Verplichte terugkomdag voor het behalen van het rijbewijs

 Verplichte terugkomdag voor het behalen van het rijbewijs

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft de krijtlijnen voor de hervormde rijopleiding klaar. Een rijexamen afleggen na drie maanden zal niet meer kunnen. De oefenperiode wordt verlengd. De exacte termijn daarvoor ligt nog niet vast, maar er is sprake van minstens 9 maanden. Er komt ook een verplichte terugkeerdag, een soort bijscholingsdag. Die zou plaatsvinden na 6 tot 9 maanden oefenen. Het systeem van de vrije begeleiding blijft bestaan. De nieuwe opleiding moet in 2017 van start gaan en moet helpen om het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Het is een open deur intrappen, maar Vlaanderen scoort nog altijd niet goed op het vlak van verkeersveiligheid. In 2014 vielen er nog 400 verkeersdoden. "Een schande", meent mobiliteitsminister Weyts. In de statistieken blijven de jongeren oververtegenwoordigd. Het verkeer is de voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 24.

Minister Weyts wil daar iets aan doen en beginnende bestuurders beter wapenen tegen de risico's in het verkeer. Daarvoor komen er aanpassingen aan het theoretisch en praktisch rijexamen. In het theoretisch examen zullen overtredingen van de hogere graad ook zwaarder doorwegen in de eindscore.

Verder zal aan kandidaat-bestuurders bij het praktijkexamen ook gevraagd worden meer aandacht te hebben voor mogelijke gevaren (risicoperceptie) en voor het veilig rijden met gps. Er komen ook opnieuw extra manoeuvres. Zo vindt minister Weyts het vreemd dat achteruit rijden geen deel meer uitmaakt van het rijexamen. "Alsof je in het verkeer alleen maar vooruit moet rijden". Welke manoeuvres er precies opnieuw aan het examen zullen toegevoegd worden is nog onderwerp van debat.

De rijopleiding dan. Die krijgt een grondige opfrisbeurt. Beginnende bestuurders krijgen nog steeds de keuze om te leren rijden via de rijschool (minstens 20 uur in totaal) of via vrije begeleiding (bv. ouders), of via een combinatie van beide. De vrije begeleiding wordt dus niet geschrapt, ook al is er uit bepaalde hoeken weerstand tegen. "Maar er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat mensen die de vrije begeleiding volgen slechter scoren op het examen of minder veilige bestuurders worden dan mensen die via de rijschool leren rijden", aldus Weyts.

Nieuw is wel dat men niet langer al na 3 maanden zijn praktisch rijexamen zal mogen afleggen. "Die oefenfase is gewoon veel te kort", aldus Weyts. Statistieken tonen ook aan dat wie weinig heeft gereden (minder dan 2.500 kilometer) drie keer meer kans heeft op een ongeval. Het ligt nog niet helemaal vast, maar er is sprake van een oefenperiode van minstens 9 maanden en maximaal 18 maanden.

Er worden ook enkele "absurditeiten" - dixit Weyts - uit het systeem gehaald. Zo zal wie zijn voorlopig rijbewijs ziet vervallen niet langer drie jaar "op het strafbankje" moeten, maar zal hij na zes uur rijschool verder kunnen.

Nieuw is ook de verplichte terugkeerdag. Daarbij zal iedereen na bijvoorbeeld 6 tot 9 maanden een verplichte bijscholingsdag moeten volgen waarbij men getest wordt op risicoperceptie, het uitvoeren van een noodstop, manoeuvres, ... Het is geen echt examen, maar als blijkt dat iemand echt onveilig rijdt, zou die wel een soort 'rode kaart' kunnen krijgen waardoor men volgens Weyts "niet verder de baan op kan".

Deelname aan de terugkomdag zou zo'n 100 à 120 euro kosten. Op die manier blijft het volgens minister Weyts mogelijk om vanaf 170 euro een rijbewijs te halen. Wie via de rijschool werkt, zal volgens Weyts wel nog "1.200 tot 1.500 euro" betalen. Maar in vergelijking met andere Europese landen blijft het behalen van een rijbewijs in Vlaanderen goedkoop.

Bedoeling is de hervorming in 2016 verder uit te werken en effectief in te voeren in de loop van 2017. Weyts hoopt dat de nieuwe rijopleiding niet alleen kan helpen om het aantal verkeersdoden terug te dringen, maar ook om een verandering in mentaliteit te realiseren. Volgens onderzoeker Tom Brijs (UHasselt) heeft een gelijkaardige hervorming in Oostenrijk alvast geleid tot een daling van het aantal verkeersdoden met 30 procent.

Willy Kerremans van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) juicht de hervorming toe. "Dit is een hervorming waar wij achter staan. Momenteel sterven tot 17 kinderen per maand in het verkeer. Dat is een klas per maand. Ik ben dan ook blij dat er met de hervorming van de rijopleiding een nieuwe wending komt", aldus Kerremans.

BRUSSEL 04/12 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
close menu 1u