Verkeersboetes: wat gebeurt er met het geld van uw boete?

 Verkeersboetes: wat gebeurt er met het geld van uw boete?

In 2012 werd een recordbedrag aan verkeersboetes betaald. Dit zou een totaal opgeleverd hebben van 430 miljoen euro aan geïnde verkeersboetes. Dit fikse bedrag wordt niet rechtstreeks aan de politiezones doorgestort maar wordt vooral verdeeld tussen staatskas en verkeersveiligheidsfonds. 

De verdeelsleutel is vast bepaald in de wet en de staatskas dient een vast bedrag te innen dat onderhevig is aan indexering. Het overschot wordt bijgevolg doorgestort naar het verkeersveiligheidsfonds. Op dit bedrag wordt een maximum- en minimumgrens vastgelegd.

Federale Overheidsdiensten

Dit laatste bedrag wordt opgedeeld tussen de federale politie en de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De federale politie kan hiermee materiaal aankopen, maar hier wordt onder meer ook de verwerking van de boetes betaald. De federale overheidsdienst Mobiliteit kan hiermee de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid door de politiediensten bekostigen.  Ook bij FOD Justitie mag men langs de kassa passeren. Zij ontvangen tevens een vastgelegd percentage voor de uitvoering van de alternatieve straffen zoals sensibiliseringscursussen handelend over drugs en alcohol.
Deel verkeersboetes naar lokale politie

Het geld dat na aftrek van alle posten overblijft krijgt elke politiezone een geïndexeerd bedrag. Dit bedrag werd vastgelegd in 2007. Het overschot wordt vervolgens verdeeld onder de gewesten op basis van de plaats van de overtredingen. Dit geld wordt dan verdeeld onder de lokale zones aan de hand van enkele parameters zoals de grootte van de zone, de daling van het aantal verkeersongevallen en/of slachtoffers en het aantal kilometer wegen in de zone. Dit moet echter nog in een koninklijk besluit vastgelegd worden.

Normaliter zou elke politiezone een verkeersactieplan moeten opstellen om het budget van de verkeersboetes aan te besteden. Daar het budget van de zones steeds kleiner wordt maar ook omdat verkeershandhaving en –preventie één van de hoofdtaken is van de politie zal de lokale korpsleiding zelf mogen bepalen wat ze met het geld doet.

 


Bereken je boete

Actueel

 Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

Vrijdag 01 Juli 2022

Daar is de zon, daar is de BOB-campagne

‘Deze keer ben ik BOB’ luidt de titel van de nieuwe BOB-zomercampagne. Dat België uitermate slecht scoort in een Europees onderzoek naar alcohol achter het stuur, toont het blijvende belang van dergelijke campagnes aan.

Lees meer
 Nieuwe wet voor de elektrische step

Woensdag 29 Juni 2022

Nieuwe wet voor de elektrische step

De regels voor elektrische steps staan op het punt te veranderen als gevolg van een wijziging in de verkeerswetgeving. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2022. Intolaw biedt u een overzicht van de wijzigingen die van kracht zullen worden:

Lees meer
 Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

Donderdag 16 Juni 2022

Wat is het doel van de objectiviteitsclausule in een verzekeringscontract?

De objectiviteitsclausule is een clausule die wettelijk aanwezig moet zijn in alle rechtsbijstandverzekeringspolissen. Maar wat is het doel ervan, wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wat met de mogelijke kosten bij de toepassing ervan? De advocaten van Intolaw vatten in dit artikel samen wat u moet weten over de objectiviteitsclausule in België

Lees meer
close menu 1u