U bent het slachtoffer van stalking ?

 U bent het slachtoffer van stalking ?

U bent slachtoffer geworden van stalking. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen.

  • Welke rechten heeft u?
  • Welke bewijsstukken moet ik (kunnen) voorleggen?
  • Wat moet u doen om een schadevergoeding te krijgen?
  • Wie kan mij verder helpen?

Wat is stalking (art. 442bis SW)?

De wet omschrijft stalking (= belaging) als volgt:

Art. 442 bis. Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro of met een van die straffen alleen.
  Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.
  Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd [of, wanneer het gaat om een persoon bedoeld in het tweede lid, van de instellingen van openbaar nut of de verenigingen bedoeld in artikel 43 van de wet van 26 november 2011 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden

Stalking of belaging bestaat uit 4 constitutieve bestanddelen.

Er moet sprake zijn van :
1.   pestgedrag (herhaaldelijk of onophoudelijk);
2.   de ernstige verstoring van de rust van het slachtoffer: het gedrag moet het privéleven van een persoon aantasten door hem op een hinderlijke manier lastig te vallen;
3.   een oorzakelijk verband tussen het gedrag en de verstoring van de rust;
4.   het feit dat de dader wist of had moeten weten dat hij de rust van het slachtoffer ernstig zou verstoren.

Bewijsvoering?

Het moeilijke voor dit misdrijf is vaak de bewijsvoering.

In de eerste plaats raden wij aan om steeds (opnieuw) de politie te verwittigen en een verklaring af te leggen.
Beschikt u over een lijst van telefoongesprekken, berichten, … ?

U dient zo veel mogelijk bewijsmateriaal bij te houden. Zonder stukken wordt een klacht stalking of belaging moeilijk aanvaard.

Hoe verloopt een procedure in het kader van stalking?

Indien u het slachtoffer bent van stalking is het aangewezen om klacht neer te leggen, dan wel klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter.


Actueel

 Action récursoire d’une assurance après un accident

Donderdag 24 Juni 2021

Action récursoire d’une assurance après un accident

Après un accident où un assuré est reconnu fautif et sous l’influence de l’alcool notamment, l’assurance dispose d’un droit de recours, également appelé action récursoire. Intolaw explique dans cet article ce qu’il faut savoir sur cette action, les notions principales liées au recours, ainsi que les réflexes à avoir dans pareille situation.

Lees meer
 Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Maandag 21 Juni 2021

Correctiemarges op snelheidsovertredingen verdwijnen! Wat zijn de gevolgen?

Huidig minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde recent enkele maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verhogen en hardrijders aan te pakken. Meer concreet zullen de correctiemarges die het openbaar ministerie toepast op snelheidsovertredingen worden weggewerkt. Maar wat wil dit nu concreet zeggen? En welke gevolgen heeft dit voor personen die te snel rijden?

Lees meer
 Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Dinsdag 15 Juni 2021

Verkeersboetes in Duitsland: wat moet ik betalen?

Als men Duitsland zegt, zal één van de eerste dingen waaraan je denkt de Duitse Autobahn zijn. Het ontbreken van een snelheidslimiet op bepaalde delen van de Duitse wegen spreekt menig vakantieganger en autoliefhebber aan. Maar laat je zeker niet vangen, ook in Duitsland zijn de gevolgen voor een snelheidsovertreding niet te onderschatten.

Lees meer
close menu