overtredingen van de hogere graad ook zwaarder doorwegen in de eindscore.

Verder zal aan kandidaat-bestuurders bij het praktijkexamen ook gevraagd worden meer aandacht te hebben voor mogelijke gevaren (risicoperceptie) en voor het veilig rijden met gps. Er komen ook opnieuw extra manoeuvres. Zo vindt minister Weyts het vreemd dat achteruit rijden geen deel meer uitmaakt van het rijexamen. "Alsof je in het verkeer alleen maar vooruit moet rijden". Welke manoeuvres er precies opnieuw aan het examen zullen toegevoegd worden is nog onderwerp van debat.

De rijopleiding dan. Die krijgt een grondige opfrisbeurt. Beginnende bestuurders krijgen nog steeds de keuze om te leren rijden via de rijschool (minstens 20 uur in totaal) of via vrije begeleiding (bv. ouders), of via een combinatie van beide. De vrije begeleiding wordt dus niet geschrapt, ook al is er uit bepaalde hoeken weerstand tegen. "Maar er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat mensen die de vrije begeleiding volgen slechter scoren op het examen of minder veilige bestuurders worden dan mensen die via de rijschool leren rijden", aldus Weyts.

Nieuw is wel dat men niet langer al na 3 maanden zijn praktisch rijexamen zal mogen afleggen. "Die oefenfase is gewoon veel te kort", aldus Weyts. Statistieken tonen ook aan dat wie weinig heeft gereden (minder dan 2.500 kilometer) drie keer meer kans heeft op een ongeval. Het ligt nog niet helemaal vast, maar er is sprake van een oefenperiode van minstens 9 maanden en maximaal 18 maanden.

Er worden ook enkele "absurditeiten" - dixit Weyts - uit het systeem gehaald. Zo zal wie zijn voorlopig rijbewijs ziet vervallen niet langer drie jaar "op het strafbankje" moeten, maar zal hij na zes uur rijschool verder kunnen.

Nieuw is ook de verplichte terugkeerdag. Daarbij zal iedereen na bijvoorbeeld 6 tot 9 maanden een verplichte bijscholingsdag moeten volgen waarbij men getest wordt op risicoperceptie, het uitvoeren van een noodstop, manoeuvres, ... Het is geen echt examen, maar als blijkt dat iemand echt onveilig rijdt, zou die wel een soort 'rode kaart' kunnen krijgen waardoor men volgens Weyts "niet verder de baan op kan".

Deelname aan de terugkomdag zou zo'n 100 à 120 euro kosten. Op die manier blijft het volgens minister Weyts mogelijk om vanaf 170 euro een rijbewijs te halen. Wie via de rijschool werkt, zal volgens Weyts wel nog "1.200 tot 1.500 euro" betalen. Maar in vergelijking met andere Europese landen blijft het behalen van een rijbewijs in Vlaanderen goedkoop.

Bedoeling is de hervorming in 2016 verder uit te werken en effectief in te voeren in de loop van 2017. Weyts hoopt dat de nieuwe rijopleiding niet alleen kan helpen om het aantal verkeersdoden terug te dringen, maar ook om een verandering in mentaliteit te realiseren. Volgens onderzoeker Tom Brijs (UHasselt) heeft een gelijkaardige hervorming in Oostenrijk alvast geleid tot een daling van het aantal verkeersdoden met 30 procent.

Willy Kerremans van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) juicht de hervorming toe. "Dit is een hervorming waar wij achter staan. Momenteel sterven tot 17 kinderen per maand in het verkeer. Dat is een klas per maand. Ik ben dan ook blij dat er met de hervorming van de rijopleiding een nieuwe wending komt", aldus Kerremans.

BRUSSEL 04/12 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u