Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

 Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een veertigtal nulmetingen uitgevoerd om de impact van de kilometerheffing op het sluipverkeer na te gaan. Die werd op 1 april ingevoerd voor vrachtwagens. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Dirk De Kort (CD&V).

Bij de keuze van de locaties ging hierbij bijzondere aandacht uit naar parallelle wegen en 'bypasses' die potentieel aantrekkelijk kunnen zijn voor het doorgaand verkeer, zo laat Weyts weten op een vraag van Els Robeyns (sp.a). Samen met reeds beschikbare, relevante metingen zullen de resultaten van deze tellingen als nulmeting kunnen fungeren om later significante en blijvende wijzigingen ingevolge de invoering van de kilometerheffing te kunnen inschatten, aldus Weyts aan De Kort. Ook aan lokale besturen werd gevraagd om verkeerstellingen uit te voeren. Uit een antwoord aan Joris Vandenbroucke (sp.a) stelt Weyts weet te hebben van het feit dat alvast Ingelmunster, Oud-Heverlee en het intergemeentelijk samenwerkingsvebrand 'Interwaas" dit hebben gedaan.

"Op dit ogenblik nemen we aan dat zeker over grotere afstanden de tijdskost doorslaggevend is en zal blijven waardoor wijzigingen in verkeersstromen eerder beperkt kunnen blijven. Daarnaast houdt de kilometerheffing een incentive in om vrachten te bundelen en/of de beladingsgraad ervan te verbeteren en dus zeker lage ritten te vermijden", aldus Weyts aan Robeyns.

De kilometerheffing geldt voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton en in Vlaanderen op 2.107,5 km autosnelwegen, 371 km R-wegen met het snelwegenstatuut en 1.666,1 km gewestwegen. Het tarief schommelt naargelang het gewicht en de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagen tussen 7,4 cent per km voor Euro6-wagens van 3,5 tot 12 ton tot 29,2 cent per km voor Euro 0-wagens groter dan 32 ton.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Hoeveel kost een GAS-boete?

Maandag 26 September 2022

Hoeveel kost een GAS-boete?

Om de opgelopen achterstand binnen Justitie weg te werken en om efficiënter te werken, is onze overheid al enkele jaren op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor het bestraffen van verkeersovertredingen. Hun zoektocht resulteerde in het in leven roepen van de bestuurlijke beteugeling. Dit wil zeggen dat gemeenten vanaf nu de keuze hebben om een verkeersovertreding strafrechtelijk of bestuursrechtelijk af te handelen. Wanneer er wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke afhandeling, kunnen gemeenten namelijk bepaalde overtredingen sanctioneren aan de hand van een GAS-boete.

Lees meer
 De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Vrijdag 26 Augustus 2022

De betalende modules van het VIAS-instituut als alternatief voor een veroordeling

Er wordt u een VIAS-cursus aangeboden omdat u een verkeersovertreding hebt begaan. U vraagt zich af wat zo’n cursus inhoudt en hoeveel tijd en geld dit u zal kosten. Sommige opleidingen zijn gratis. Deze opleidingen worden in een ander artikel besproken. Intolaw biedt u in dit artikel een overzicht van alle betalende cursussen van het VIAS-instituut:

Lees meer
 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
close menu 1u