Steeds meer klachten over wanpraktijken rijopleiding

 Steeds meer klachten over wanpraktijken rijopleiding

Uitgeverij Hit The Road - Traffic Media, uitgever van multimedia-leermiddelen voor het behalen van het theoretische rijbewijs kaart wanpraktijken aan bij Minister van mobiliteit Ben Weyts.

De uitgever ontvangt via de erkende rijscholen steeds meer klachten over het initiatief Zeker Slagen bvba.

Zeker Slagen garandeert deelnemers een 100% slaagkans voor het theoretische rijexamen. Op zich een edel streven, ware het niet dat ze dit doen op een wel erg bedenkelijke manier, waarbij kennis van de verkeersregels en verkeersveiligheid absoluut ondergeschikt zijn, en waarbij ze gebruik maken van onrechtmatig verkregen materiaal.

ZekerSlagen bvba laat deelnemers de antwoorden op de examenvragen gewoon klakkeloos van buiten leren, op basis van filmpjes die ze zonder medeweten van GOCA met een verborgen camera in het examencentrum gemaakt hebben. Deelnemers worden gedrild om bij het zien van een bepaalde examenfoto het juiste antwoord op de meerkeuzevraag van buiten te leren, zonder zelfs maar de vraag te lezen.

De initiatiefnemers halen hiermee de wetswijziging d.d. 3 februari 2014 onderuit. Daarbij wordt een kandidaat die twee maal zakt voor een theoretisch rijexamen verplicht lessen te volgen in een erkende rijschool. Deze regel is destijds in het leven geroepen door toenmalig staatssecretaris voor mobiliteit M. Wathelet, precies om de kennis van kandidaat-bestuurders over wegcode en het verkeersreglement --en dus indirect ook de verkeersveiligheid-- te verhogen. De initiatiefnemers komen uit Nederland. Met hun praktijken hebben ze in Nederland een kleine mediastorm ontketend. Nu breiden ze uit naar Vlaanderen. Ze richten zich vooral op anderstaligen, omdat vooral vreemdelingen het moeilijk hebben om te slagen voor het examen en een examen met beëdigde tolk relatief duur is.

GOCA is zich bewust van deze praktijken en beraadt zich over maatregelen. Ondertussen kaart Hit The Road - Traffic Media de problematiek aan bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts.

Bron: BELGA


Bereken je boete

Actueel

 Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Dinsdag 20 Februari 2024

Het gebruik van lachgas in het verkeer: De moeilijkheid van het bewijs

Het recht toegankelijk maken, is ook in alle openheid en transparantie communiceren over maatschappelijke trends die we vanuit onze expertise als advocatenkantoor opmerken. Daarom geven we in dit artikel een korte toelichting over het gebruik van lachgas in het verkeer. We illustreren via een eigen dossier de bredere maatschappelijke lijnen en de bijhorende complexiteit.

Lees meer
 Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

Verkeersovertredingen: een overzicht van de vier categorieën

In België worden verkeersovertredingen ingedeeld in vier graden gebaseerd op de ernst van de overtreding. Hoe hoger de graad, hoe zwaarder de overtreding beboet wordt. Vierdegraadsovertredingen worden beschouwd als de ernstigste overtredingen, gevolgd door de derde-, tweede- en uiteindelijk eerstegraadsovertredingen. In dit artikel bespreken we enkele voorbeelden per categorie en welke straffen daarbij horen.

Lees meer
 CBD achter het stuur: ken de risico’s

Donderdag 25 Januari 2024

CBD achter het stuur: ken de risico’s

We zien de laatste jaren een sterke stijging in het aantal chauffeurs die positief testen op drugsgebruik. Meer en meer gaat het specifiek over CBD. Dit is een stof die ook aanwezig is in cannabis en geconsumeerd kan worden in verschillende vormen. Hierdoor staat het bekend om zijn ontspannende eigenschappen, wat de combinatie met autorijden uiterst gevaarlijk maakt. Rijden onder invloed van alcohol of drugs blijft één van de grootste oorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Er wordt dan ook steeds luider geroepen om chauffeurs die onder invloed zijn sterker te straffen. In dit artikel bekijken we wat je momenteel riskeert bij een positieve test op drugsgebruik.

Lees meer
close menu 1u