Trage wegen kunnen hele reeks maatschappelijke problemen helpen oplossen

 Trage wegen kunnen hele reeks maatschappelijke problemen helpen oplossen

Tegenwoordig moet alles smart zijn, van de smartphone tot de smart car, maar de vzw Trage Wegen kiest voor smart mobility, voor een slimme mobiliteit. Die gedachte stond centraal op een congres in ‘De Winkelhaak’ te Antwerpen, waar Trage Wegen haar toekomstvisie voorstelde onder het motto "Méér dan een weg", in aanwezigheid van meer dan 180 experts, beleidsmakers, ontwerpers en andere stakeholders. "Vlaanderen wordt met tal van problemen geconfronteerd: de klimaatverandering, luchtvervuiling en mobiliteitsproblemen, om er maar enkele te noemen. Trage wegen kunnen oplossingen bieden voor die problemen.", klinkt het.

"Wandelpaadjes, fietsroutes, veldwegen of doorsteekjes: alledaagse plekken waar we zelden bij stilstaan. Pas 15 jaar geleden dook de verzamelnaam 'trage wegen' op om te verwijzen naar trajecten die geschikt zijn voor voetgangers en fietsers. Op dat moment groeide de aandacht voor kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur.", aldus de vzw die de trage wegen in Vlaanderen promoot. Trage Wegen werd in 2002 opgericht vanuit een brede groep middenveldorganisaties, waaronder Scouts en Gidsen Vlaanderen, Natuurpunt, Pasar en de Wandelsportfederaties. Haar missie was te zorgen voor een uitgebreid netwerk aan trage wegen. De betekenis en waarde ervan blijkt uit de dagelijkse passage van wandelaars, fietsers, joggers, pendelaars, kinderen, recreanten en ruiters.

"Vlaanderen wordt vandaag geconfronteerd met klimaatverandering, files, lintbebouwing, verlies aan biodiversiteit, luchtvervuiling door het verkeer, etc.. Trage wegen kunnen deze maatschappelijke problemen mee helpen oplossen, maar hun potentieel blijft onderbenut. De trage wegen die vandaag toegankelijk zijn, vormen slechts een fractie van een potentieel uitgebreid weefsel. In veel gevallen blijft de kloof tussen het juridische statuut en de fysieke toegankelijkheid van een weg voor misverstanden en rechtsonzekerheid zorgen." luidde het in Antwerpen. "Veel mensen hebben in hun buurt nog geen toegang tot een sluitend netwerk aan kwalitatieve wandel- of fietspaden.", stelt Trage Wegen vast. "Ruimtelijke ontwikkeling gebeurt onvoldoende vanuit de voetganger of de fietser. Het opzetten van partnerschappen en allianties is één van de manieren waarmee Trage Wegen haar toekomstvisie wil realiseren."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u