Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

 Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een veertigtal nulmetingen uitgevoerd om de impact van de kilometerheffing op het sluipverkeer na te gaan. Die werd op 1 april ingevoerd voor vrachtwagens. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Dirk De Kort (CD&V).

Bij de keuze van de locaties ging hierbij bijzondere aandacht uit naar parallelle wegen en 'bypasses' die potentieel aantrekkelijk kunnen zijn voor het doorgaand verkeer, zo laat Weyts weten op een vraag van Els Robeyns (sp.a). Samen met reeds beschikbare, relevante metingen zullen de resultaten van deze tellingen als nulmeting kunnen fungeren om later significante en blijvende wijzigingen ingevolge de invoering van de kilometerheffing te kunnen inschatten, aldus Weyts aan De Kort. Ook aan lokale besturen werd gevraagd om verkeerstellingen uit te voeren. Uit een antwoord aan Joris Vandenbroucke (sp.a) stelt Weyts weet te hebben van het feit dat alvast Ingelmunster, Oud-Heverlee en het intergemeentelijk samenwerkingsvebrand 'Interwaas" dit hebben gedaan.

"Op dit ogenblik nemen we aan dat zeker over grotere afstanden de tijdskost doorslaggevend is en zal blijven waardoor wijzigingen in verkeersstromen eerder beperkt kunnen blijven. Daarnaast houdt de kilometerheffing een incentive in om vrachten te bundelen en/of de beladingsgraad ervan te verbeteren en dus zeker lage ritten te vermijden", aldus Weyts aan Robeyns.

De kilometerheffing geldt voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton en in Vlaanderen op 2.107,5 km autosnelwegen, 371 km R-wegen met het snelwegenstatuut en 1.666,1 km gewestwegen. Het tarief schommelt naargelang het gewicht en de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagen tussen 7,4 cent per km voor Euro6-wagens van 3,5 tot 12 ton tot 29,2 cent per km voor Euro 0-wagens groter dan 32 ton.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u