Syndicus

 Syndicus

A. We willen overgaan tot ontslag van onze syndicus. Kan dat? Hoe moet dat gebeuren?

De Algemene Vergadering kan te allen tijde beslissen de syndicus te ontslaan.

Dit vereist uiteraard wel dat de Algemene Vergadering samen komt, waarbij het uiteraard sterk aan te raden valt dat het mandaat van de syndicus geagendeerd wordt.

Hoe de Algemene Vergadering kan worden samengeroepen kan verder op de website gelezen worden.

De beslissing om een nieuwe syndicus aan te stellen dan wel de zittende syndicus te ontslaan dient met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen te gebeuren.

Let wel:

 • De mogelijkheid dat de syndicus te allen tijde kan ontslagen worden, betekent niet dat er contractuele voorwaarden van toepassing kunnen zijn omtrent de verbrekingsmodaliteiten (zoals schadevergoeding).
 • U kan dit nalezen in de getekende syndicusovereenkomst (die U als mede-eigenaar kan inkijken).
 • Het strekt uiteraard tot aanbeveling zich hierbij adequaat te laten adviseren. Intolaw Advocaten kunnen u hierin desgewenst bijstaan.

De Algemene Vergadering kan te allen tijde haar syndicus ontslaan mits er een volstrekte meerderheid voor dit ontslag stemt. Dit vereist uiteraard dat de Algemene Vergadering samenkomt.

B. Ik heb geen vertrouwen in de syndicus. Moet ik betalen aan iemand die ik niet vertrouw?

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de syndicus ertoe gehouden is elke vermenging van kapitalen te vermijden;

 • de Vereniging van Mede-Eigenaars beschikt dan ook over afzonderlijke bankrekeningen waarop respectievelijk de werk- en reservekapitalen staan.
 • U betaalt dan ook niet aan de syndicus, maar aan de Vereniging van Mede-Eigenaars.
 • Wanneer de Vereniging van Mede-Eigenaars onvoldoende middelen heeft, zal de syndicus de leveranciers niet kunnen betalen met alle gevolgen die dit met zich meebrengt: verwijlinteresten enz. zullen door de mede-eigendom gedragen worden.
 • Bovendien heeft de syndicus tot taak om ervoor te zorgen dat de mede-eigenaars hun respectievelijke bijdragen aan de mede-eigendom betalen.

Heeft U geen vertrouwen in Uw syndicus, dan is gerichte controle een beter wapen, waarbij ook het ontslag van de syndicus desgevallend kan geagendeerd worden.

 • Overigens dient iedere syndicus, professioneel of particulier, te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • U kan het bewijs van deze verzekering opvragen bij Uw syndicus.
 • Maakt Uw syndicus zware fouten, dan zal (nadat dit vast staat) de verzekering kunnen worden aangesproken om de schade te vergoeden.

De mede-eigenaar betaalt aan de Vereniging van Mede-Eigenaars, niet aan de syndicus zelf.

C. Mag een syndicus zomaar naar een rechtszaak beginnen?

Er moet het onderscheid gemaakt worden tussen het vertegenwoordigen van de Vereniging van Mede-Eigenaars (als partij) en het initiatief nemen om een procedure op te starten.

De syndicus heeft wettelijk tot taak om de Vereniging van Mede-Eigenaars, ook in rechte, te vertegenwoordigen.

Wat de beslissing betreft om in rechte te treden, is het zo dat dit door de Algemene Vergadering moet besloten worden.

 • Dit kan opvoorhand maar – in spoedeisende zaken- ook achteraf.
 • Men denke bijvoorbeeld aan het dagvaarden om het verstrijken van een vervaltermijn te vermijden.

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de syndicus voor het invorderen van de achterstallige bijdragen van de mede-eigenaars geen bijkomende beslissing van de Algemene Vergadering moet verkrijgen.

De Algemene Vergadering dient steeds over het instellen van procedures te beslissen, met de invordering van achterstallige bijdragen als uitzondering.


Actueel

 Rijden tijdens een rijverbod

Woensdag 18 Mei 2022

Rijden tijdens een rijverbod

Kreeg je een rijverbod, maar werd je toch betrapt op het rijden door de politie? Lees hier wat de mogelijke sancties zijn en of je een eventuele verzwaring van straf riskeert.

Lees meer
 Stilstaan op een overweg

Dinsdag 17 Mei 2022

Stilstaan op een overweg

Heb je weleens de verkeerde inschatting gemaakt, door toch nog de overweg over te steken wanneer het verkeer belemmerd was, waardoor je uiteindelijk stil kwam te staan op een overweg? Dit is strafbaar en kan daarnaast ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Lees meer
 "The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

"The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now."

Als Intolaw zijn we constant aan het zoeken hoe we kunnen verbeteren, leren en groeien. Het krijgen en geven van feedback is cruciaal in dit proces. Optimaliseer wat goed is en verbeter wat beter kan. Volledige transparantie! Dat is dan ook de reden geweest om twee jaar geleden een samenwerking met TrustPilot aan te gaan. Dat we vandaag de mijlpaal kunnen vieren van onze 1000ste review gaat dan ook niet ongemerkt voorbij. We zijn dan ook trots dat we het label “excellent” verdienen dankzij een score van 4,7 op 5.

Lees meer
close menu 1u