Toestand fietspaden in Vlaanderen is verslechterd tussen 2011 en 2013

 Toestand fietspaden in Vlaanderen is verslechterd tussen 2011 en 2013

De toestand van de fietspaden in Vlaanderen is tussen 2011 en 2013 verslechterd. Dat blijkt uit het rapport "Toestand van het wegennet" dat donderdag is voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Uit de metingen blijkt dat in 2013 11,6 procent van de fietspaden in slechte of zeer slechte staat verkeerde. In 2011 ging het om 10,2 procent. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is de terugval vooral toe te schrijven aan de impact van de strenge winter van 2012-2013. Uit onderzoek blijkt ook dat veel fietspaden aan rotondes en kruispunten met verkeerslichten niet helemaal conform de richtlijnen zijn.

Van de ruim 6.600 kilometer fietspaden die in 2013 werd geïnspecteerd, verkeerde 83,2 procent in goede of uitstekende toestand. Dat is een lichte daling tegenover de vorige meting in 2011. Toen was bijna 85 procent van de fietspaden in goede of uitstekende staat. Tegenover die terugval staat wel dat steeds meer fietspaden conform het Vademecum Fietsvoorzieningen zijn, zeg maar aangelegd of onderhouden volgens een reeks regels rond veiligheid en comfort. In 2011 was 37,2 procent conform de regels, in 2013 was dat 39,7 procent of een stijging met 2,5 procent.

Voor het eerst zijn ook specifieke controles uitgevoerd van fietspaden aan rotondes en fietspaden aan kruispunten met verkeerslichten. Er werd gekeken of de betrokken fietspaden beantwoorden aan de richtlijnen (uit het Vademecum Fietspaden en het Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten). Voor deze nulmeting zijn fietspaden aan 539 rotondes onder de loep genomen.

Daarvan bleek de helft (274) niet helemaal conform de regels. Voor fietspaden aan kruispunten met verkeerslichten is de score nog iets slechter. In totaal werden bijna 1.500 geïnspecteerd. Bijna 1.000 daarvan bleken niet conform de richtlijnen.

BRUSSELS 26/03 (BELGA)


Bereken je boete

Actueel

 Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Dinsdag 27 Juli 2021

Net te laat! Hoe hoog is de boete wanneer ik door een rood licht rijd?

Was het verkeerslicht nog oranje of net niet? Een kwestie van een seconde, maar wel met hele andere gevolgen! In dit artikel bekijken we hoe dit gecontroleerd wordt, wat de rol is van de plaats waar je door het rood licht rijdt en uiteraard hoe hoog de boete is in België!

Lees meer
 Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

Vrijdag 16 Juli 2021

Wanneer ben ik mijn rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding?

In de wet wordt bepaald dat bij snelheidsovertredingen over een bepaalde grens er verplicht een rijverbod dient te worden uitgesproken. Daardoor zullen deze overtredingen ook steeds gedagvaard worden voor de Politierechtbank en is een gewone geldboete niet mogelijk. De rechtbank kan niet afwijken van de verplichting om een rijverbod op te leggen, behoudens uitdrukkelijke motivering. De praktijk leert ons echter dat de rechtbank zelden tot nooit gebruik maakt van deze uitzondering.

Lees meer
 Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Maandag 12 Juli 2021

Aansprakelijkheid na verkeersongeval

Een van de eerste stappen na een verkeersongeluk is het bepalen wie er nu in fout was. Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is dat vaak niet. Dit leidt regelmatig tot ellenlange discussies tussen de betrokken partijen en hun verzekeringsmaatschappijen. In dit artikel lichten we het Europese Aanrijdingsformulier toe en bespreken we wat je best kan doen in het geval van onenigheid.

Lees meer
close menu