Trage wegen kunnen hele reeks maatschappelijke problemen helpen oplossen

 Trage wegen kunnen hele reeks maatschappelijke problemen helpen oplossen

Tegenwoordig moet alles smart zijn, van de smartphone tot de smart car, maar de vzw Trage Wegen kiest voor smart mobility, voor een slimme mobiliteit. Die gedachte stond centraal op een congres in ‘De Winkelhaak’ te Antwerpen, waar Trage Wegen haar toekomstvisie voorstelde onder het motto "Méér dan een weg", in aanwezigheid van meer dan 180 experts, beleidsmakers, ontwerpers en andere stakeholders. "Vlaanderen wordt met tal van problemen geconfronteerd: de klimaatverandering, luchtvervuiling en mobiliteitsproblemen, om er maar enkele te noemen. Trage wegen kunnen oplossingen bieden voor die problemen.", klinkt het.

"Wandelpaadjes, fietsroutes, veldwegen of doorsteekjes: alledaagse plekken waar we zelden bij stilstaan. Pas 15 jaar geleden dook de verzamelnaam 'trage wegen' op om te verwijzen naar trajecten die geschikt zijn voor voetgangers en fietsers. Op dat moment groeide de aandacht voor kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur.", aldus de vzw die de trage wegen in Vlaanderen promoot. Trage Wegen werd in 2002 opgericht vanuit een brede groep middenveldorganisaties, waaronder Scouts en Gidsen Vlaanderen, Natuurpunt, Pasar en de Wandelsportfederaties. Haar missie was te zorgen voor een uitgebreid netwerk aan trage wegen. De betekenis en waarde ervan blijkt uit de dagelijkse passage van wandelaars, fietsers, joggers, pendelaars, kinderen, recreanten en ruiters.

"Vlaanderen wordt vandaag geconfronteerd met klimaatverandering, files, lintbebouwing, verlies aan biodiversiteit, luchtvervuiling door het verkeer, etc.. Trage wegen kunnen deze maatschappelijke problemen mee helpen oplossen, maar hun potentieel blijft onderbenut. De trage wegen die vandaag toegankelijk zijn, vormen slechts een fractie van een potentieel uitgebreid weefsel. In veel gevallen blijft de kloof tussen het juridische statuut en de fysieke toegankelijkheid van een weg voor misverstanden en rechtsonzekerheid zorgen." luidde het in Antwerpen. "Veel mensen hebben in hun buurt nog geen toegang tot een sluitend netwerk aan kwalitatieve wandel- of fietspaden.", stelt Trage Wegen vast. "Ruimtelijke ontwikkeling gebeurt onvoldoende vanuit de voetganger of de fietser. Het opzetten van partnerschappen en allianties is één van de manieren waarmee Trage Wegen haar toekomstvisie wil realiseren."

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 De regresvordering

Vrijdag 12 Augustus 2022

De regresvordering

U bent verantwoordelijk voor een verkeersongeval dat schade heeft veroorzaakt aan een andere weggebruiker. U denkt dat u gedekt bent door uw WAM-verzekering. Enkele maanden na het ongeval ontvangt u echter een brief van uw verzekeringsmaatschappij waarin zij u vraagt de bedragen terug te betalen die zij aan de benadeelde partij van het ongeval heeft betaald. Is dit legaal?

Lees meer
 Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Elke week vind je wel een bericht over een ongeval met vluchtmisdrijf. Een bestuurder veroorzaakt een ongeluk maar vlucht weg in paniek. Het kan zowaar iedereen overkomen. In dit artikel gaan de gespecialiseerde advocaten dieper in op de voorwaarden om van vluchtmisdrijf te spreken.

Lees meer
 Wat is de bebouwde kom?

Woensdag 03 Augustus 2022

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom is een zone die bestaat uit bebouwing langs de openbare wegen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin en einde wordt aangeduid door een zonebord.

Lees meer
close menu 1u