Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

 Veertig nulmetingen uitgevoerd om impact kilmometerheffing op sluipverkeer na te gaan

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een veertigtal nulmetingen uitgevoerd om de impact van de kilometerheffing op het sluipverkeer na te gaan. Die werd op 1 april ingevoerd voor vrachtwagens. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Dirk De Kort (CD&V).

Bij de keuze van de locaties ging hierbij bijzondere aandacht uit naar parallelle wegen en 'bypasses' die potentieel aantrekkelijk kunnen zijn voor het doorgaand verkeer, zo laat Weyts weten op een vraag van Els Robeyns (sp.a). Samen met reeds beschikbare, relevante metingen zullen de resultaten van deze tellingen als nulmeting kunnen fungeren om later significante en blijvende wijzigingen ingevolge de invoering van de kilometerheffing te kunnen inschatten, aldus Weyts aan De Kort. Ook aan lokale besturen werd gevraagd om verkeerstellingen uit te voeren. Uit een antwoord aan Joris Vandenbroucke (sp.a) stelt Weyts weet te hebben van het feit dat alvast Ingelmunster, Oud-Heverlee en het intergemeentelijk samenwerkingsvebrand 'Interwaas" dit hebben gedaan.

"Op dit ogenblik nemen we aan dat zeker over grotere afstanden de tijdskost doorslaggevend is en zal blijven waardoor wijzigingen in verkeersstromen eerder beperkt kunnen blijven. Daarnaast houdt de kilometerheffing een incentive in om vrachten te bundelen en/of de beladingsgraad ervan te verbeteren en dus zeker lage ritten te vermijden", aldus Weyts aan Robeyns.

De kilometerheffing geldt voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton en in Vlaanderen op 2.107,5 km autosnelwegen, 371 km R-wegen met het snelwegenstatuut en 1.666,1 km gewestwegen. Het tarief schommelt naargelang het gewicht en de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagen tussen 7,4 cent per km voor Euro6-wagens van 3,5 tot 12 ton tot 29,2 cent per km voor Euro 0-wagens groter dan 32 ton.

Bron: Belga


Bereken je boete

Actueel

 Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Dinsdag 17 Januari 2023

Is jouw motorfiets al gekeurd? Verplichting sinds 1 januari 2023!

Motorfietsen moeten verplicht naar de keuring in het geval van een verkoop of na een verkeersongeval. De periodieke keuring is dan weer (voorlopig) niet van toepassing. Deze beslissing is er gekomen binnen het kader van het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan.

Lees meer
 Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Dinsdag 17 Januari 2023

Beroep tegen immobilisering van voertuig voortaan mogelijk

Een nieuw wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat je beroep kan aantekenen tegen de immobilisering van je voertuig wanneer je niet achter het stuur zat toen de overtreding werd begaan. U leest het goed: als je in een recent verleden jouw auto uitleende aan een vriend en die beging er een overtreding mee waardoor de wagen geïmmobiliseerd werd, beschikte je over geen enkele beroepsmogelijkheid bij een rechter met betrekking tot de beslissing tot weigering van de opheffing van de immobilisering van uw voertuig. De wetswijziging gaat van kracht vanaf 1 februari 2023.

Lees meer
 Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Vrijdag 18 November 2022

Wat is de kans op een succesvolle betwisting van inbreuk op artikel 67ter van de wegverkeerswet?

Recent ontvingen heel wat zelfstandigen en zaakvoerders plots een uitnodiging tot minnelijke schikking van €509,00 omdat ze nagelaten hebben de chauffeur van de wagen waarmee de overtreding werd begaan, te identificeren. Het uitsturen als overheid van dergelijke boetes na het jarenlang voeren van een gedoogbeleid in deze materie zorgt voor een zeer groot en terecht onrechtvaardigheidsgevoel wat ons betreft. Als gespecialiseerd kantoor in het verkeersrecht willen wij dan ook iedereen wijzen op de mogelijkheden van betwisting van deze boetes zonder de risico's uit het oog te verliezen.

Lees meer
close menu 1u