Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

 Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een veertigtal nulmetingen uitgevoerd om de impact van de kilometerheffing op het sluipverkeer na te gaan. Die werd op 1 april ingevoerd voor vrachtwagens. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Dirk De Kort (CD&V).

Bij de keuze van de locaties ging hierbij bijzondere aandacht uit naar parallelle wegen en 'bypasses' die potentieel aantrekkelijk kunnen zijn voor het doorgaand verkeer, zo laat Weyts weten op een vraag van Els Robeyns (sp.a). Samen met reeds beschikbare, relevante metingen zullen de resultaten van deze tellingen als nulmeting kunnen fungeren om later significante en blijvende wijzigingen ingevolge de invoering van de kilometerheffing te kunnen inschatten, aldus Weyts aan De Kort. Ook aan lokale besturen werd gevraagd om verkeerstellingen uit te voeren. Uit een antwoord aan Joris Vandenbroucke (sp.a) stelt Weyts weet te hebben van het feit dat alvast Ingelmunster, Oud-Heverlee en het intergemeentelijk samenwerkingsvebrand 'Interwaas" dit hebben gedaan.

"Op dit ogenblik nemen we aan dat zeker over grotere afstanden de tijdskost doorslaggevend is en zal blijven waardoor wijzigingen in verkeersstromen eerder beperkt kunnen blijven. Daarnaast houdt de kilometerheffing een incentive in om vrachten te bundelen en/of de beladingsgraad ervan te verbeteren en dus zeker lage ritten te vermijden", aldus Weyts aan Robeyns.

De kilometerheffing geldt voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton en in Vlaanderen op 2.107,5 km autosnelwegen, 371 km R-wegen met het snelwegenstatuut en 1.666,1 km gewestwegen. Het tarief schommelt naargelang het gewicht en de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagen tussen 7,4 cent per km voor Euro6-wagens van 3,5 tot 12 ton tot 29,2 cent per km voor Euro 0-wagens groter dan 32 ton.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
 Trajectcontroles in België: een overzicht

Donderdag 14 Maart 2024

Trajectcontroles in België: een overzicht

Het aantal trajectcontroles is, voornamelijk in Vlaanderen, sinds de introductie in 2012 fors toegenomen. In dit artikel bekijken we de werking van de trajectcontroles van dichterbij en gaan we na wat hun impact op het rijgedrag en de algemene verkeersveiligheid is.

Lees meer
 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
close menu 1u