Top 10 verkeersergernissen

 Top 10 verkeersergernissen

Normaal zou u ontspannen achter het stuur van uw wagen moeten zitten, maar soms (lees: zo goed als elke dag) ziet u andere weggebruikers iets doen waar u zich mateloos aan stoort. Maar waaraan ergert u zich het meest? Voor 2015 ziet de top 10 er als volgt uit!

1. Bumperklevers

Met stip op nummer 1: bumperkleven. Of met andere woorden: het gedurende langere tijd op (erg) korte volgafstand van je voorligger rijden, dat bij een noodstop op tijd stoppen zo goed als onmogelijk wordt. Heel wat kop-staartbotsingen zijn een direct gevolg van bumperkleven. Let op! Met opzet bumperkleven kan als verkeersagressie aanzien worden. 

2. Agressief rijden

Boosheid tijdens het rijden of agressief rijgedrag blijkt een vaak voorkomend fenomeen te zijn. Door zich constant te ergeren, zitten heel wat automobilisten opgejaagd achter het stuur. En dat werkt duidelijk aanstekelijk, want andere bestuurders gaan zich op hun beurt aan hen beginnen ergeren.

3. Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs

Blijf scherp terwijl u rijdt. Door onder invloed van alcohol en/of drugs te rijden, brengt u andere weggebruikers in gevaar. Een gegronde ergernis dus. Men doet echter heel wat inspanningen om dit probleem in te dijken: controles worden strenger en boetes waren nooit zo hoog.

4. Geen richting aangeven

Een wagen heeft richtingaanwijzers voor een reden. Gebruik ze! Niets zo vervelend als een voorligger die niet (tijdig) aangeeft dat hij van richting gaat veranderen.

5. Onnodig links rijden

Onnodig links rijden op de autosnelweg is gevaarlijk en asociaal. Geen wonder dat dit heel wat ergernissen met zich meebrengt. Veel automobilisten zijn dan ook van mening dat deze overtreding strenger moet worden bestraft.

6. Te langzaam rijden

Wist je dat langzamer rijden op de autosnelweg dan 70 km per uur strafbaar is? Behalve wanneer het verkeersbord C 43 een lagere snelheid oplegt mag geen enkel bestuurder op snelwegen met een lagere snelheid rijden dan 70 km per uur. Bestuurders die echt te langzaam rijden, hinderen het verkeer en kunnen soms een gevaar betekenen op de weg. Het moet vooruitgaan in het verkeer. Te langzaam rijden is daarom een grote bron van ergernis.

7. Op het laatste moment ritsen

Op het allerlaatste moment ritsen of invoegen is één van de ergernissen in het verkeer dat jaarlijks in de top 10 staat. Een groot aantal bestuurders wacht zo lang mogelijk van de vrije baan om dan plots nog vlug hun wagen voor die van u te voegen. Begrijpelijk dat je dit niet prettig vindt alhoewel het in veel gevallen volledig volgens de regels van de wet gebeurt!

8. Smartphonegebruik tijdens het rijden

Een opmerkelijke nieuwkomer in de lijst is het gebruik van de smartphone achter het stuur. We weten allemaal dat dit erg onveilig is, maar toch kunnen velen het niet laten. Ondanks de vele campagnes nam het smartphonegebruik tijdens het rijden fors toe.

9. Zondagsrijders

Zondagsrijders zijn weggebruikers met een gebrekkige rijtechniek, het lijkt alsof hij/zij alleen op een vrije dag voor het plezier wel eens een ritje maakt. Zij vormen als het ware een obstakel op de weg en zijn de oorzaak van heel wat gevloek bij hun medeweggebruikers.

10. Afval of sigaret uit het raam gooien

Door grote sensibiliseringscampagnes en hogere boetes gooit men steeds minder afval uit de autoruit(en). Maar sommige bestuurders durven nog steeds hun sigarettenpeuken of soms hele vuilniszakken uit het raam te gooien. Ergernis alom voor alle betuurders die hierna volgen!


Bereken je boete

Actueel

 Wat riskeer je als jonge bestuurder?

Dinsdag 12 September 2023

Wat riskeer je als jonge bestuurder?

In het kader van verkeersveiligheid worden jonge bestuurders in België strenger bestraft dan ervaren chauffeurs. In dit artikel geven we een antwoord op verschillende vragen over dit onderwerp. Zo bekijken we wat er juist wordt bedoeld met een “jonge bestuurder”, of élke verkeersovertreding zwaarder bestraft wordt en wat die zwaardere straf concreet inhoudt.

Lees meer
 Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

Maandag 10 Juli 2023

Bijzondere bewijswaarde van het Proces-Verbaal

In een recent dossier dat onze advocaten behartigden, werd aangetoond dat het Proces-Verbaal niet binnen de wettelijke termijn werd opgestuurd waardoor het Proces-Verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verloor. Dit betekent dat er evenveel belang werd gehecht aan het woord van onze cliënt dan aan de vaststellingen van de agenten. Wat waren de gevolgen?

Lees meer
 Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Dinsdag 27 Juni 2023

Aantal dagvaardingen mogelijks gevoelig de hoogte in sinds wijziging alcohollimiet

Sinds er groen licht werd gegeven om de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper te stellen van 1,5 promille naar 1,2 promille moeten er al heel wat meer mensen vrezen voor een dagvaarding. Dat blijkt uit gegevens van websites www.boetecalculator.be en www.monamende.be. “Sinds 1 juni, toen de alcohollimiet voor een intrekking van het rijbewijs verlaagd werd, zien we in onze data geen toename van mensen die positief hebben geblazen tijdens een alcoholcontrole, maar wel een sterke toename van mensen die zullen worden gedagvaard. Het merendeel van de overtreders had dus steeds een waarde waarbij ze tot voor kort net niet steeds werden gedagvaard.” licht leading lawyer van advocatenkantoor Intolaw Elise De Puysseleyr toe.

Lees meer
close menu 1u