Verkeersboetes: wat gebeurt er met het geld van uw boete?

 Verkeersboetes: wat gebeurt er met het geld van uw boete?

In 2012 werd een recordbedrag aan verkeersboetes betaald. Dit zou een totaal opgeleverd hebben van 430 miljoen euro aan geïnde verkeersboetes. Dit fikse bedrag wordt niet rechtstreeks aan de politiezones doorgestort maar wordt vooral verdeeld tussen staatskas en verkeersveiligheidsfonds. 

De verdeelsleutel is vast bepaald in de wet en de staatskas dient een vast bedrag te innen dat onderhevig is aan indexering. Het overschot wordt bijgevolg doorgestort naar het verkeersveiligheidsfonds. Op dit bedrag wordt een maximum- en minimumgrens vastgelegd.

Federale Overheidsdiensten

Dit laatste bedrag wordt opgedeeld tussen de federale politie en de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De federale politie kan hiermee materiaal aankopen, maar hier wordt onder meer ook de verwerking van de boetes betaald. De federale overheidsdienst Mobiliteit kan hiermee de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid door de politiediensten bekostigen.  Ook bij FOD Justitie mag men langs de kassa passeren. Zij ontvangen tevens een vastgelegd percentage voor de uitvoering van de alternatieve straffen zoals sensibiliseringscursussen handelend over drugs en alcohol.
Deel verkeersboetes naar lokale politie

Het geld dat na aftrek van alle posten overblijft krijgt elke politiezone een geïndexeerd bedrag. Dit bedrag werd vastgelegd in 2007. Het overschot wordt vervolgens verdeeld onder de gewesten op basis van de plaats van de overtredingen. Dit geld wordt dan verdeeld onder de lokale zones aan de hand van enkele parameters zoals de grootte van de zone, de daling van het aantal verkeersongevallen en/of slachtoffers en het aantal kilometer wegen in de zone. Dit moet echter nog in een koninklijk besluit vastgelegd worden.

Normaliter zou elke politiezone een verkeersactieplan moeten opstellen om het budget van de verkeersboetes aan te besteden. Daar het budget van de zones steeds kleiner wordt maar ook omdat verkeershandhaving en –preventie één van de hoofdtaken is van de politie zal de lokale korpsleiding zelf mogen bepalen wat ze met het geld doet.

 


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu