Trage wegen kunnen hele reeks maatschappelijke problemen helpen oplossen

 Trage wegen kunnen hele reeks maatschappelijke problemen helpen oplossen

Tegenwoordig moet alles smart zijn, van de smartphone tot de smart car, maar de vzw Trage Wegen kiest voor smart mobility, voor een slimme mobiliteit. Die gedachte stond centraal op een congres in ‘De Winkelhaak’ te Antwerpen, waar Trage Wegen haar toekomstvisie voorstelde onder het motto "Méér dan een weg", in aanwezigheid van meer dan 180 experts, beleidsmakers, ontwerpers en andere stakeholders. "Vlaanderen wordt met tal van problemen geconfronteerd: de klimaatverandering, luchtvervuiling en mobiliteitsproblemen, om er maar enkele te noemen. Trage wegen kunnen oplossingen bieden voor die problemen.", klinkt het.

"Wandelpaadjes, fietsroutes, veldwegen of doorsteekjes: alledaagse plekken waar we zelden bij stilstaan. Pas 15 jaar geleden dook de verzamelnaam 'trage wegen' op om te verwijzen naar trajecten die geschikt zijn voor voetgangers en fietsers. Op dat moment groeide de aandacht voor kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur.", aldus de vzw die de trage wegen in Vlaanderen promoot. Trage Wegen werd in 2002 opgericht vanuit een brede groep middenveldorganisaties, waaronder Scouts en Gidsen Vlaanderen, Natuurpunt, Pasar en de Wandelsportfederaties. Haar missie was te zorgen voor een uitgebreid netwerk aan trage wegen. De betekenis en waarde ervan blijkt uit de dagelijkse passage van wandelaars, fietsers, joggers, pendelaars, kinderen, recreanten en ruiters.

"Vlaanderen wordt vandaag geconfronteerd met klimaatverandering, files, lintbebouwing, verlies aan biodiversiteit, luchtvervuiling door het verkeer, etc.. Trage wegen kunnen deze maatschappelijke problemen mee helpen oplossen, maar hun potentieel blijft onderbenut. De trage wegen die vandaag toegankelijk zijn, vormen slechts een fractie van een potentieel uitgebreid weefsel. In veel gevallen blijft de kloof tussen het juridische statuut en de fysieke toegankelijkheid van een weg voor misverstanden en rechtsonzekerheid zorgen." luidde het in Antwerpen. "Veel mensen hebben in hun buurt nog geen toegang tot een sluitend netwerk aan kwalitatieve wandel- of fietspaden.", stelt Trage Wegen vast. "Ruimtelijke ontwikkeling gebeurt onvoldoende vanuit de voetganger of de fietser. Het opzetten van partnerschappen en allianties is één van de manieren waarmee Trage Wegen haar toekomstvisie wil realiseren."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Woensdag 19 Juni 2024

Intolaw maakt het recht toegankelijk dankzij innovatie

Wat is er mogelijk als je AI, LLM en OCR-technologie toepast in een traditionele sector als de advocatuur? Veel, zo blijkt. Heel veel! Als innovatief advocatenkantoor zijn wij trots om een pioniersrol te vervullen op vlak van technologie. Wij geloven in de toegevoegde waarde van technologie en zeker in de advocatuur.

Lees meer
 Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Donderdag 30 Mei 2024

Digitale evolutie binnen de advocatuur dankzij AI

Van aannemers tot zorgverleners: vrijwel elke beroepscategorie ging na de doorbraak van AI op zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen hun vakgebied. Al die tijd bleef het stil in de advocatuur. Intolaw, een data-driven advocatenkantoor gespecialiseerd in het verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, doorbreekt nu die stilte door een samenwerking met MIC aan te kondigen. “In de advocatuur is er nog steeds een mentaliteitswijziging nodig als het aankomt op innovatie en technologie. De advocatuur mag niet blind zijn voor de realiteit en we hopen dat we anderen kunnen inspireren om dezelfde weg te bewandelen” stelt Intolaw oprichter Jeroen Vande Sijpe.

Lees meer
 Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

Woensdag 22 Mei 2024

Ken jij het verschil tussen het strafregister en een attest van goed gedrag en zeden?

In België zijn zowel het strafregister als het attest van goed gedrag en zeden documenten die belangrijke informatie over het strafrechtelijke verleden van een persoon bevatten. Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, hebben ze verschillende doelen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen deze twee documenten verduidelijkt.

Lees meer
close menu 1u